Bez donošenja Prostornog plana nema izgradnje autoputeva

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Bez donošenja Prostornog plana nema izgradnje autoputeva

30.05.2019. 15:36 / Izvor: Akta.ba

Neusvajanje Prostornog plana Federacije ima za poslijedicu niz otežavajućih okolnosti, te bez njegovog usvajanja nema izgradnje autoputeva, brzih cesta, iskorištavanja hidrocentrala, te energetskih i drugih objekata iz privredne infrastrukture, rečeno je danas u Sarajevu u okviru održavanja Poslovnog foruma o temama "Prostorni plan Federacije BiH, Privredna infrastruktura regionalnog značaja" i "Autoputevi, brze ceste i drugi projekti od regionalnog značaja".

NEGATIVNE POSLJEDICE

Predsjednik Udruženja prostornih planera za istraživanje, razvoj i prekograničnu saradnju zapadnog Balkana, Šaćir Šošević kazao je kako je Prostorni plan FBiH s razlogom stavljena na dnevni red jer isti nije usvojen u Domu naroda, iako je 2014. godine prijedlog tog plana usvojena na Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Pojasnio je kako neusvajanje plana ima brojne negativne posljedice koje se odražavaju na pripremu i izvršenje kapitalnih infrastrukturnih projekata. Poseban problem predstavlja činjenica da prostornu plan FBiH nije usaglašen s prostornim planom Republike Srpske koji je usvojen.

Jasan stav po ovom pitanju imao je i prof. dr. Osman Lindov sa Saobraćajnog fakulteta u Sarajevu. On je kazao kako mi i danas koristimo prostorne planove iz Titove Jugoslavije, napominjući kako je Ministarstvo civilnih poslova trebalo koordinirati prostorne planove u oba entiteta.

Podcrtao je kako izjave o ubrzanoj gradni autocesta i brzih cesta nisu realne i neće biti ubrzane gradnje sve dok se nepostigne dogovor o uređenju prostorno - planske dokumentacije.

„Imali smo propuste zbog kojih su neke postojeće trase počele da propadaju, a sada ih treba ponovo projektovati, a sve se to desilo zbog nekih skraćenih postupaka ili smo istraživanja sveli na najmanju moguću mjeru“, rekao je Lindov. 

Naveo je da državno Ministarstvo komunikacija i transporta ne zna svoje ovlasti, zbog čega će neki kapitalni međunarodni projekti, kao što je izgradnja jadransko-jonska autoceste, najvjerovatnije u potpunosti zaobići BiH. 

Potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić složio se sa činjenicom da neusvajanje Prostornog plana u FBiH kočnica za mnoge procese i projekte izgradnje, te je ovo i bio razlog što se okupila struka koja je zajedno s predstavnicima vlasti razgovara o ovom problemu.

On smatra kako država neusvajenje plana koči privrednike koji se snalaze na sve moguće načine da pronađu partnere i naprave posao.

Omer Vatrić, savjetnik za razvoj i investicije u Općini Trnovo diskutujući na ovo temu je kazao kako je danas očigledno da mnogi ne znaju da je prostorni plan ključan za razvoj FBiH.

„Prostorni  plan koji je u proceduri u Domu naroda i kada bi se usvojio danas , nama ništa ne bi značio jer je on u izradi od 2008. godine. Predložio sam da se krene sa izradom novog prostornog plana FBiH i svih važnih  dokumenata u odnosu na lokanu zajednicu, prostor na kojem se planira i ljude koji žive u tom prostoru kako bi se izbjegli mnogi problemi“, kazao je Vatrić.

NEUSAGLAŠENOST PROSTORNIH PLANOVA​​

U  nastavku Foruma rečeno je da veliki problem predstavlja i neusaglašenost prostornih planova FBIH i RS-a. Zbog navedenog postoji problem na dionici Sarajevo - Goražde gdje Prostorni plan RS-a ovu dionicu definiše kao Pale - Sokolac - Rogatica - Ustiprača, dok se u FBiH on u prijedlogu djelomično definiše kao Goražde - Hranjen - Hrenovica - Prača. Tako ostaje dio između Prače i Pala koji ne zahvata plan RS-a u standardu i kategoriji kao što se očekivalo.

Vrlo kategoričan u svom izlaganju do kraja je ostao Lindov, koji je naglasio kako nama nedostaje pameti, novca ima za autoputeve i moderne ceste.

„Nama ne trebaju kreditna sredstva, naše pare stoje, a i od EU koja je najveći finansijer možemo povući sredstva za transtnu infrastrukturu“, pojasnio jeLindov.

Razgovarajući o navedenoj temi struka je donijela jasne zaključke koji se odnose na hitno usvajanje Prostornog plana. Također, s obzirom da je prošlo nekoliko godina od izrade i razmatranja Prostornog plana FBiH isti je potrebno inovirati (izmjenama i dopunama) na osnovu usvojenih planova razvoja kantona i općina, te sektorskih strategija razvoja javnih preduzeća.

Sugerisano je i organizatorima Foruma da sa predstavnicima javnih preduzeća privredne infrastrukture u Federaciji BiH, kao značajnim korisnicima prostora i nosiocima razvoja Federacije BiH, definišu prijedloge i preporuke u pogledu inoviranja i usvajanja PP FBiH, te iste predoće nadležnim organima u Federaciji BiH, kantonima, općinama i gradovima.

Sudionici su preporučili i usvajanje i daljnju primjenu Konvencija o prostornom planiranju uređenju i zaštiti prostora Zapadnog Balkana, te izrazili svoju opredjeljenost da efikasno i u skladu sa svojim nadležnostima izvrše potrebne aktivnosti u fazi priprema, i fazi izgradnje objekata privredne infrastrukture. Pri tome se, kako je rećeno posebno misIi na aktivno učešće u razmatranju i prihvatanju pravaca/trasa puta za koju se, odgovarajućom dokumentacijom, utvrdi da je najpovoljnija s aspekta investitora, ali i općina, kantona i Federacije BiH, pravovremene pripreme i usvajanje potrebnih izmjena i / ili dopuna prostorno-planske dokumentacije, na svim nivoima obuhvata. Struka je zaključila da je u cijelom ovcome prostoru potreban efikasniji rad nadležnih organa uprave i institucija u postupcima izdavanja raznih saglasnosti i odobrenja koja su u vezi priprema i realizacije predmetnog projekta.

E. Ko.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti