(NE)OPRAVDANO

Kantonalna preduzeća pored zaposlenih, dodatno koriste i plaćaju usluge druge firme

08.11.2023. 12:38 / Izvor: Akta.ba
računovodstvo

U periodu januar-decembar 2022. godine u komunalnim preduzećima (KJKP-a i JKP-a) u Kantonu Sarajevo bilo je zaposleno 3.304 radnika.

U periodu januar-decembar 2022. godine u komunalnim preduzećima (KJKP-a i JKP-a) u Kantonu Sarajevo bilo je zaposleno 3.304 radnika na temelju sati rada. 

Ukupni iznos za neto plaće (neto plaća i neto naknade plaća) iznosio je 50.661.993 KM i veći je za 14,8% u odnosu na prethodnu godinu, pokazao je izvještaj o poslovanju preduzeća u prošloj godini.

Dakle, troškovi zaposlenih (plaće i naknade plaća neto, porezi i doprinosi iz plaća i naknada plaća) povećani su na nivou svih kantonalnih i javnih komunalnih preduzeća za 10,3%, kao i ostali rashodi za 9,6%, troškovi amortizacije 18,1%.

Kako je objavljeno sredinom ove godine, prosječna isplaćena neto plata u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima iznosi 1.551 KM, a prosječna isplaćena neto plata za direktore ovih preduzeća iznosi 4.100 KM.

No, ipak, i pored tolikih troškova i broja zaposlenih, pojedina kantonalna preduzeća dodatno koriste tj. plaćaju usluge drugih firmi, iako imaju zaposlene u tom sektoru. Shodno navedenim brojkama, ne možemo da se ne zapitamo - Da li je to zaista opravdano? Imaju li svi zaposleni svoju pravu svrhu za koju su plaćeni?

Kao primjer navodimo dva kantonalna preduzeća KJP ZOI '84 i KJP Butmir, koja koriste finansijsko-računovodsvene usluge i pored zaposlenih knjigovođa i računovođa, uz napomenu da ova preduzeća i pozicije nisu jedinstveni.

Uvidom u Registar zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, saznajemo da je u KJP ZOI '84 zaposleno pet zaposlenih iz ovog sektora, tačnije glavni knjigovođa, stručni saradnik za finansije i računovostvo, dva stručna saradnika za finansije i računovodstvo, te materijalni knjigovođa. 

zoi

 

 

 

Ipak, posljednjih godina  KJP ZOI '84 koristi finansijsko-računodstvene usluge firme n.Consulting kojoj je za Finansijsko-računovodstvene usluge za 2023.godinu isplaćeno 24.000,00 KM

Za 2022 nema podataka, dok je 2021. godine n.Consulting imao ugovor od 15.000 KM, te još jedan ugovor na 5.990,00 KM.

Dakle, ukupno oko 45.000 KM.

zoi

Drugi primjer je KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" koje ima zaposlenog finansijskog knjigovođe i blagajnika, te referenta za javne nabavke koji je zadužen i za materijalno knjigovodstvo i obračun plaća.

 

 

Registar zaposlenih 

butmir

 

Registar javnih nabavki 

I ovo preduzeće je dodatno koristilo računodstvene usluge od firme Lens d.o.o. Sarajevo. U januaru 2022. godine je sklopljen ugovor na 3.500 KM, dok je u januaru 2023. godine ugovor nešto manji i iznosi 1.500 KM. 

 

"Mjesečna naknada za knjigovodstveno-računovodstvene usluge dogovorene su u iznosu od 500 KM bez PDV-a, što je na godišnjem nivou iznos od 6.000 KM", navodi se u ugovoru. 

ŠTA KAŽE URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Koliko je zaista opravdano i potrebno dodatno angažovanje usluga druge firme, iako kantonalna preduzeća imaju zaposlene u tom sektoru pitali smo Ured za borbu protiv korupcije.

"Javna preduzeća su dužna da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama postupaju transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da obezbijedi pravednu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korišćenja javnih sredstava, u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom", navodi Erduan Kafedžić, šef Ureda. 

