Općina Centar se oglasila oko izgradnje novog objekta na lokalitetu Drvenija

02.01.2021. 08:21 / Izvor: Akta.ba
Općina Centar se oglasila oko izgradnje novog objekta na lokalitetu Drvenija

Rješenje je doneseno po provedenom upravnom postupku, na osnovu pozitivnog izvještaja vještaka urbaniste.

S obzirom na izražen interes javnosti, a povodom izgradnje poslovnog objekta u Ulici Hamdije Kreševljakovića na Drveniji, Općina Centar je izdala saopštenje za javnost u kojem je kazala da je 29. aprila 2019.godine, MAX MEDIA, Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, zastupano po Advokatskom društvu „LEGES“ d.o.o. Sarajevo, obratilo se ovoj Službi za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Centar Sarajevo zahtjevom za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta sa javnim toaletom u Ulici Hamdije Kreševljakovića u Sarajevu.

Dalje navode da je rješenjem općinskog načelnika Nedžada Ajnadžića, putem Službe za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Centar Sarajevo, od 28. oktobra 2019. godine, Društvu MAX MEDIA izdata urbanistička saglasnost za izgradnju poslovnog.

Rješenje je doneseno po provedenom upravnom postupku, na osnovu pozitivnog  izvještaja vještaka urbaniste,  lokacije izrađene od strane vještaka geodetske struke, činjenice da u spisu postoji sva potrebna dokumentacija, te da su neposredni susjedi na zakonom propisan način uključeni u postupak. Pozitivan izvještaj urbaniste baziran je isključivo na važećem planskom dokumentu, odnosno Izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Čobanija“, usvojenom na sjednici Općinskog vijeća Centar održanoj 25.04.2019. godine.

Dana 23.10.2020.godine, MAX MEDIA se obratila nadležnoj Službi zahtjevom za izdavanje odobrenja za građenje.

Provedenim postupkom, pregledom zahtjeva i dokumentacije priložene uz zahtjev, te naknadno dostavljene dokumentacije, konstatovano je sljedeće:

-da je zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje za izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta sa javnim toaletom u Ulici Hamdije Kreševljakovića u Sarajevu, podnesen od strane MAX MEDIA Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, kao investitora, dana 23.10.2020 godine, blagovremeno podnesen;

-da je uz zahtjev, te naknadno u postupku upravnog rješavanja, dostavljena sva dokumentacija propisana članovima 73. i 74. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (Glavni projekat, dokaz o pravu građenja, komunalne saglasnosti, plaćene naknade za rentu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta i dr.);

-da je tehničkom kontrolom projektne dokumentacije putem organizacije koja je izradila tehničku dokumentaciju utvrđeno da je ista izrađena u skladu sa odredbama člana 102. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo;

-da je dana 05.11.2020.godine, putem elektronske pošte, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika  Bosne i Hercegovine ovom organu dostavila Informaciju o donesenim Odlukama na 40. sjednici, broj:13-02.12-47/20-10 od 03.11.2020. godine sa grafičkim prikazom, kojom obavještava da je dana 03.11.2020. godine donesena Odluka kojom se Historijski urbani pejzaž Sarajevo proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine;

-dana 06.11.2020. godine Općina Centar zatražila je mišljenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenje o nadležnosti organa za postupanje po zahtjevima koji se vode u Službi, a nalaze se u prostornom obuhvatu definisanog nacionalnog spomenika. Dopis je dostavljen Komisiji/Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a naknadno i Kantonalnom Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

"Kako nije zaprimljeno mišljenje Federalnog ministarstva, a cijeneći činjenicu da se predmetna lokacija nalazi u obuhvatu Historijskog urbanog pejzaža Sarajevo, ovaj organ je predmetni zahtjev sa kompletnim spisom dostavio Federalnom ministarstvu prostornog uređenja na nadležno rješavanje.  Federalno ministarstvo je dana  26.11.2020. godine, spis vratilo na nadležno rješavanje ovom organu uz obrazloženje da je dostava predmeta preuranjena, odnosno da Odluka kojom se Historijski urbani pejzaž Sarajevo proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine nije stupila na snagu", saopćeno je.

Dana 18.11.2020. godine Općina Centar je zatražila izjašnjenje od Komisije /Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o nadležnosti organa za dalje postupanje po zahtjevu investitora MAX MEDIA Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo.

Na traženje Komisije od 01.12.2020. godine dostavljena je dopuna dokumentacija.

U saopćenju se navodi da se Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika dopisom od 04.12.2020. godine izjasnila, da obzirom na stepen u kojem se postupak izdavanja dozvole nalazi, kao i činjenicu da se radi o interpolaciji objekta, isti treba biti završen od strane organa koji je vodio  dosadašnje aktivnosti .

U svom dopisu Komisija je dala upute da u postupak mora biti uključen Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo, na način da je potrebno korigovati Glavni projekat u smislu redizajna fasada i ovjeriti od strane Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. 

U vezi donesene Odluke kojom se Historijski urbani pejzaž Sarajevo proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine,  Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo dao je mišljenje od 02.12.2020.godine, da Odluka o proglašenju Historijski urbani pejzaž Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH nije objavljena u „Službenom glasniku BiH“, a samim tim nema pravno dejstvo tako da se vođenje predmeta koji su u toku, kao i donošenje odluka po istim provode prema odredbama Zakona o prostornom uređenju KS.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je dopisom broj 03-19-2-1286/20-4 , koji je protokolisan 04.12.2020. godine, dostavilo mišljenje da Odluka o proglašenju Historijski urbani pejzaž Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH nije stupila na snagu.

Obzirom da Odluka Komisije nije stupila na snagu, a da je ova Služba zaprimila preporuke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, prije izdavanja odobrenja za građenje pribavljena je Izjava investitora kojom se isti obavezuje da će po stupanju na snagu Odluke Komisije, ovoj Službi podnijeti zahtjev za izmjenu odobrenja u pogledu redizajna fasada, a uz konsultacije sa Kantonalnim Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa. Sa navedenim se usaglasio Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Rješenjem Općinskog načelnika putem Službe za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Centar Sarajevo,  broj: 07-19-5675/20 od 08.12.2020. godine, izdato je odobrenja za građenje MAX MEDIA Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo za izgradnju poslovnog objekta sa javnim toaletom u Ulici Hamdije Kreševljakovića u Sarajevu, i to na zemljištu označenom kao k.č. 106, k.č.107, k.č. 108, k.č. 110 i k.č. 111, k.o. Sarajevo CXXV (stari premjer), što odgovara k.č. 798/2 i k.č. 3783/2, K.O.. Sarajevo VIII (novi premjer). 

Rješenje je postalo pravosnažno 28.12.2020. godine. 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije