Ličnosti / PRIVREDA I POLITIKA

Elmir Čičkušić, direktor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

17.11.2009. 13:11 / Izvor: eKapija.ba

Elmir Čičkušić je rođen 01. oktobra 1962. godine u Tuzli, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet u Tuzli upisuje 1981. godine, a pohađa ga, nakon odsluženja vojnog roka, od 1982. godine. U toku studija član je Predsjedništva studentske omladinske organizacije, a u jednom mandatu obavlja i dužnost studenta prodekana.

Studij završava 1988. godine sa prosječnom ocjenom 8,5 i stiče naziv doktora medicine. U martu iste godine se zapošljava se na Zavodu za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Maja 1989. godine izabran za asistenta na Katedri za patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Specijalizaciju iz patološke anatomije započinje 1989. godine i dio specijalizantskog staža provodi tokom 1990. i 1991. godine na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od maja 1992. godine je načelnik Zavoda za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Oktobra 1993. godine polaže specijalistički ispit i stiče zvanje specijaliste Patološke anatomije. U zvanje višeg asistenta na Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli izabran je decembra 1996. godine.

Tokom 1996. i 1997. godine učestvovao u dva Seminara molekularne biologije u okviru Ljetnjeg univerziteta u Tuzli, kao i u Školi molekularne medicine na Institutu "Ruđer Bošković" u Zagrebu, Hrvatska. Od decembra 1997. godine do marta 1998. boravi u Roswell Park Cancer Institutu u Buffalo-u, New York, SAD, gdje je educiran u oblasti hematopatologije, posebno u dijagnostici limfoidnih neoplazmi i leukemija, kao i u dijagnostičkoj evaluaciji pacijenata nakon transplantacije koštane srži.

U aprilu 1999. godine dodijeljeno mu je zvanje primarijus. Magistarski rad pod naslovom "Histopatološke karakteristike non Hodgkin limfoma u sjeveroistočnoj Bosni" odbranio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 25. oktobra 1999. godine, stekavši naučni stepen magistra medicinskih nauka. Oktobra 2001. godine dodijeljena mu je Tuzlanska plaketa sa zlatnim grbom kao članu grupe stvaralaca iz Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Juna 2002. godine izabran je u zvanje docenta na Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od maja 2003. godine direktor je Poliklinike za mikrobiologiju, patologiju, imunologiju i molekularnu medicinu JZU UKC Tuzla. Od jula 2005. godine je direktor Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku JZU UKC Tuzla. Maja 2007. izabran u zvanje vanrednog profesora na predmetu patologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Januara 2009. godine imenovan je za VD Direktora JZU UKC Tuzla. Pored navedenih imao brojne kraće edukativne boravke u referentnim ustanovama iz oblasti patologije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj i Švajcarskoj. Jedan je od nosilaca projekta SCOPE 2000-2003 "Molekularno-biološke metode u mikrobiologiji i patologiji" i projekta SCOPE 2005-2008 "Kontrola Twista i drugih efektora eptelnomezenhimne tranzicijeu karcinomu dojke" Švicarske nacionalne fondacije za nauku, projekta "Hepatitis C i njegove hronične posljedice", kao i učesnik u projektu "Hantavirusi u Bosni i Hercegovini: mikrobiološki, epidemiološki i klinički aspekti" prihvaćenom od Akademije nauka Bosne i Hercegovine.

Kao autor i koautor objavio 65 stručnih i naučnih radova, jednu knjigu, jednu monografiju, jedan priručnik, jedno poglavlje u knjizi, učestvovao na više međunarodnih konferencija. Tečno govori engleski jezik.

(Napomena: Tekst je u potpunosti preuzet sa službene stranice Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla)

Pogledajte i druge dokumente u rubrici "Ko je ko"

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ličnosti