specijalistički seminar

Seminar: Nabavke putem međunarodnih finansijskih institucija EBRD, EIB i WB

24.04.2023. 10:27 / Izvor: Akta.ba
kventum

Jedan od ciljeva seminara je pravilno postupanje i upoznavanje sa ciklusom nabavke po domaćem ZJN / Direktivama EU i Svjetske banke.

S P E C I J A L I S T I Č K I S E M I N A R

 

NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD),

EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE (EIB) I SVJETSKE BANKE (WB)

 

POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD

VODIČ ZA NABAVKE EIB

SUFINANSIRANJE IZ GRANT SREDSTAVA (WBIF I IPA)

UPRAVLJANJE UGOVORIMA FIDIC

CIKLUS NABAVKE (KOMPARATIVNI PRIKAZ)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

 

Dubrovnik

24 - 26.05.2023.

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki po domaćem zakonu, kao i u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija - EBRD, CEB, EIB, WB, KfW. Seminar je takođe namijenjen i stručnim licima koja učestvuju u implementaciji ugovora u oblasti infrastrukture i energetike po FIDIC uslovima ugovaranja. Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i BiH.

CILJEVI I SVRHA

 • Pravilno postupanje i upoznavanje sa ciklusom nabavke po domaćem ZJN / Direktivama EU i Svjetske banke
 • Upoznavanje sa novim institutima i regulacijom koju donosi Zakon o izmjenama i dopunama ZJN („Službeni glasnik BiH“ br. 59/22)
 • Upoznavanje sa Politikama i Pravilima nabavki EBRD kao i Vodičem za nabavke EIB
 • Sticanje znanja i vještina za pripremu projekata i vođenje nabavki konsultantskih usluga, radova i roba po procedurama IFI's
 • Sticanje znanja i vještina za pripremu projekata za sufinansiranje iz WBIF i IPA
 • Detaljno upoznavanje sa pravilima koja se odnose na specifične postupke nabavki radova: “two-stage“ i “two-envelope“
 • Upoznavanje sa osnovama upravljanja projektnim ciklusom
 • Odabir praktičnih načina za provođenje e-nabavki po međunarodnim pravilima i procedurama
 • Upoznavanje sa ECEPP – Elektronski portal nabavki EBRD-a
 • Upoznavanje sa osnovama upravljanja ugovora zasnovanih na FIDIC formama

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Ugovorni organi će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o procedurama međunarodnih finansijskih institucija i pripremi projekata, provođenju procjenjivačke misije i potpisivanju ugovora o kreditu. Organizacija će biti upoznata i sa načinom izrade plana nabavki te samim procedurama za nabavku radova, roba i usluga prema Politikama i pravilima nabavki IFIs. Na taj način će organizacija uspješnije i efikasnije provoditi postupke nabavki čime se u značajnoj mjeri smanjuju troškovi, ali i rizici za projekat u fazi njegove implementacije. Sa druge strane, privatne firme koje aktivno sudjeluju u projektima finansiranim od strane IFIs, dobit će korisne informacije o tome kako u datom roku pripremiti kvalitetnu ponudu čime će povećati svoju konkurentnost na tenderima. Stručna lica koja se bave nabavkama dobit će pored teoretskih i praktična iskustva u pripremi tenderske dokumentacije i provođenju cjelokupnog postupka nabavki prema pravilima međunarodnih finansijskih institucija, kao i apliciranja za kreditna i grant sredstva. Predavači će prezentovati studije slučaja i radionice te kroz konkretne primjere iz svog iskustva i interaktivan pristup i diskusiju, omogućiti učesnicima da unaprijede svoja znanja i vještine u daljem radu.

SADRŽAJ

I. CIKLUS NABAVKE

 • Komparativni prikaz ciklusa nabavke po domaćem Zakonu / Direktivama EU i ciklusa nabavke Svjetske banke

II. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

 • Kakve novine donosi Zakon o izmjenama i dopunama ZJN BiH koji je objavljen u “Službenom glasniku BiH“ br. 59/22: Novi instituti, dodjela ugovora prema međunarodnim poravilima, nova izuzeća od primjene, propisivanje službenika za javne nabavke, isključenje ponuđača, sukob interesa, javne nabavke i pravo konkurencije, prethodna provjera tržišta, obavezna podjela na lotove, izmjene ugovora/okvirnih sporazuma, izmjene u postupcima konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma, objava planova nabavki i informacija o realizaciji ugovora na Portalu javnih nabavki, izmjene u žalbenom postupku.
 • Grupna vježba: Ciklus nabavki

III. POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD

 • Upoznavanje sa novim izdanjem Politika i pravila nabavki EBRD (PP&R) iz maja 2022. godine
 • Komparativni prikaz osnovnih elemenata novog PP&R i izdanja iz 2017. godine

IV. VODIČ ZA NABAVKE EIB

 • Upoznavanje sa pravilima nabavki EIB - Vodič za nabavke iz 2017. godine
 • Komparativni prikaz osnovnih elemenata EIB Vodiča za nabavke i Politika i pravila nabavki EBRD

V. NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA PREMA PRAVILIMA EBRD

 • Generalna obavijest o nabavci - GPN
 • Poziv za izražavanje interesa, duga i kratka lista
 • Zahtjev za ponudu (Request for proposal) - tipična struktura
 • Tehnička evaluacija i kombinovana (finalna) evaluacija
 • Standardni tipovi konsultantskih ugovora (time based, lump sum, simplified)
 • Studije slučaja i praktična radionica

VI. NABAVKA RADOVA I ROBA

1. Priprema projekta za finansiranje od strane IFI

 • Osnova za apliciranje kod IFI (framework agreement)
 • Osnove projektnog ciklusa
 • IFI due dilligence
 • Priprema prateće dokumentacije
 • Određivanje strategije nabavke
 • Sufinansiranje iz GRANT sredstava (WBIF i IPA)

2. Osnovni principi nabavki radova i roba na kompleksnim projektima

3. Two-stage postupak

 • Izbor “two-stage“ tenderskog postupka
 • First Stage Tender - priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura
 • Sastanak za pojašnjenje ponude
 • Second Stage Tender - priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura
 • Priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda
 • Evaluacija ponuda i priprema izvještaja
 • Dodjela ugovora

4. Two-envelope postupak

 • Izbor “two-envelope“ tenderskog postupka
 • Priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura
 • Otvaranje i evaluacija tehničkih ponuda
 • Priprema tehničkog evaluacionog izvještaja
 • Otvaranje i evaluacija finansijskih ponuda
 • Priprema finansijskog evaluacionog izvještaja
 • Dodjela ugovora

5. Provođenje e-nabavki po pravilima EBRD - Elektronski portal ECEPP

 • Osnovni elementi ECEPP
 • Kreiranje postupaka u skladu sa usvojenim Planom nabavki
 • Priprema i objava Generalne obavijesti o nabavkama
 • Preuzimanje tenderske dokumentacije
 • Komunikacija kroz Message Centar
 • Uloga i odgovornost Banke
 • Pristup ECEPP od strane ponuđača

6. Osnove FIDIC ugovora

 • Uvod
 • Analiza rizika
 • Odabir “ispravnog“ modela ugovora
 • Ugovorne strane i obaveze
 • Upoznavnje sa osnovnim odredbama FIDIC ugovora
 • Upravljanje FIDIC ugovorima
 • Studije slučaja i praktična radionica

PREDAVAČI

1. Davor Vučković, dipl.ing.građ.

IMPPM / Autoputevi RS

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću "Autoputevi Republike Srpske" - Priprema projekata za izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD i EIB, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF-a i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Johovac-Rudanka, Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Rudanka-Putnikovo Brdo 2, Zamjenik Koordinatora PIU tima ispred Bosne i Herzegovine za izradnju međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške.

2. Tarik Duraković, dipl.ing.građ.

IMPPM / HD Consulting d.o.o. Sarajevo

Diplomirani inžinjer građevinarstva, osnivač i vlasnik konsultantske firme HD Consulting d.o.o. Sarajevo. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova, roba i usluga prema procedurama EBRD, EIB i drugih međunarodnih finansijskih institucija u oblasti infrastrukture i energetike. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program).

3. Josip Jakovac, dipl.iur.

IMPPM / Agencija za javne nabavke BiH

Diplomirani pravnik, šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije, trener javnih nabavki AJN i part time konsultant. Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu.

METODOLOGIJA RADA

Seminar će se sastojati od dvije komponente: teorijskog dijela i praktičnog dijela.

1. Teorijski dio će podrazumijevati prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupku nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije.

2. Praktični dio sastojat će se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

RASPORED RADA

24.05.2023. Srijeda 09:30 - 16:00

25.05.2023. Četvrtak 09:30 - 16:00

26.05.2023. Petak 09:00 - 11:00


 

Prilagođavaju se grupi i pojedincu!

 

 

Odobravaju popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije

do 12.05.2023.

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku

 

PDF PROSPEKT

 

Klikom na LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru,

a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE

 

LINK

 

Broj učesnika ograničen – 25 učesnika !

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do 17.05.2023.


 

KONTAKT INFORMACIJE

KVENTUM  d.o.o.   
Poslovno-edukativni centar

T: +387 33 621 268
M: +387 61 307 131
F:  +387 33 621 273
E:  info@kventum.ba
A: Tvornička broj 3 I 71 000 Sarajevo I BiH

www.kventum.ba         

www.facebook.com/kventum.ba      

                 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave