Zlatibor: Aktuelnosti, inovacije i izazovi u javnim nabavkama

08.04.2024. 10:44 / Izvor: Akta.ba
kventum

Kventum organizuje seminar na Zlatiboru.

Iskoristite priliku za učenje i upoznajte se

sa aktuelnostima, inovacijama i izazovima u javnim nabavkama,

 istražujući i psihološke aspekte koji često utiču na ovu ključnu oblast poslovanja

AKTUELNOSTI, INOVACIJE I IZAZOVI U JAVNIM NABAVKAMA

PRIMJENA ODREDBI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE

PROVOĐENJE POSTUPKA NABAVKE I EVALUACIJA PONUDA

PSIHOLOŠKI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI

UTICAJ LJUDSKIH FAKTORA

SUOČAVANJE SA PRITISCIMA

Zlatibor l 24. - 26.04.2024.

 

UVOD U TEME

Sistem javnih nabavki sve više dobija na značaju i jedna je od glavnih tema medija u BiH. Javne nabavke su od velike važnosti za Bosnu i Hercegovinu, jer treba da osiguravaju efikasno i racionalno trošenje javnih sredstava, te da potiču transparentnost i konkurenciju. Problemi u nabavkama mogu imati ozbiljne posljedice za privredu jedne zemlje, kao što su prekidi u procesu nabavke, pritisak na ugovorne organe i ponuđače, greške u ocjeni ponuda, povećana mogućnost žalbi i tome slično. Stoga je ključno osigurati adekvatnu pripremu i provedbu postupaka javnih nabavki kako bi se prethodno izbjeglo.

U cilju rješavanja ovih izazova, pripremili smo interaktivni specijalistički seminar sa nizom relevantnih tema. Seminar će obraditi primjenu odredbi ZJN, uključujući i izmjene i dopune ZJN, novi Pravilnik o e-Aukciji, te pružiti korisne informacije u praktičnom provođenju postupka nabavke i evaluaciji ponuda.

Dodatno učesnici će imati jedan modul iz oblasti poslovne psihologije koji će se odnositi na razumijevanje i upravljanje ljudskim faktorima u procesu javnih nabavki, kao što su komunikacija, emocionalna inteligencija, međuljudski odnosi, suočavanje sa pritiscima i slično.

SEMINAR NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen svima koji sudjeluju u procesima javnih nabavki, uključujući zaposlenike ugovornih organa, predstavnike institucija i vlasti, javnih subjekata i preduzeća, ponuđače, stručnjake koji sudjeluju u pripremi ponuda, članove komisija za javne nabavke, rukovodioce sektora javnih nabavki, službenike koji su uključeni u proces javnih nabavki, internu reviziju ugovornih organa, advokate koji se bave slučajevima javnih nabavki, novinare, privredne subjekte, kao i sve druge osobe koje imaju odgovornost u procesima javnih nabavki ili su zainteresovane za javne nabavke na bilo koji način.

CILJEVI I SVRHA

 

 • Pregled dosadašnje prakse u primjeni ZJN
 • Upoznavanje sa novim Pravilnikom o e-Aukciji (primjenjuje se od 01.01.2024. godine)
 • Prezentovanje stavova AJN i nalaza revizionih organa
 • Približiti sistem javnih nabavki od faze pripreme postupka/planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača do realizacije ugovora
 • Usvajanje znanja i način postupanja ugovornih organa i ponuđača u određenim okolnostima
 • Ciklus nabavke
 • Efikasniji rad i rješavanje problema sa kojima se učesnici susreću u praksi
 • Razumijevanje psiholoških faktora u procesu javnih nabavki

 

SADRŽAJ

 

PRIMJENA ODREDBI ZJN I RJEŠAVANJE PROBLEMA

 • Praksa primjene novih instituta u javnim nabavkama
 • Plan javnih nabavki
 • Obaveza donošenja internog pravilnika o javnim nabavkama
 • Službenik za javne nabavke
 • Prethodna provjera tržišta
 • Podjela na lotove
 • Aneks II ZJN
 • Diskusija - Pitanja i odgovori

 

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE

 • Novine u e-Aukciji, šta nam donosi novi pravilnik?
 • Uslovi i način korištenja e-Aukcije
 • Pojam e-Aukcije i sistemske notifikacije
 • U kojim postupcima se može koristiti e-Aukcija?
 • Šta mora sadržavati tenderska dokumentacija ukoliko se predviđa e-Aukcija?
 • Unos ponuda na portal, zakazivanje e-Aukcije
 • Tok i trajanje e-Aukcije
 • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije
 • Poništenje i ponovno zakazivanje e-Aukcije
 • Snižavanje cijena ponude tokom e-Aukcije
 • Diskusija – pitanja i odgovori

 

PROVOĐENJE POSTUPKA NABAVKE I EVALUACIJA PONUDA

 • Priprema za postupak nabavke
 • Smjernice pri izradi tenderske dokumentacije
 • Objava na portalu javnih nabavki
 • Pitanja i odgovori
 • Otvaranje ponuda
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Transparentnost UO i obaveznost objave obavještenja/izvještaja na portalu JN
 • Diskusija – pitanja i odgovori

 

PREDAVAČ

Bojan Ždrale, dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke

 

Završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II - training of treners - ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.

MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE

PSIHOLOŠKI ASPEKTI U JAVNIM NABAVKAMA

Na ovom modulu fokus će biti usmjeren na psihološke aspekte u javnim nabavkama, istražujući kako razumijevanje ljudskih faktora i upravljanje emocionalnim izazovima mogu doprinijeti unapređenju procesa javnih nabavki. Istražit ćemo ljudske faktore koji oblikuju tokove javnih nabavki, stavljajući fokus na kompleksnost upravljanja psihološkim izazovima u današnjim radnim okruženjima.

Detaljnije ćemo istražiti značaj komunikacije, stresa i emocionalne inteligencije kao ključne elemenate za poboljšanje efikasnosti pojedinca i kolektiva.

Kroz interaktivne diskusije i primjere iz prakse, učesnici će dobiti konkretne alate i strategije za primjenu u svojim organizacijama radi postizanja boljih rezultata u javnim nabavkama.

KOMUNIKACIJA I EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

 • Uticaj ljudskih faktora

STRES U JAVNIM NABAVKAMA

 • Suočavanje sa pritiscima

 

PREDAVAČ

Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih, zatim organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga i koučing programa. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 250 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.

METODOLOGIJA RADA

 

 • Glavna odlika naših edukacija jeste interaktivnost učesnika, gdje vaše probleme pokušavamo riješiti kroz praktične primjere i zajedničku diskusiju
 • Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja
 • Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere
 • Kroz interaktivni način rada i radionice bit će omogućeno praktično rješavanje problema sa ciljem ostvarenja dugoročnih i strateških ciljeva organizacije iz oblasti nabavki

 

 • Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 15.04.2024.
 • Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku  PDF PROSPEKT
 • Klikom na LINK  otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE LINK

 

Broj učesnika je ograničen - 25 !

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 18.04.2024.

 

KONTAKT PODACI

KVENTUM d.o.o.

Poslovno-edukativni centar   

+387 33 621 268

+387 61 307 131

info@kventum.ba   

kventum.ba

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave