Usvojeno deset preporuka za zapošljavanje 200 policajaca u MUP-u KS

16.08.2021. 12:29 / Izvor: Akta.ba
Usvojeno deset preporuka za zapošljavanje 200 policajaca u MUP-u KS

Nakon dužeg perioda Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo provodi konkurs za prijem novih 200 policijskih službenika u "čin policajac".

Nakon dužeg perioda Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo provodi konkurs za prijem novih 200 policijskih službenika u "čin policajac", s ciljem kapacitiranja nedostajućeg broja policajaca u Kantonu Sarajevo.

"Komisija za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo podržava sve aktivnosti Uprave policije usmjerene na postizanje maksimalne transparentnosti i objektivnosti prilikom provedbe ove konkursne procedure", saopćio je predsjedavajući Komisije za sigurnost, Elvedin Okerić.

Stoga, Komisija za sigurnost je na svojoj sjednici održanoj u petak, 13.08.2021. godine, Zaključkom usvojila određene preporuke prema Upravi policije MUP-a KS, kako bi se prilikom testiranja i prijema novih policijskih službenika konkursna procedura provela zakonito i krajnje transparentno, te odabrali najbolji kandidati:

1. S obzirom na prisutnost COVID-19 oboljenja u vrijeme provođenja testiranja, ukazujemo na potrebu da se konkursna procedura organizuje i provede na način da se maksimalno poštuju epidemiološke mjere u skladu sa preporukama i odlukama nadležnog štaba.

2. Neophodno je obezbijediti maksimalnu transparentnost na način da sve faze konkursa trebaju biti otvorene za javnost, medije, nevladin sektor i zainteresovane organizacije, kako domaće tako i međunarodne.

3. Potrebno je organizirati prezentacije i izvještavanje o konkretnim mjerama i radnjama koje Uprava policije MUP KS planira poduzeti sa svrhom sprečavanja nezakonitosti, nepravilnosti i zloupotreba u toku same konkursne procedure, za predstavnike medija, domaćih i međunarodnih institucija i drugih zainteresovanih strana.

4. Pored navedenog, cijenimo potrebnim organizirati snimanje - video i tonskim, i to svaku fazu konkursa, a nakon završetka materijale na propisan način arhivirati.

5. Izražavamo čvrstu i neupitnu opredjeljenost da se aktuelni konkurs provede uz eliminaciju bilo kakvog subjektivnog uticaja na ocjenjivanje kandidata, kao i odlučno sprečavanje svih oblika nepotizma i korupcije.

6. S obzirom na to da je ocjena fizičkih sposobnosti i morfološkog statusa eliminatorna, u cilju izbjegavanja bilo kakvog subjektivizma, smatramo da je neophodno video i tonski snimiti proces testiranja morfološkog statusa kandidata, kao i svaku tačku provjeravanja fizičkih sposobnosti kandidata, te ostvareni rezultat istog trenutka javno saopštiti, a što kandidat treba svojim potpisom da potvrdi.

7. Elektronsko testiranje treba organizirati po principu da tek kada kandidat pristupi računaru da mu se tada otvara baza svih ispitnih pitanja. Nakon prijave kandidata, računar-softver samostalno generira test iz baze svih ispitnih pitanja i nasumično izdvaja potrebna pitanja za testiranje. Završetak rada na testu kandidat klikom na odgovarajuće polje označi da ga je okončao, nakon čega mu softver šalje odgovor koliko je bodova osvojio, a nikako da čeka rezultate od komisije.

8. Iz procesa testiranja kandidata potrebno je eleminisati bilo koji vid subjektivizma i neophodno je utvrditi odgovornog službenika za svaku fazu procesa (tačku) na kojoj se provode aktivnosti testiranja.

9. Po potrebi uraditi i obavezujuće uputstvo šta treba da radi svaki član komisije na svojoj radnoj tački, i ništa izvan toga.

10. Izraditi pitanja za eventualni drugi test ili intervju, te provođenje ovog segmenta testiranja metodološki uraditi na isti način kao što smo naznačili za prvi test. Intervju se sastoji od razgovora sa kandidatom u trajanju do 10 minuta, gdje članovi Komisije kandidatu postavljaju ukupno do pet pitanja, s tim da se svim kandidatima ne moraju postaviti ista pitanja.

"Na kraju, smatramo da će se, ukoliko se ispoštuju sve ove preporuke Komisije, eliminisati bilo kakve mogućnosti zloupotrebe položaja, koruptivne radnje i nepotizam u procesu prijema novih policijskih službenika na šta se većinom u javnosti ukazuje prilikom provođenja konkursnih procedura za bilo koje radno mjesto u javnoj upravi", kazao je Okerić.

Komisija za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo će u skladu sa svojim nadležnostima nastaviti sa praćenjem provedbe samog toka konkursne procedure.

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti