Finansiranje međunarodnih finansijskih institucija

Ključni elementi efikasnog upravljanja ugovorima u projektima

21.05.2024. 08:47 / Izvor: Akta.ba
kventum

Kventum specijalistički seminar.

Pridružite se interaktivnom KVENTUM seminaru i otkrijte kako upravljati ugovorima u projektima finansiranim od međunarodnih finansijskih institucija i primijeniti zelene javne nabavke!

S P E C I J A L I S T I Č K I S E M I N A R

KLJUČNI ELEMENTI EFIKASNOG UPRAVLJANJA UGOVORIMA U PROJEKTIMA FINANSIRANIM OD STRANE MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA I IMPLEMENTACIJA ZELENIH JAVNIH NABAVKI

PRAKTIČNI VODIČ ZA NABAVKE I GRANTOVE ZA SPOLJNE AKTIVNOSTI EVROPSKE UNIJE (PRAG)

SUFINANSIRANJE IZ GRANT SREDSTAVA (WBIF I IPA) I UPRAVLJANJE UGOVORIMA FIDIC

UPRAVLJANJE UGOVORIMA PO DOMAĆEM ZJN U ODNOSU NA PRAVILA SVJETSKE BANKE

ANALIZA PROCEDURA NABAVKE PO DOMAĆEM ZJN

PRIMJENA ZELENIH JAVNIH NABAVKI U EU: POSTIGNUĆA, IZAZOVI I BUDUĆI PRAVCI

ZELENE JAVNE NABAVKE U BIH: IZAZOVI I PRILIKE ZA IMPLEMENTACIJU

19. - 21.06.2024.

Neum

UVOD U TEME

Međunarodne nabavke i ugovori su teme koje danas igraju ključnu ulogu u poslovnom svijetu, pružajući smjernice i okvire za organizacije koje se bave projektima u različitim sektorima i zemljama. Svejedno radi li se o državnim institucijama ili javnim preduzećima, firmama ili nevladinim organizacijama koje implementiraju projekte, razumijevanje i primjena politika i pravila u međunarodnim nabavkama je od suštinskog značaja. Razumijevanje ovih politika otvara vrata za sudjelovanje u projektima finansiranim od strane tih institucija, čime se pruža pristup novim tržištima i resursima.

Nadalje, spoljne aktivnosti Europske unije obuhvataju širok spektar projekata koji se realizuju u cijelom svijetu. Kako biste iskoristili prilike za sufinansiranje i grant sredstva EU, ključno je razumjeti PRAG smjernice i procese. Ovakav vid edukacije pomoći će vam ovladati tim kompleksnim aspektima i pretvoriti ih u prednost za vašu organizaciju. Takođe, u svijetu međunarodnih projekata, razumijevanje sufinansiranja i upravljanje ugovorima postaju ključni aspekti uspješnosti, a ovaj seminar omogućit će vam da upravljate projektima sa sufinansiranjem iz grant sredstava, koristeći smjernice kao što su WBIF i IPA, kao i da steknete duboko razumijevanje FIDIC standarda, koje su neizostavne za upravljanje ugovorima.

Konačno, u Bosni i Hercegovini, susrećemo se sa izazovom usklađivanja domaćih zakona o javnim nabavkama sa pravilima međunarodnih finansijskih institucija – IFI (WB, EBRD, EIB). Razumjeti te razlike i kako se nositi sa njima od vitalnog je značaja za uspješno provođenje projekata. Sve navedene teme su ključne za uspjeh na međunarodnom tržištu, omogućavajući da prepoznate nove poslovne prilike, ostvarite uštede, te izbjegnete zamke i greške koje često prate međunarodne projekte. U cilju adresiranja svih navedenih pitanja, pozivamo vas na interaktivni specijalistički seminar kako bismo zajedno dublje istražili srž ovih ključnih tema.

Savjet ministara BiH je na 43. sjednici usvojio Strategiju javnih nabavki u Bosni i Hercegovini za period 2024 – 2028. godine i Akcioni plan za njeno provođenje, radi jačanja kapaciteta u ovom području i ispunjavanja jednog od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Usvajanjem ove strategije, koju je pripremila Agencija za javne nabavke BiH, stvaraju se pretpostavke za moderan, transparentan, konkurentan i efikasan sistem javnih nabavki u skladu s legislativom Evropske unije i najboljim praksama. Jedan od strateških EU prioriteta javnih nabavki, u skladu i sa navedenom strategijom, jeste uvođenje zelenih i društveno odgovornih javnih nabavki. Savjesni ugovorni organi već sada bi trebali da pokažu svoje zeleno opredjeljenje, a ponuđači spremnost za takmičenje u novim uslovima javnih nabavki.

SEMINAR NAMIJENJEN

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa (čiji je zadatak planiranje javnih nabavki, izrada tenderske dokumentacije, provođenje postupaka i realizacija ugovora), kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki po domaćem zakonu, kao i u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija - EBRD, CEB, EIB, WB, KfW. Seminar je takođe namijenjen i stručnim licima koja učestvuju u implementaciji ugovora u oblasti infrastrukture i energetike po FIDIC uslovima ugovaranja, kao i svim zainteresovanim predstavnicima privrednih subjekata koji žele da budu konkurentni u postupcima javnih nabavki sa uključenim zelenim kriterijumima. Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

CILJEVI I SVRHA

 • Pravilno postupanje u upravljanju ugovorima po domaćem ZJN u komparaciji sa pravilima međunarodnih finansijskih institucija – IFI (WB, EBRD, EIB)
 • Upoznavanje sa Vodičem za upravljanje ugovorima (Contract management) Svjetske banke
 • Analiza nalaza revizionih organa na temu upravljanja ugovorima čijem zaključivanju je prethodila procedura nabavke po domaćem ZJN
 • Sticanje znanja i vještina za pripremu projekata za sufinansiranje iz WBIF i IPA
 • Detaljno upoznavanje sa pravilima koja se odnose na specifične postupke nabavki radova: “two-stage“
 • Upoznavanje sa osnovama upravljanja projektnim ciklusom te efikasno upravljanje projektima u svim fazama projektnog ciklusa
 • Upoznavanje sa osnovama upravljanja ugovora zasnovanih na FIDIC formama (uloga Investitora, uloga Izvođača te uloga Stručnog Nadzora)
 • Detaljno upoznavanje sa pojmom zelenih javnih nabavki i zelenim kriterijumima u skladu sa Direktivama i praksom EU i praksom zelenih javnih nabavki zemalja u okruženju
 • Upoznavanje sa mogućnošću provođenja postupaka javnih nabavki primjenom zelenih kriterijuma u skladu sa domaćim zakonodavstvom iz oblasti javnih nabavki
 • Sticanje praktičnih znanja i vještina za pripremu tenderske dokumentacije i provođenje postupaka primjenom zelenih kriterijuma u postupcima javnih nabavki
 • Upoznavanje sa pravima i obavezama ponuđača u postupcima javnih nabavki sa uključenim zelenim kriterijumima

SADRŽAJ

 1. UPRAVLJANJE UGOVOROM (CONTRACT MANAGEMENT)
 • Upravljanje ugovorima po domaćem ZJN u komparaciji sa pravilima Svjetske banke
 • Vodič za upravljanje ugovorima (Contract management) Svjetske banke
 • Analiza nalaza revizionih organa na temu upravljanja ugovorima čijem zaključivanju je prethodila procedura nabavke po domaćem ZJN
 • Zaključci
 • Grupna vježba: Upravljanje ugovorom
 • Studije slučaja i praktična radionica
 1. NABAVKA RADOVA I ROBA
 • Priprema projekta za finansiranje od strane IFI
 • Osnova za apliciranje kod IFI (framework agreement)
 • Osnove projektnog ciklusa
 • IFI due dilligence
 • Priprema prateće dokumentacije
 • Određivanje strategije nabavke
 • Sufinansiranje iz GRANT sredstava (WBIF i IPA)

 • Osnovni principi nabavki radova i roba na kompleksnim projektima
 • Obavještenja
 • Pretkvalifikacija
 • Tenderska dokumentacija
 • Jezik
 • Evaluacioni kriterijumi
 • Tehničke specifikacije
 • Cijena
 • Valuta
 • Rok za dostavljanje ponude i ostale vremenske odrednice
 • Pravo na učešće
 • Otvaranje
 • Evaluacija i dodjela ugovora

 • Provođenje e-nabavki po pravilima EBRD / Elektronski portal ECEPP
 • Osnovni elementi ECEPP
 • Kreiranje postupaka u skladu sa usvojenim Planom nabavki
 • Priprema i objava Generalne obavijesti o nabavkama
 • Preuzimanje tenderske dokumentacije
 • Komunikacija kroz Message Centar
 • Uloga i odgovornost Banke
 • Pristup ECEPP od strane ponuđača
 • Osnove FIDIC ugovora
 • Uvod
 • Analiza rizika
 • Odabir “ispravnog“ modela ugovora
 • Ugovorne strane i obaveze
 • Upoznavnje sa osnovnim odredbama FIDIC ugovora
 • Upravljanje FIDIC ugovorima (upravljanje vremenom, rizicima, finansijama, kvalitetom)
 1. ZELENE JAVNE NABAVKE U EVROPSKOJ UNIJI I REGIONU
 • Pojam i definicija zelenih javnih nabavki
 • Strategija razvoja zelenih javnih nabavki
 • Cirkularna ekonomija i održivi razvoj kao budućnost javnih nabavki
 • UN Agenda 2030
 • The European Green Deal
 • Praksa zelenih javnih nabavki u regionu
 • Alati troškova životnog ciklusa
 • Primjena zelenih kriterijuma EU u praksi
 1. PRIMJENA ZELENIH JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI
 • Zakonodavni i institucionalni okvir zelenih javnih nabavki u BiH
 • Strategija javnih nabavki u Bosni i Hercegovini za period 2024 – 2028. godine
 • Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki prema postojećem zakonodavstvu
 • Zakon o izmjenama i dopunama ZJN i percepcija zelenih javnih nabavki
 • Primjena kriterijuma zelenih javnih nabavki
 • Primjena oznaka i certifikata
 • Troškovi životnog ciklusa kao kriterijum za dodjelu ugovora

 • Studija slučaja: Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki u postupcima nabavki ugovornog organa u BiH

 1. NABAVKA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE RAČUNARSKE OPREME
 • Istraživanje i ispitivanje tržišta
 • Izbor postupka javne nabavke
 • Odluka o pokretanju postupka
 • Priprema tenderske dokumentacije uz primjenu kriterijuma zelene javne nabavke
 • Obavještenje o nabavci
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Dodjela ugovora
 • Praćenje realizacije ugovora

 • Praktična radionica: Priprema tenderske dokumentacije za nabavku ekološki prihvatljivog putničkog vozila

PREDAVAČI

 1. Davor Vučković, dipl.ing.građ.

IMPPM / Autoputevi RS

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću "Autoputevi Republike Srpske" - Priprema projekata za izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD i EIB, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Johovac-Rudanka, Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Rudanka-Putnikovo Brdo 2, Zamjenik Koordinatora PIU tima ispred Bosne i Herzegovine za izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške.

 1. Josip Jakovac, dipl.iur.

IMPPM / Ovlašteni predavač javnih nabavki

Diplomirani pravnik, ovlašteni predavač javnih nabavki, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije, part time konsultant. Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu.

 1. Dražen Vidaković, advokat

Ovlašteni predavač za javne nabavke / Ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

Dugogodišnje radno iskustvo u Agenciji za javne nabavke gdje je bio zaposlen na poziciji šefa Grupe za normativno-pravne poslove, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki i konsultant iz oblasti javnih nabavki. Ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki u UNDP projektu "Zelene javne nabavke - pilot u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine”. Vođa tima Agencije za javne nabavke BiH u implementaciji IPA II projekta “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH”. Autor brojnih članaka u stručnim časopisima i publikacijama iz oblasti javnih nabavki.

METODOLOGIJA RADA

Seminar će se sastojati od dvije komponente:

 1. Teorijski dio će podrazumijevati prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupku nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije.

 1. Praktični dio sastojat će se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 • Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 06.06.2024.

 • Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku PDF PROSPEKT

 • Klikom na LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE LINK

Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 12.06.2024.

KONTAKT PODACI

KVENTUM d.o.o.

Poslovno-edukativni centar

+387 33 621 268

+387 61 307 131

info@kventum.ba

kventum.ba

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave