Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Milovan Bjelica: Cilj nam je razvijena i ekonomski stabilna opština Sokolac

U opštini Skolac je došlo do pokretanja tri fabrike peleta, intenzivno se radi na revitalizaciji Centra za unapređenje poljoprivrede u brdsko-planinskom području.

25.09.2014. 09:44 / Izvor: eKapija.ba

Opština Sokolac u zadnje vrijeme je sve više interesantna investitorima. Ono što ovu Opštinu čini drugačijom su brojne olakšice koje nude investitorima. O projektima koji se planiraju ili su u toku realizacije, saradnji sa investotorima razgovarali smo sa Milovanom Bjelicom, načelnikom Opštine Sokolac.

U Opštini Sokolac  u početnoj fazi realizacije nalazi se više projekata. Možete li nam nešto više reći? Šta ste započeli, dokle se stiglo i šta dalje planirate?

- Kao što sam već rekao, dugoročni i kapitalni projekti podrazumijevaju duži period implementacije i započeti su još tokom prošle godine, a realizovaće se u nekoliko narednih godina po fazama. Takvi projekti su:

 • Projekat sanacije, rekonstrukcije i proširenja vodovodne i kanalizacione mreže;
 • Revitalizacija Centra za unapređenje poljoprivrede u brdsko-planinskom području;
 • Pokretanje Zavoda za forenzičku psihijatriju;
 • Projekat Etno selo“ na Romaniji;
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije električne mreže;
 • Projekat rekonstrukcije rasvjete i postavljanje LED rasvjete u gradskom naselju Sokoca;
 • Projekat uređenja parking prostora ispred Vojničkog groblja, uređenje civilnog groblja, izgradnja mrtvačnice, portirnice i mokrog čvora na Novom groblju;
 • Asfaltiranje ulica u naselju „Sokolačke njive“ (oko Vojne zgrade, ulica Druge romanijske brigade), ulica Ive Andrića, ulica Petra Kočića, tri ulice ispod Stočne pijace, naselja „Brezjak“ i „Podromanija“;
 • Postavljanje rasvjete u naselju „Brezjak“, u parku „Boraca Romanije“, u ulici Radomira Neškovića, od ulice Cara Lazara prema Sportskoj dvorani, Osnovnoj i Srednjoj školi, komletna ulica Cara Lazara, Petra Kočića, u naselju Knežina, oko manastira u Knežini, Doma zdravlja i gradskog groblja;
 • Video nadzor u školama;
 • Sanacija krova u Ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i Vatrogasnom domu;
 • Nabavka medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja i uređenje prostora Centra za mentalno zdravlje;
 • Izgradnja sportskog centra sa bazenima, teniskim igralištem i klizalištem u dijelu gradskog naselja kod stadiona Bara itd.

OLAKŠICE ZA INVESTITORE

Pored ovakvih dugoročnih projekata, Opština Sokolac realizuje i projekte čiji je period implementacije kraći, ali su njihovi efekti dugoročni. Tako smo tokom prošle godine uložili značajne napore usmjerene ka osnivanju poljoprivredne Zadruge, da bi ove godine bila stavljena u funkciju. Izvršen je zakup prostorija, nabavljena osnovna i obrtna sredstva za rad Zadruge, izvršena nabavka vozila, tako da danas imamo fukcionalnu Zadrugu koja kao takva predstavlja servis svim našim poljoprivrednicima. Pored toga, aplicirali smo za grant sredstva  kod Investiciono razvojne banke RS za nabavku sušare i rashladne komore za čuvanje proizvoda. U organizaciji Odjeljenja za privredu i finansije opštine Sokolac, potpisan je i Ugovor između  Mljekare „Pađeni“, romanijskih proizvođača mlijeka i Poljoprivredne zadruge „Sokolac“, prema kome poljoprivrednici – kooperanti  mogu nabavljati robu na odgođeno plaćanje u prodajnom objektu zadruge.

Realizovan je projekat nabavke reciklažnih i metalnih kontejnera za odlaganje otpada koji se realizuje u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom i Američkom ambasadom u BiH.

Izvršena je nabavka i podjela 50 plastenika, 20.000 komada sadnica (šljiva,jabuka, kruška, aronija i jagodičastog voća).

Naše aktivnosti su usmjerene i na podsticanje naših poljoprivrednika, razvoj mljekarstva, voćarstva, pčelarstva, te poboljšanje položaja mladih ljudi kroz sufinansiranje osnivanja novih nevladinih organizacija, pomaganje u radu osnovane Omladinske organizacije, sufinansiranje zapošljavanja mladih pripravnika, a sve u skladu sa prioritetima u poboljšanju položaja mladih Sokoca. 

Gdje vidite potencijalne izvore iz kojih je moguće finansirati planirane projekte? Šta nudite investitorima?

- Pored sredstava koje Opština redovno izdvaja za sufinansiranje projekata, značajan izvor finansiranja su domaći i strani donatori, a sa nekima od njih već sarađujemo. Prethodno sam pomenuo Češku razvojnu agenciju i Američku ambasadu, a postoji i niz drugih koji sufinansiraju naše projekte sa kojima apliciramo po raspisanim pozivima kao npr. Figap, naša Ministarstva, Ambasada Norveške, Fondacija Mozaik, World Vision, Arbeiter – Samariter – Bund (ASB), UNDP itd. Tokom prošle i ove godine smo dobili dio grant sredstava od različitih donatora koji smo usmjerili u implementaciju projekata. Da bi ste uopšte ušli u razmatranje potrebno je da uradite kvalitetan projekat koji je konkretan, mjerljiv i u skladu sa uslovima poziva. Opština aktivno sudjeluje u posredovanju i pronalaženju potencijalnih investitora i partnera u cilju optimalnog korištenja slobodnih kapaciteta, ali i kreiranju slike opštine Sokolac kao lokalne zajednice otvorene za saradnju i investicije koje će voditi poboljšanju trenutnog stanja i njenom privrednom razvoju. Investitorima nudimo brojne olakšice kroz umanjenje cijene građevinskog zemljišta, naknada, taksi i dozvola, uz jedan proaktivan pristup čime smo u proteklom periodu i zaslužili dobijeno priznanje Evropskog pokreta za BiH kao „Evropski otvoreni grad BiH u 2014. godini“.

ŠUME: GLAVNI RESURS OPŠTINE SOKOLAC

Jedan od glavnih resursa kojima raspolaže Opština Sokolac jesu šume. Na koji način lokalna zajednica  može imati koriristi od tog potencijala, uzimajući u obzir činjenicu da je riječ o sferi koja je prvenstveno u republičkoj nadležnosti?

- Koristi od šuma i sporednih šumskih proizvoda mogu biti višestruke za svaku opštinu u Republici Srpskoj ukoliko se sa ovim resursom gazduje na domaćinski način. Danas je gazdovanje šumama u republičkoj nadležnosti, ali smatram da se nedovoljno pažnje posvjećuje planskom korišćenju svih šumskih proizvoda (gljive, ljekobilje), te promociji šumarstva i lovstva u funkciji razvoja turizma. Nije dovoljno samo koristiti drvnu masu u primarnoj preradi, nego se mora podstaći i sekundarna prerada drveta odnosno finalizacija proizvoda što danas nije slučaj. Da bi lokalna zajednica imala koristi od šuma, potrebno je pored redovnosti izdvajanja naknada za lokalne zajednice, insistirati i na davanju prednosti lokalnim zajednicama i privrednim subjektima koji egzistiraju na području tih zajednica prilikom kupovine i korištenja drvne mase, šumskog otpada, ogrevnog, celuloznog i rudnog drveta, a za potrebe javnog grijanja, proizvodnje peleta, te ostalih obnovljivih izvora energije i cjelokupnog privrednog razvoja od kojeg će lokalna zajednica i njeni žitelji imati koristi. Takođe se mora posvetiti posebna pažnja u ulozi lokalnih zajednica po pitanjima racionalnijeg korištenja prirodnih resursa.

ULAGANJA U PRIVREDNI RAZVOJ

Koliko je danas privrednih subjekata koji postoje na području opštine, te kako ste zadovoljni saradnjom?

- Kada smo preuzeli vlast krajem 2012.godine zapisnički smo konstatovali da su obaveze opštine oko 1.500.000,00 KM bez kreditnih zaduženja. Preduzeća „Božur“ i „Nove toplane“ bila su u blokadi i njihove obaveze iznosile su 2.000.000,00 KM, Dom zdravlja preko 4.000.000,00 KM obaveza, Vrelo Bioštice 4.200.000,00 KM, obaveze „Nove Romanije“ prelaze 6.000.000.00 KM, Farma krava nezakonito je korištena, KTK „Knežina“ u stečaju, Fabrika „Unis“ u stečaju, Centar za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u stečaju, Hotel „Romanija“ neriješen status, „Famineks“ neriješen status, Zemljoradnička zadruga neriješen status, Poljoprivredno zemljište nije bilo uknjiženo na opštinu, Gradska kafana neriješen status, objekat stare pekare u Romanijskoj ulici neriješen status,  Klaonica i prerada mesa „Sokolac“ u blokadi već 7 godina i nema nijednog zaposlenog radnika.

Za većinu pobrojanih subjekata danas je riješen pravni status. Uložili smo oko 1.000.000,00 KM u kotlovnicu (sanacija kotlova i toplovodne mreže, nabavka energenta i ulta). Otplatili smo 1.000.000,00 KM kredita i sudskih presuda.

Danas egzistira 100 privrednih subjekata, kao i 165 preduzeničkih radnji na našoj opštini. Radi se o različitim sektorima, a prednjače privredna društva iz oblasti drvoprerade, trgovine i ugostiteljstva. Pored ovih zastupljena je i tekstilna industrija, prehrambena, poljoprivreda, građevinarstvo, a imamo i značajan broj zanatskih radnji.  Mi kao lokalna zajednica smo zadovoljni saradnjom sa našim privrednicima. U stalnom smo kontaktu i nastojimo da kroz aktivan dijalog zajednički rješavamo i barem pomognemo rješavanje problema sa kojima se naši privrednici suočavaju.

Ima li najavljenih investicija od strane privrednih subjekata?

- Ono što je za nas bitno kao odgovornu lokalnu zajednicu nisu najavljene nego realizovane investicije. Mi smo u svakodnevnom kontaktu sa potencijalnim investitorima i zaista ulažemo ogromne napore i privlačenju novih investitora. Moram napomenuti da je upravo zahvaljujući takvom našem pristupu, došlo do pokretanja tri fabrike peleta na Sokocu, farma krava koja godinama nije bila u funkciji je konačno dobila svog investitora, intenzivno se radi na revitalizaciji Centra za unapređenje poljoprivrede u brdsko-planinskom području, a u pregovorima smo i za druge vrste ulaganja u privredni razvoj. Nažalost, cijela BiH uživa status nepouzdanog tržišta za investicije, zbog čega je veoma teško napraviti veliki iskorak za ovako kratko vrijeme ali bez obzira na to, mi ćemo se i dalje truditi i raditi na poboljšanju privrednog ambijenta u Sokocu.

Šta je sa projektom energane?

- U proteklom periodu smo imali posjetu predstavnika i konsultanata Svjetske banke, a tema sastanka je bila proizvodnja toplotne energije na biomasu. Naime, Svjetsku banku je zainteresovao  Projekat kogeneracijske energane za proizvodnju toplotne i električne energije koji je uradila opština Sokolac.  Ovom prilikom smo sagovornicima predstavili projekat o kojem se i ranije razgovaralo sa Evropskom bankom i potencijalnim investitorima. Smatramo da imamo potrebne kapacitete i mogućnosti kada je u pitanju šumarstvo na području opštine Sokolac i potrebna sirovina za nesmetano funkcionisanje energane, zbog čega se nadam da ćemo biti uvršteni na listu kod Svjetske banke za realizaciju projekta.

Nedavno ste posjetili Ambasadu Saudijske Arabije u BiH, izrazili su želju za ulaganjem u Opštinu. Recite nam zašto se najviše interesuju ?

- Posjeta delegacije opštine Sokolac ambasadi Kraljevine Saudijske Arabije je imala za cilj uspostavljanje saradnje, te upoznavanje ambasadora sa našim mogućnostima, kapacitetima, projektima i planovima. Ovom prilikom smo predstavili potencijale naše lokalne zajednice, projekte na kojima radimo, naročito kad je u pitanju drvna industrija, proizvodnja električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora, razvoj poljoprivredne proizvodnje, sa posebnim osvrtom na Centar za unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje. Ambasador je pokazao posebnu zainteresovanost za oblast poljoprivrede i proizvodnju hrane, ali i drugih sektora. Mi smo kao otvorena i odgovorna lokalna zajednica učinili prvi korak, predstavili sve što je do sad urađeno ali i ponudili svoje resurse svim zainteresovanim investitorima, tako da preostaje da i narednom periodu aktivno radimo po ovom ali i drugim pitanjima koja se tiču investicija.

ETNO SELO KAPITALNI PROJEKT KOJI ZAHTJEVA VRIJEME I ULAGANJA

Dokle se stiglo sa projektom "Etno sela" na Romaniji?

- Realizacija projekta Etno selo je započeta u novembru 2013. godine kada je u dogovoru sa Emirom Kusturicom, odabran lokalitet na Ravnoj Romaniji. Kao podloga za buduću izgradnju etno sela Romaniji do sada su urađeni zemljani radovi, nasipanje, izgradnja internih saobraćajnica i idejni projekat javne rasvjete i napajanja električnom energijom. Opština Sokolac je do sada izdvojila 317.000 KM za prvu fazu, a izvršena je i uplata oko 500.000 KM Šumskom gazdinstvu "Romanija" za sječu potrebne oble građe, u dogovoru sa preduzećem "Andrićgrad" i Emirom Kusturicom. Obzirom na nesvakidašnje vremenske prilike u ovoj godini, značajan broj dana je bio kišovit tako da su radovi prolongirani i nisu se odvijali planiranom dinamikom, ali u svakom slučaju nastavljamo dalje sa realizacijom, a u skladu i sa raspoloživim vremenom idejnog tvorca Emira Kusturice i raspoloživim sredstvima. Ovo je kapitalni projekat čija realizacija zahtijeva vrijeme i ulaganja, a čiji je cilj kreiranje kvalitetne turističke ponude romanijske regije.

Koji su to ciljevi, projekti na kojim ćete istrajati do kraja vašeg mandata?

- Osnovni cilj nam je razvijena, ekonomski stabilna, privlačna za investitore opština Sokolac. Želimo obezbijediti bolji životni standard svih naših sugrađana, te stvoriti ambijent u kojem će mladi ljudi ostajati da žive, rade i zasnivaju svoje porodice. Projekti na kojima ću istrajati do kraja mandata su jasno definisani u Strategiji razvoja, koja je svima dostupna na našoj internet prezentaciji.

Razgovarala: Elvira Kokor

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti