Specijalistički seminar: Pravila i praksa nabavki radova, roba i usluga

03.10.2022. 08:22 / Izvor: Akta.ba
SEMINAR

Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i BiH.

S P E C I J A L I S T I Č K I S E M I N A R

PRAVILA I PRAKSA NABAVKI RADOVA, ROBA I USLUGA

U PROJEKTIMA FINANSIRANIM OD STRANE 

MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (IFI's)

POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD-a

VODIČ ZA NABAVKE EIB-a

SUFINANSIRANJE IZ GRANT SREDSTAVA (WBIF I IPA)

UPRAVLJANJE UGOVORIMA FIDIC

CIKLUS NABAVKE (KOMPARATIVNI PRIKAZ)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

 

Baška Voda

26. - 28.10.2022.

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki po domaćem zakonu, kao i u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija - EBRD, CEB, EIB, WB, KfW. Seminar je takođe namijenjen i stručnim licima koja učestvuju u implementaciji ugovora u oblasti infrastrukture i energetike po FIDIC uslovima ugovaranja. Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i BiH.

CILJEVI I SVRHA

 • Pravilno postupanje i upoznavanje sa ciklusom nabavke po domaćem ZJN / Direktivama EU i Svjetske banke
 • Upoznavanje sa novim institutima i regulacijom koju donosi Zakon o izmjenama i dopunama ZJN („Službeni glasnik BiH“ br. 59/22)
 • Upoznavanje sa Politikama i Pravilima nabavki EBRD-a kao i Vodičem za nabavke EIB-a
 • Sticanje znanja i vještina za pripremu projekata i vođenje nabavki konsultantskih usluga, radova i roba po procedurama IFI's
 • Sticanje znanja i vještina za pripremu projekata za sufinansiranje iz WBIF i IPA
 • Detaljno upoznavanje sa pravilima koja se odnose na specifične postupke nabavki radova: “two-stage“ i “two-envelope“
 • Upoznavanje sa osnovama upravljanja projektnim ciklusom
 • Odabir praktičnih načina za provođenje e-nabavki po međunarodnim pravilima i procedurama
 • Upoznavanje sa ECEPP – Elektronski portal nabavki EBRD-a
 • Upoznavanje sa osnovama upravljanja ugovora zasnovanih na FIDIC formama

SADRŽAJ

I. CIKLUS NABAVKE

 • Komparativni prikaz ciklusa nabavke po domaćem Zakonu / Direktivama EU i ciklusa nabavke Svjetske banke

II. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN (“Službeni glasnik BiH“ br. 59/22)

 • Kakve novine donosi Zakon o izmjenama i dopunama ZJN BiH koji je objavljen u “Službenom glasniku BiH“ br. 59/22: Novi instituti, dodjela ugovora prema međunarodnim poravilima, nova izuzeća od primjene, propisivanje službenika za javne nabavke, isključenje ponuđača, sukob interesa, javne nabavke i pravo konkurencije, prethodna provjera tržišta, obavezna podjela na lotove, izmjene ugovora/okvirnih sporazuma, izmjene u postupcima konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma, objava planova nabavki i informacija o realizaciji ugovora na Portalu javnih nabavki, izmjene u žalbenom postupku.
 • Grupna vježba: Ciklus nabavki

III. POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD-a

 • Upoznavanje sa novim izdanjem Politika i pravila nabavki EBRD-a (PP&R) iz maja 2022. godine
 • Komparativni prikaz osnovnih elemenata novog PP&R i izdanja iz 2017. godine

IV. VODIČ ZA NABAVKE EIB-a

 • Upoznavanje sa pravilima nabavki EIB-a - Vodič za nabavke iz 2017. godine
 • Komparativni prikaz osnovnih elemenata EIB Vodiča za nabavke i Politika i pravila nabavki EBRD-a

V. NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA PREMA PRAVILIMA EBRD-a:

 • Generalna obavijest o nabavci - GPN
 • Poziv za izražavanje interesa, duga i kratka lista
 • Zahtjev za ponudu (Request for proposal) - tipična struktura
 • Standardni tipovi konsultantskih ugovora
 • Studije slučaja i praktična radionica

VI. NABAVKA RADOVA I ROBA

1. Priprema projekta za finansiranje od strane IFI

 • Osnova za apliciranje kod IFI (framework agreement)
 • Osnove projektnog ciklusa
 • IFI due dilligence
 • Priprema prateće dokumentacije
 • Određivanje strategije nabavke
 • Sufinansiranje iz GRANT sredstava (WBIF i IPA)

2. Osnovni principi nabavki radova i roba na kompleksnim projektima

3. Two-stage postupak

 • Izbor “two-stage“ tenderskog postupka
 • First Stage Tender - priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura
 • Sastanak za pojašnjenje ponude
 • Second Stage Tender - priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura
 • Priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda
 • Evaluacija ponuda i priprema izvještaja
 • Dodjela ugovora

4. Two-envelope postupak

 • Izbor “two-envelope“ tenderskog postupka
 • Priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura
 • Otvaranje i evaluacija tehničkih ponuda
 • Priprema tehničkog evaluacionog izvještaja
 • Otvaranje i evaluacija finansijskih ponuda
 • Priprema finansijskog evaluacionog izvještaja
 • Dodjela ugovora

5. Provođenje e-nabavki po pravilima EBRD-a - Elektronski portal ECEPP

 • Osnovni elementi ECEPP-a
 • Kreiranje postupaka u skladu sa usvojenim Planom nabavki
 • Priprema i objava Generalne obavijesti o nabavkama
 • Preuzimanje tenderske dokumentacije
 • Komunikacija kroz Message Centar
 • Uloga i odgovornost Banke
 • Pristup ECEPP-u od strane ponuđača

6. Osnove FIDIC ugovora

 • Uvod
 • Analiza rizika
 • Odabir “ispravnog“ modela ugovora
 • Ugovorne strane i obaveze
 • Upoznavnje sa osnovnim odredbama FIDIC ugovora
 • Upravljanje FIDIC ugovorima
 • Studije slučaja i praktična radionica

PREDAVAČI

1. Davor Vučković, dipl.ing.građ.

IMPPM

Autoputevi RS

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću "Autoputevi Republike Srpske" - Priprema projekata za izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a i EIB-a, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF-a i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Johovac-Rudanka, Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Rudanka-Putnikovo Brdo 2, Zamjenik Koordinatora PIU tima ispred Bosne i Herzegovine za izradnju međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške.

2. Tarik Duraković, dipl.ing.građ.

IMPPM

HD Consulting d.o.o. Sarajevo

Diplomirani inžinjer građevinarstva, osnivač i vlasnik konsultantske firme HD Consulting d.o.o. Sarajevo. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova, roba i usluga prema procedurama EBRD-a, EIB-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija u oblasti infrastrukture i energetike. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program).

3. Josip Jakovac, dipl.iur.

IMPPM

Agencija za javne nabavke BiH

Diplomirani pravnik, šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije, trener javnih nabavki AJN i part time konsultant. Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu.

METODOLOGIJA RADA

Seminar će se sastojati od dvije komponente: teorijskog dijela i praktičnog dijela.

1. Teorijski dio će podrazumijevati prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupku nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije.

2. Praktični dio sastojat će se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

RASPORED RADA

Registracija učesnika 09:30 - 10:00

09:30 - 16:00 srijeda 26.10.2022.

09:30 - 16:00 četvrtak 27.10.2022.

09:00 - 11:00 petak 28.10.2022.


                                                    Odobravaju se popusti za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 13.10.2022.

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku.

Klikom na LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE.

 

 Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 19.10.2022.

 

KVENTUM  d.o.o.   
Poslovno-edukativni centar

T: +387 33 621 268
M: +387 61 307 131
F:  +387 33 621 273
E:  info@kventum.ba
A: Tvornička broj 3 I 71 000 Sarajevo I BiH

www.kventum.ba         

www.facebook.com/kventum.ba      

TAGOVI:

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave