Odluka o zaduženju RS-prva faza programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine

Legislativa

Odluka o zaduženju RS-prva faza programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine

26.02.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Grada Bijeljina

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 17, 26.2.2021.

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, člana 17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12, 52/14 i 114/17) i člana 177. stav 2. i člana 181. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Četrnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 17. februara 2021. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU
O PRIHVATANjU ZADUŽENjA REPUBLIKE SRPSKE
PREMA SVJETSKOJ BANCI - MEĐUNARODNOJ BANCI
ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PRVU FAZU PROGRAMA
INTEGRISANOG RAZVOJA KORIDORA RIJEKA SAVE I
DRINE UZ KORIŠĆENjE VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG
PRISTUPA (9129-BA)

I
Prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) za prvu fazu programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine uz korišćenje višefaznog programskog pristupa (u daljem tekstu: Projekat) u iznosu do 30.000.000 evra.

II
Cilj Projekta je podržavanje integrisanog upravljanja međunarodnim koridorima Save i Drine s ciljem poboljšanja zaštite od poplava, unapređenja plovnosti rijeke Save i unapređenja upravljanja i postupaka kaskadnih brana na Drini za proizvodnju hidroenergije, kao i upravljanja poplavama i sušama, te unapređenja prirodnih vrijednosti i turizma.

III
Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke namijenjena su za integrisano upravljanje i razvoj koridora rijeka Save i Drine, te institucionalnu podršku i upravljanje programom, kako na regionalnom tako i na lokalnom nivou.

IV
1) Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke odobravaju se pod sljedećim kreditnim uslovima:
- rok otplate: 32 godine,
- period odgode plaćanja: sedam godina, uračunat u rok otplate,
- kamatna stopa: referenta stopa + fiksna marža,
- pristupna taksa (Front-end Fee): 0,25% iznosa zajma,
- komisiona provizija (Commitment Charge): 0,25% godišnje na nepovučeni iznos zajma,
- otplata glavnice: polugodišnje, 15. maj i 15. novembar,
- valuta plaćanja: evro.
2) Pokazatelji stanja duga (konačni podaci):
- javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju na dan 30. juni 2020. godine iznosi 4.664,16 miliona KM (42,81% procijenjenog BDP-a za 2020. godinu),
- ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju na dan 30. juni 2020. godine iznosi 5.800,27 miliona KM (53,24% procijenjenog BDP-a za 2020. godinu).

V
Krajnji korisnik i dužnik po kreditu je Republika Srpska.

VI
Projekat će u Republici Srpskoj realizovati Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

VII
Ovlašćuje se ministar finansija da potpiše:
- Projektni sporazum između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Republike Srpske,
- Supsidijarni sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

VIII
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata.

IX
Planirani datum zatvaranja Projekta je 30. jul 2026. godine.

X
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-155/21 
17. februara 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik

Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.