U FBiH zaključena 623 privatizacijska kupoprodajna ugovora

Investicije / PRIVATIZACIJA

U FBiH zaključena 623 privatizacijska kupoprodajna ugovora

09.07.2020. 13:39 / Izvor: Akta.ba

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o kontroli izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, koji je sačinila Agencija za privatizaciju u FBiH.

Do posljednjeg dana 2019. godine su u postupku privatizacije državnog kapitala poduzeća u Federaciji BiH zaključena 623 kupoprodajna ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela poduzeća i općinskih poslovnih prostora 650.

U kupoprodaji državnog kapitala 623 poduzeća obveze kupaca bile su kupoprodajna cijena u iznosu od 816.705.551,79 KM, investicije od 1.458.544.782 KM, prijem 43.072 zatečena i zapošljavanje 14.280 novih radnika, a obveze kupaca iz 650 kupoprodajnih ugovora za imovinu, dijelove ili udjele poduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena od 144.067.754 KM, investicije od 169.418.393 KM, prijem 3.287 zatečenih i zapošljavanje 3.425 novih radnika.

Na temelju prikupljenih izvještaja kantonalnih agencija za privatizaciju i Agencije za privatizaciju u FBiH, u postupku kontrole izvršenja ugovornih obveza privatiziranih poduzeća, kao i ugovora o kupoprodaji imovine, dijelova ili udjela poduzeća i općinskih poslovnih prostora, utvrđen je status svih ugovora. Od ukupno 1.273 kupoprodajna ugovora, 1.088 ili 85,46 posto je izvršeno, a 65 ili 5,12 posto su još predmet kontrole.

Zbog neizvršenja ugovorenih obveza raskinuto je 95 (7,46 posto) kupoprodajnih ugovora, a za njih 25 ili 1,96 posto u toku su sudski postupci za raskid ugovora.

Usporedimo li stepen izvršenja ugovorenih obveza za poduzeća i imovinu poduzeća, može se ustanoviti da se u većem obimu realiziraju obaveze iz kupoprodajnih ugovora vezanih za imovinu poduzeća, manji je broj raskinutih ugovora, te manji broj pokrenutih postupaka za raskid ugovora

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Investicije