Također, Ured ističe neophodnu primjenu principa svrsishodnosti svih javnih nabavki koje provode ugovorni organi, a koja podrazumijeva javnu nabavku kojom su, uz blagovremeno i racionalno planiranje i provođenje postupka, nabavljene robe, usluge ili radovi odgovarajućeg kvaliteta, po najpovoljnijim uslovima, i kojom se ostvaruju ciljevi ugovornog organa u skladu sa utvrđenim politikama i prioritetima Kantona Sarajevo i u interesu krajnjih korisnika – građana Kantona Sarajevo.

Prilikom provođenja postupka javnih nabavki, potrebno je da javna preduzeća djeluju s dužnom pažnjom, striktno primjenjujući relevantne propise - Zakon o javnim nabavkama, Uredbu o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo i podzakonske akte koji regulišu ovu oblast.

Podsjeća da Zakon o javim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine definiše obaveze u pogledu Odbora za reviziju koje su dužne poštivati sva javna preduzeća, dok su Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH uređene oblasti računovodstva i revizije, organizacije i funkcioniranje sistema knjigovodstva i računovodstva, pripreme i prezentiranje finansijskih izvještaja kao i reviziju finansijskih izvještaja. 

"S obzirom na prethodno navedeno, napominjemo da je Uprava preduzeća kao organ upravljanja i rukovođenja javnim preduzećem, nadležna za izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja, te shodno tome treba da poštuje opšte principe propisane Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o javnim preduzećima FBiH, te prilikom donošenja svake odluke treba da vodi računa o svrsishodnosti svih javnih nabavki kako bi se na najefikasniji način koristila javna sredstva", kazao je Kafedžić.

Također ističe da Ured, u okviru preduzimanja aktivnosti na prevenciji korupcije, a u skladu sa Uredbom o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo vrši kontrolu javnih nabavki koja podrazumijeva kontrolu planiranja javnih nabavki, provođenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora o javnih nabavkama (redovnu i izvanrednu kontrolu javnih nabavki).

KONTROLA JAVNIH NABAVKI DOKAZALA 

Provodeći aktivnosti na kontroli javnih nabavki koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo, dokazano je da se ugovori zaključuju, iako za taj posao imaju popunjena radna mjesta. 

Ured je utvrdio da se u pogledu svrsishodnosti javnih nabavki najčešće pojavljuju rizici kod samog definisanju usluga za koje se provode javne nabavke, a koje su sadržane u zaključenim ugovorima sa ponuđačima. Kao primjer za navedeno izdvajaju zaključene ugovore o pružanju pravnih, advokatskih i konsultantskih usluga iz oblasti prava, najčešće putem direktnog sporazuma.

Naime, prilikom kontrole javnih nabavki u 2022. godini uočeno je da ugovorni organi zaključuju ugovore za konsultantske usluge za provođenje postupaka javnih nabavki, a da su im ti poslovi predviđeni u aktima o sistematizaciji radnih mjesta i da imaju popunjena radna mjesta službenika za javne nabavke.

Nadalje, po pitanju svrsishodnosti planiranih nabavki, Ured je uočio da institucije kao ugovorni organi provode različite vrste postupaka javnih nabavki na osnovu kojih zaključuju ugovore za pravne usluge koje su po predmetu ugovora iste ili slične. Naime, prilikom kontrole zaključenih ugovora uočeno je da je ugovorni organ zaključio ugovor za advokatske usluge putem posebnog režima dodjele ugovora, a potom ugovor za konsultantske usluge iz oblasti prava, putem direktnog sporazuma. Predmet oba ugovora je vrlo sličan i nije precizno određen. Ured je nakon izvršenog uvida u Registar zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio Informacionog sistema Ureda, utvrdio da ova institucija ima dva zaposlenika iz oblasti prava, i to stručnog savjetnika za pravne poslove i rukovodioca službe za opće i pravne poslove.

U slučaju kada Ured uoči da je kod provođenja javne nabavke došlo do eventualnog kršenja zakonitosti ili svrsishodnosti o istom obavještava Agenciju za javne nabavke.

Ured je u toku 2022. godine izvršio kontrolu za 95 postupaka javnih nabavki, od kojih 53 redovne i 42 izvanredne kontrole (ili kontrole po prijavi). Od ukupno 95 obrađenih kontrola javnih nabavki koje su provodili ugovorni organi, kod njih 30 je potvrđeno kršenje principa zakonitosti i/ ili svrsishodnosti.

S.B.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti