Politike i pravila nabavki EBRD

23.10.2023. 14:12 / Izvor: Akta.ba
SEMINAR

Međunarodne nabavke i ugovori su teme koje danas igraju ključnu ulogu u poslovnom svijetu.

S P E C I J A L I S T I Č K I   S E M I N A R

 

PROCEDURE I PRAVILA NABAVKE RADOVA, ROBA I USLUGA U PROJEKTIMA FINANSIRANIM OD STRANE MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (EBRD/EIB/WB)

 

POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD

 VODIČ ZA NABAVKE EIB

PRAKTIČNI VODIČ ZA NABAVKE I GRANTOVE ZA SPOLJNE AKTIVNOSTI EVROPSKE UNIJE (PRAG)

SUFINANSIRANJE IZ GRANT SREDSTAVA (WBIF I IPA)

UPRAVLJANJE UGOVORIMA FIDIC

UPRAVLJANJE UGOVORIMA PO DOMAĆEM ZJN U ODNOSU NA PRAVILA SVJETSKE BANKE

 

Dubrovnik

22. - 24.11.2023.

 

UVOD U TEME

Međunarodne nabavke i ugovori su teme koje danas igraju ključnu ulogu u poslovnom svijetu, pružajući smjernice i okvire za organizacije koje se bave projektima u različitim sektorima i zemljama. Svejedno radi li se o državnim institucijama ili javnim preduzećima, firmama ili nevladinim organizacijama koje implementiraju projekte, razumijevanje i primjena politika i pravila u međunarodnim nabavkama je od suštinskog značaja.

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Europska investicijska banka (EIB) predstavljaju glavne pokretače razvoja u regiji. Njihove politike i pravila za nabavke utiču na niz projekata širom svijeta. Razumijevanje ovih politika otvara vrata za sudjelovanje u projektima finansiranim od strane tih institucija, čime se pruža pristup novim tržištima i resursima.

Nadalje, spoljne aktivnosti Europske unije obuhvataju širok spektar projekata koji se realizuju u cijelom  svijetu. Kako biste iskoristili prilike za sufinansiranje i grant sredstva EU, ključno je razumjeti PRAG smjernice i procese. Ovaj seminar će vam pomoći ovladati tim kompleksnim aspektima i pretvoriti ih u prednost za vašu organizaciju. Takođe, u svijetu međunarodnih projekata, razumijevanje sufinansiranja i upravljanje ugovorima postaju ključni aspekti uspješnosti. Ovaj seminar vam omogućuje da upravljate projektima sa sufinansiranjem iz grant sredstava, koristeći smjernice kao što su WBIF i IPA, kao i da steknete duboko razumijevanje FIDIC standarda, koje su neizostavne za upravljanje ugovorima.

Konačno, u Bosni i Hercegovini, susrećemo se sa izazovom usklađivanja domaćih zakona o javnim nabavkama sa pravilima Svjetske banke. Razumjeti te razlike i kako se nositi sa njima od vitalnog je značaja za uspješno provođenje projekata. Sve navedene teme su ključne za uspjeh na međunarodnom tržištu, omogućujući da prepoznate nove poslovne prilike, ostvarite uštede, te izbjegnete zamke i greške koje često prate međunarodne projekte. U cilju adresiranja svih navedenih pitanja, pozivamo vas na interaktivni specijalistički seminar kako bismo zajedno proniknuli dublje u srž ovih ključnih tema.

SEMINAR NAMIJENJEN

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki po domaćem zakonu, kao i u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija - EBRD, CEB, EIB, WB, KfW.

Seminar je takođe namijenjen i stručnim licima koja učestvuju u implementaciji ugovora u oblasti infrastrukture i energetike po FIDIC uslovima ugovaranja.

Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i BiH.

CILJEVI I SVRHA

 • Pravilno postupanje u upravljanju ugovorima po domaćem ZJN u komparaciji sa pravilima Svjetske banke (WB)
 • Upoznavanje sa Vodičem za upravljanje ugovorima (Contract management) Svjetske banke
 • Analiza nalaza revizionih organa na temu upravljanja ugovorima čijem zaključivanju je prethodila procedura nabavke po domaćem ZJN
 • Upoznavanje sa Politikama i Pravilima nabavki EBRD, Vodičem za nabavke EIB, te Praktičnim vodičem za nabavke i grantove za spoljne aktivnosti Evropske unije
 • Sticanje znanja i vještina za pripremu projekata i vođenje nabavki konsultantskih usluga, radova i roba po procedurama IFI's
 • Upoznavanje sa novom formom standardne tenderske dokumentacije EBRD za radove i konsultantske usluge koja je obavezna od jula 2023. godine
 • Sticanje znanja i vještina za pripremu projekata za sufinansiranje iz WBIF i IPA
 • Detaljno upoznavanje sa pravilima koja se odnose na specifične postupke nabavki radova: “two-stage“ i “two-envelope“
 • Upoznavanje sa osnovama upravljanja projektnim ciklusom te efikasno upravljanje projektima u svim fazama projektnog ciklusa
 • Odabir praktičnih načina za provođenje e-nabavki po međunarodnim pravilima i procedurama
 • Upoznavanje sa ECEPP – Elektronski portal nabavki EBRD
 • Upoznavanje sa osnovama upravljanja ugovora zasnovanih na FIDIC formama (uloga Investitora, uloga Izvođača te uloga Stručnog Nadzora)

SADRŽAJ

UPRAVLJANJE UGOVOROM (CONTRACT MANAGEMENT)

 • Upravljanje ugovorima po domaćem ZJN u komparaciji sa pravilima Svjetske banke
 • Vodič za upravljanje ugovorima (Contract management) Svjetske banke
 • Analiza nalaza revizionih organa na temu upravljanja ugovorima čijem zaključivanju je prethodila procedura nabavke po domaćem ZJN
 • Zaključci

Grupna vježba: Upravljanje ugovorom

POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD

 • Upoznavanje sa novim izdanjem Politika i pravila nabavki EBRD (PP&R) iz maja 2022. godine
 • Komparativni prikaz osnovnih elemenata novog PP&R i izdanja iz novembra 2017. godine

VODIČ ZA NABAVKE EIB

 • Upoznavanje sa pravilima nabavki EIB - Vodič za nabavke iz decembra 2018. godine
 • Komparativni prikaz osnovnih elemenata
 • EIB Vodiča za nabavke
 • Politika i pravila nabavki EBRD
 • Politika i pravila nabavki PRAG

NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA PREMA PRAVILIMA EBRD

 • Generalna obavijest o nabavci - GPN
 • Poziv za izražavanje interesa, duga i kratka lista
 • Zahtjev za ponudu (Request for proposal) - tipična struktura
 • Tehnička evaluacija i kombinovana (finalna) evaluacija
 • Standardni tipovi konsultantskih ugovora (time based, lump sum, simplified)

Studije slučaja i praktična radionica

NABAVKA RADOVA I ROBA

1. PRIPREMA PROJEKTA ZA FINANSIRANJE OD STRANE IFI

 • Osnova za apliciranje kod IFI (framework agreement)
 • Osnove projektnog ciklusa
 • IFI due dilligence
 • Priprema prateće dokumentacije
 • Određivanje strategije nabavke
 • Sufinansiranje iz GRANT sredstava (WBIF i IPA)

2. OSNOVNI PRINCIPI NABAVKI RADOVA I ROBA NA KOMPLEKSNIM PROJEKTIMA

3. OBAVJEŠTENJA

 • Pretkvalifikacija
 • Tenderska dokumentacija
 • Jezik
 • Evaluacioni kriterijumi
 • Tehničke specifikacije
 • Cijena
 • Valuta
 • Rok za dostavljanje ponude i ostale vremenske odrednice
 • Pravo na učešće
 • Otvaranje
 • Evaluacija i dodjela ugovora

4. TWO-ENVELOPE POSTUPAK

 • Izbor “two-envelope“ tenderskog postupka
 • Priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura
 • Otvaranje i evaluacija tehničkih ponuda
 • Priprema tehničkog evaluacionog izvještaja
 • Otvaranje i evaluacija finansijskih ponuda
 • Priprema finansijskog evaluacionog izvještaja
 • Dodjela ugovora

5. PROVOĐENJE E-NABAVKI PO PRAVILIMA EBRD / ELEKTRONSKI PORTAL ECEPP

 • Osnovni elementi ECEPP
 • Kreiranje postupaka u skladu sa usvojenim Planom nabavki
 • Priprema i objava Generalne obavijesti o nabavkama
 • Preuzimanje tenderske dokumentacije
 • Komunikacija kroz Message Centar
 • Uloga i odgovornost Banke
 • Pristup ECEPP od strane ponuđača

6. OSNOVE FIDIC UGOVORA

 • Uvod
 • Analiza rizika
 • Odabir “ispravnog“ modela ugovora
 • Ugovorne strane i obaveze
 • Upoznavnje sa osnovnim odredbama FIDIC ugovora
 • Upravljanje FIDIC ugovorima (upravljanje vremenom, rizicima, finansijama, kvalitetom)

Studije slučaja i praktična radionica

PREDAVAČI

1. Josip Jakovac, dipl.iur.

IMPPM

Agencija za javne nabavke BiH

Diplomirani pravnik, šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije, trener javnih nabavki AJN i part time konsultant. Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu.

2. Tarik Duraković, dipl.ing.građ.

IMPPM

HD Consulting d.o.o. Sarajevo

Diplomirani inžinjer građevinarstva, osnivač i vlasnik konsultantske firme HD Consulting d.o.o. Sarajevo. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova, roba  i usluga prema procedurama EBRD, EIB i drugih međunarodnih finansijskih institucija u oblasti infrastrukture i energetike. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program).

3. Davor Vučković, dipl.ing.građ.

IMPPM

Autoputevi RS

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću "Autoputevi Republike Srpske" -  Priprema projekata za  izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD i EIB, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Johovac-Rudanka, Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Rudanka-Putnikovo Brdo 2, Zamjenik Koordinatora PIU tima ispred Bosne i Herzegovine za izradnju međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške.

METODOLOGIJA RADA

Seminar će se sastojati od dvije komponente: teorijskog dijela i praktičnog dijela.

1. Teorijski dio će podrazumijevati prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupku nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije.

2. Praktični dio sastojat će se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

RASPORED RADA

22.11.2023. Srijeda    09:30 - 16:00 

23.11.2023. Četvrtak  09:30 - 16:00

24.11.2023. Petak       09:00 - 11:00

 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave za više učesnika iz iste organizacije do 8.11.2023.

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku

 

Klikom na LINK  otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru,

a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE

 

              Broj učesnika je ograničen – 25

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

 

Prijave traju do:

15.11.2023.

KVENTUM   d.o.o.      
Poslovno-edukativni centar    
T:  +387 33 621 268
M: +387 61 307 131
M: +387 61 267 373
F:  +387 33 621 273
E: info@kventum.ba
A: Tvornička broj 3  71 000 Sarajevo BiH

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave