al
Recikliranje i upravljanje EE otpadom sa ZEOS eko-sistem je vrlo jednostavno

Ekologija

Recikliranje i upravljanje EE otpadom sa ZEOS eko-sistem je vrlo jednostavno

27.08.2018 09:01:29 / Izvor: Akta.ba

Električni i elektronski otpad – EE otpad, prema klasifikaciji spada u OPASNI OTPAD te sadrži mnoge štetne tvari za zdravlje ljudi i okoliš, poput: žive, kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora itd.

Osnovni razlozi zbog čega je EE otpad postao vrlo veliki problem jest činjenica što se ubrzanim razvojem tehnologije upotrebljava sve veća količina elektičnih / elektroniskih aparata (mobiteli, računala,…), a svi ti uređaji sadrže preko 1000 različitih tvari od kojih su mnoge otrovne, kao npr.:

 • KADMIJ - Nalazi se u IR čitačima te otpornicima čipova. Oštećuje bubrege, kosti i taloži se u tijelu.
 • ŽIVA - Nalazi se u svjetlosnim sijalicama, te ekranima. Oštećuje bubrege, šteti mozgu i razvoju fetusa.
 • BERILIJ – Izrazito kancerogena tvar. Nalazi se u matičnim pločama.
 • OLOVO – Nalazi se u monitorima. Štetno djeluje na živčani i reproduktivni sustav te koči mentalni razvoj djece i fetusa.
 • HEKSAVALENTNI KROM - Koristi se kao zaštita od korozije. Uzrokuje oštečenja DNA i astmatični bronhitis.
 • BARIJ - Koristi se u katodnim cijevima. Utiče na nateknuće mozga, oštečenje jetre, srca i slezene.
 • PVC – Spaljivanjem plastike nastaje otrovni plin dioksin.

Iz navedenih razloga: EE otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već ga je potrebno izdvojiti i predati ovlaštenim sakupljačima.

Kada iz bilo kog razloga prethodno navedena EE oprema postane neupotrebljiva, pretvara se u EE otpad o kome se treba pobrinuti, odnosno reciklirati ga! Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema sadrže plastiku, metale i slične materijale koji se mogu nakon recikliranja ponovo koristiti kao sekundarna sirovina za neki novi proizvod.

Tehnološki proces recikliranja EE otpada dijelimo na 3 faze:

 1. Odvojeno skupljanje EE otpada
 2. Primarna obrada EE otpada
 3. Sekundarna obrada EE otpada

Kao što je prije napomenuto, EE otpad spada u Opasni otpad te se iz domaćinstava i industrije mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada.

EE otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već ga je potrebno izdvojiti i predati ovlaštenim sakupljačima.

Recikliranje EE otpada

Recikliranjem EE otpada direktno pridonosimo:

 1. Očuvanju ljudskog zdravlja
 2. Štednji skupe i dragocjene energije
 3. Smanjenju deponijskog prostora
 4. Očuvanju prirode i smanjenju potražnje za prirodnim sirovinama
 5. Smanjenju onečišćenosti zraka, vode i tla

Metode i tehnološki procesi recikliranja EE otpada

Tehnološki proces recikliranja / oporabe EE otpada dijelimo na:

1. Rastavljanje EE otpada (primarna obrada)

Primarna obrada obuhvaća rastavljanje otpadnih uređaja i opreme, te izdvajanje opasnih i vrijednih komponenti. U pravilu se radi o ručnoj separaciji i odvajanju otpada. Ostali dijelovi EE otpada koji su sačinjeni od plastike i stakla se prešaju i usitnjavaju. Rastavljeni i sortirani otpadni EE uređaji odvoze se u postrojenja za recikliranje EE otpada.

Opasne komponente jesu: baterije, akomulatori, toneri, katodne cijevi, prekidači od žive, elektrolitski kondenzatori, razna ulja i plastike te HCFC plinovi.

Korisne komponente jesu: transformatori, žice, elektromotori, štampane ploče, električni kablovi, hard (tvrdi) diskovi i “pržilice” i čitači diskova tzv. CD/DVD-ROM-vi.

2. Mehanička obrada EE otpada (sekundarna obrada)

Nakon što se u sklopu primarne obrade izdvoje opasne i korisne komponente iz EE otpada, slijedi mehaničko (strojno) usitnjavanje popraćeno magnetskim  razdvajanjem željeznih i ostalih materijala uz njihovo odvajanje i prešanje. Materijal tada dolazi do usitnjivača koji ga usitnjava te se prenosi na strujni odjeljivač gdje se odvajaju neželjezni metali od plastike. Iz ostalih materijala ručno se odvajaju  preostale opasne komponente.

Rezultat recikliranja su vrijedne sirovine kao što su željezo, bakar aluminij, mesing, bakrena žica. One se prodaju kao sekundarne sirovine i vraćaju natrag u proces proizvodnje novih uređaja. Time smanjujemo eksploataciju prirodnih resursa i čuvamo našu planetu za buduća pokoljenja.

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. prvi je operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini

Iz navedenog možemo zaključiti da je proces reciklaže vrlo bitan i da su pravilne navike građana po pitanju odvojenog odlaganja otpada ključne za očuvanje i zaštitu životne sredine. Za više informacija o e-otpadu i našim aktivnostima posjetite našu stranicu www.zeos.ba ili naše profile na Facebooku, Instagramu, Linkedinu, Twitteru ili Youtube-u.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Ekologija