Seminar novine i pravila upravnog postupka u decembru

07.11.2023. 09:07 / Izvor: Akta.ba
Kventum

Seminar je namijenjen i svim onima koji se posredno ili neposredno bave materijom upravnog prava.

INTERAKTIVNI SEMINAR

NOVINE I PRAVILA UPRAVNOG POSTUPKA

UPRAVNI SPOR KAO VID SUDSKE ZAŠTITE

POSEBAN OSVRT NA ZIDZJN U DOMENU PRAVNE ZAŠTITE

Vlašić

06. - 08.12.2023.

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima i HR menadžerima i svim onima koje interesuje navedena tematika, te zaposlenicima u javnim preduzećima i agencijama, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu primjene pravila upravnog postupka, sudske zaštite kroz upravni spor, kao i uticaja upravnog postupka na posebne postupke koji se vode po posebnim zakonima.

Seminar je namijenjen i svim onima koji se posredno ili neposredno bave materijom upravnog prava, te pravnim licima i institucijama koje posluju sa zemljama regije i EU, sa ciljem upoznavanja važećih pravila upravnog postupka u navedenim zemljama, kao i predloženim novinama u pogledu elektronske komunikacije i svim osobama koje žele proširiti znanje iz navedene oblasti.

Takođe je namijenjen i svim akterima postupaka javnih nabavki (ugovornim organima i ponuđačima), da im približi nova zakonska rješenja u pogledu pravne zaštite.

 

CILJEVI I SVRHA

 • Shvatanje prirode i značaja upravnog postupka i upravnog spora
 • Usvajanje znanja o pravilima i načelima upravnog postupka, procesom donošenja rješenja i zaključaka, redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu
 • Definisanje i upoznavanje sa izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, upoznavanje sa pravilima upravnog postupka u zemljama regije, kao i u europskom pravu
 • Posebna pažnja će se obratiti na digitalnu transformaciju poslovanja u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku
 • Upoznavanje sa pravilima upravnog spora, učinkom ishoda upravnog spora na provedeni upravni postupak kroz  praktične primjere najčešćih problema i nepravilnosti pri provođenju postupaka
 • Detaljno upoznavanje sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u dijelu pravne zaštite i uticaju izmjena na dosadašnji rad ugovornih organa i ponuđača
 • Primjena stečenih znanja u svakodnevnom radu

 

SADRŽAJ

 

UPRAVNI POSTUPAK

 • Vrste, načela, nadležnosti, sukobi nadležnosti, stranke, komuniciranje organa i stranaka i rokovi u upravnom postupku
 • Skraćeni i posebni ispitni postupak
 • Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja
 • Dokazivanje u upravnom postupku
 • Vrste zaključaka
 • Žalba i sadržaj žalbe
 • Rad prvostepenog organa po žalbi (ispitivanje žalbe, razmatranje, dostavljanje žalbe sa spisom predmeta drugostepenom organu na nadležno postupanje);
 • Rad drugostepenog organa po žalbi (ispitivanje žalbe, razmatranje, rad po žalbi, donošenje drugostepenog upravnog akta)
 • Vanredni pravni lijekovi

 

NOVINE U UPRAVNOM POSTUPKU

 • Izmjene i dopune Zakona o upravnom postupku
 • Sporna pravna pitanja upravnih postupaka
 • Učinak izmjena i dopuna u praksi-uslovi za digitalnu transformaciju postupka
 • Pravila upravnog postupka u europskom pravu

 

POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

 • Nadležnosti, razlozi za pokretanje upravnog spora
 • Postupak
 • Tužba i sudske odluke
 • Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima
 • Pravni lijekovi
 • Obaveznost sudske presude

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Nove odredbe ZJN
 • Sporna pravna pitanja kod primjene novih odredbi
 • Izmjene ugovora
 • Izmjene u djelu pravne zaštite
 • Aktivna legitimacija
 • Odlučivanje URŽ
 • Izazovi u praktičnoj primjeni ZIDZJN i sudska zaštita

 

PREDAVAČ

Milica Pranjić, dipl. iur.

Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Dugi niz godina se direktno bavi materijom upravnog prava kroz upravne sporove, te kroz izradu stručnih publikacija, kao i postupcima javnih nabavki po pokrenutim upravnim sporovima iz navedene oblasti i kroz učešće u komisijama za javne nabavke.

 

METODOLOGIJA RADA

 

 • Seminar je visoko interaktivan, vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere.
 • Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja.
 • Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću učesnici, te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.

 

RASPORED RADA

06.12.2023. Srijeda    10:00 - 16:00

07.12.2023. Četvrtak  09:30 - 16:00

08.12.2023. Petak       09:00 - 11:00

 

Prilagođavamo se grupi i pojedinc

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do

 

23.11.2023.

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku  PDF PROSPEKT

Klikom na LINK  otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru,

a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE

 LINK 

 

Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do:

29.11.2023.

 

KONTAKT INFORMACIJE

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave