Odgovor na izazove zakona

Inovacije u praksama javnih nabavki

11.10.2023. 08:46 / Izvor: Akta.ba
seminar

Javne nabavke su od ključne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, jer osiguravaju racionalno korištenje javnih sredstava i potiču transparentnost.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

INOVACIJE U PRAKSAMA JAVNIH NABAVKI

ODGOVOR NA IZAZOVE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

UNAPREĐENJA U PRIMJENI ZJN BIH: AKTUELNOSTI I NOVI SMJEROVI

NOVI STAVOVI AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE I NALAZI REVIZIONIH ORGANA

POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE I AKTUELNOSTI U STAVOVIMA URŽ I SUDA BIH

PRAVILNA PRIMJENA ODREDBI ZIDZJN I RJEŠAVANJE PROBLEMA

NOVI PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE, S OZNAKOM “EI“
(usvojen na 25. redovnoj sjednici Savjeta ministara BiH dana 03.10.2023.)

UVOD U ZELENE JAVNE NABAVKE

Zlatibor

15. - 17.11.2023.

 

UVOD U TEME

Javne nabavke su od ključne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, jer osiguravaju racionalno korištenje javnih sredstava i potiču transparentnost, konkurenciju te podržavaju mala i srednja preduzeća. Prioritetna područja budućeg strateškog razvoja sistema javnih nabavki uključuju profesionalizaciju, zelene i društveno odgovorne nabavke, digitalizaciju, jačanje transparentnosti, centralizaciju i podršku malim preduzećima. S druge strane, problemi u nabavkama mogu imati ozbiljne posljedice, uključujući prekide u ciklusu nabavke, pritisak na ponuđače, greške u ocjeni ponuda i povećanu mogućnost žalbi. Stoga je ključno osigurati adekvatnu pripremu i provedbu postupaka javnih nabavki kako bi se izbjegle takve poteškoće.

Bosna i Hercegovina je potpisnica UN Programa održivog razvoja 2030 (Agenda 2030) i Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan i obavezala se za njihovo provođenje. Zelena agenda za Zapadni Balkan je sastavni dio Zelenog plana Evropske unije (“The European Green Deal”) koji ima za cilj da učini Evropu klimatski neutralnom zemljom, ali bez ugrožavanja održivog  privrednog rasta. Takođe, jedan od ključnih pravaca nove Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini jeste i uvođenje prakse zelenih javnih nabavki u postupcima ugovornih organa u BiH. Dakle, primjena zelenih javnih nabavki je uz socijalne i elektronske nabavke ključni pravac strateškog razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini u budućnosti. Savjesni ugovorni organi već sada bi trebali da pokažu svoje zeleno opredjeljenje, a ponuđači spremnost za takmičenje u novim uslovima javnih nabavki.

U cilju rješavanja ovih izazova, pripremili smo interaktivni specijalistički seminar sa nizom relevantnih tema. Seminar će obraditi nove institute u ZJN, pregled dosadašnje prakse u primjeni izmjena i dopuna ZJN 2022., novi Pravilnik o e-aukciji, novi Pravilnik o zajedničkim nabavkama i centralnom nabavnom organu, zelene javne nabavke, te će pružiti najnovije informacije i stavove relevantnih institucija poput Agencije za javne nabavke, Ureda za razmatranje žalbi, Suda Bosne i Hercegovine i revizionih organa.

SEMINAR NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen svima koji sudjeluju u procesima javnih nabavki, uključujući zaposlenike ugovornih organa, predstavnike institucija i vlasti, javnih subjekata i preduzeća, ponuđače, stručnjake koji sudjeluju u pripremi ponuda, članove komisija za javne nabavke, rukovodioce sektora javnih nabavki, službenike koji su uključeni u proces javnih nabavki, internu reviziju ugovornih organa, advokate koji se bave slučajevima javnih nabavki, novinare, privredne subjekte, kao i sve druge osobe koje imaju odgovornost u procesima javnih nabavki ili su zainteresovane za javne nabavke na bilo koji način.

CILJEVI I SVRHA

 • Pregled dosadašnje prakse u primjeni ZIDZJN
 • Tretiranje novonastalih situacija regulisanih novim propisima: neprihvatljiva i nepravilna ponuda i e-aukcija, da li je nabavka izuzeće ili ne, sukob interesa, kako postupati sa nabavkama koje su prirodni ili zakonski monopol?
 • Upoznavanje sa novim Pravilnikom o e-aukciji (primjena od 01.01.2024. godine)
 • Upoznavanje sa novinama u legislativi: zajednička nabavka i centralni nabavni organ
 • Prezentiranje i analiza novih stavova AJN i nalaza revizionih organa
 • Upoznavanje sa novinama u pravnoj zaštiti povodom postupaka javnih nabavki, te praksom URŽ i Suda BiH
 • Približiti sistem javnih nabavki svim učesnicima od faze pripreme postupka/planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača do realizacije ugovora
 • Usvajanje znanja o načinu postupanja ugovornog organa u određenim okolnostima i postupanje privrednog subjekta
 • Bolje razumijevanje lanca odgovornosti (prekršajna i krivična)
 • Sticanje praktičnih vještina u pogledu pripreme žalbe od strane ponuđača i odgovora ugovornog organa po žalbi
 • Efikasniji rad i rješavanje problema sa kojima se učesnici (ugovorni organi i privredni subjekti) susreću u praksi
 • Upoznavanje sa pojmom zelenih javnih nabavki i zelenim kriterijumima u skladu sa Direktivama i praksom EU  i praksom zelenih javnih nabavki zemalja u okruženju
 • Upoznavanje sa mogućnošću provođenja postupaka javnih nabavki primjenom zelenih kriterijuma u skladu sa domaćim zakonodavstvom iz oblasti javnih nabavki
 • Razvijanje prakse zelenih javnih nabavki u Bosni i Hercegovini

SADRŽAJ

TRETIRANJE NOVONASTALIH SITUACIJA I NOVI STAVOVI AJN: PRIMJENA NOVIH PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Praksa primjene novih instituta u javnim nabavkama
 • Primjena međunarodnih pravila u dodjeli ugovora
 • Novi izuzeci od primjene ZJN
 • Sukob interesa i isključenje ponuđača
 • Uticaj javnih nabavki na konkurenciju na tržištu
 • Izmjene ugovora i okvirnih sporazuma
 • Izmjene u postupcima konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma
 • Rad komisije za javne nabavke
 • Centralizacija javnih nabavki
 • Prezentacija i analiza novih stavova AJN, kao i nalaza revizionih organa

NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN I IZMJENE PODZAKONSKIH AKATA

 • Koje usluge potpadaju pod Aneks II ZJN?
 • Kako se provodi procedura nabavke usluga iz Aneksa II?
 • Da li je pogrešno usluge iz Aneksa II vrijednosti do 6.000,00 KM ugovarati direktnim sporazumom?
 • Praktični primjer poziva - hotelski smještaj i restoranske usluge
 • Smjernice za ponuđače - postupak nabavki usluga iz Aneksa II
 • Šta u praksi donose izmjene u ostalim podzakonskim aktima?

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Priprema i sadržaj žalbe
 • Postupanje i akti ugovornog organa u žalbenom postupku
 • Aktivna legitimacija za izjavljivanje žalbi
 • Dokazivanje u žalbenom postupku
 • Rokovi u žalbenim postupcima
 • Primjena Zakona o upravnom postupku u žalbenoj proceduri
 • Troškovi žalbenog postupka
 • Praksa URŽ i Suda BiH: stavovi iz rješenja i presuda važni za praktičnu primjenu ZJN iz ugla ugovornih organa i iz ugla ponuđača

PRIMJENA IZMIJENJENIH PROPISA O NABAVKAMA

 • Obaveza i način planiranja nabavki
 • Angažman i uloga službenika za javne nabavke
 • Usvajanje i bitnost donošenja internog pravilnika o nabavkama
 • Prethodna provjera tržišta
 • Novine u vezi podjela predmeta nabavke na lotove
 • Priprema za postupak nabavke i smjernice pri izradi tenderske dokumentacije
 • Evaluacija ponuda i korištenje e-aukcije
 • Transparentnost ugovornog organa i obaveznost objave obavještenja/izvještaja na portalu
 • Novi pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije

UVOD U ZELENE JAVNE NABAVKE

 • Definicija zelenih javnih nabavki
 • Strategija razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini
 • Primjena kriterijuma zelenih javnih nabavki
 • ZIDZJN i percepcija zelenih javnih nabavki
 • Primjena oznaka i certifikata
 • Troškovi životnog ciklusa kao kriterijum za dodjelu ugovora

PREDAVAČI

 1. Bojan Ždrale, dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke

Završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II - training of treners - ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.

 1. Dražen Vidaković, advokat

Ovlašteni predavač za javne nabavke

Ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

Vođa tima AJN BiH u implementaciji IPA II “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH”. Ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki u UNDP projektu "Zelene javne nabavke - pilot u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine”.

 1. Josip Jakovac, dipl. iur.

Ovlašteni predavač za javne nabavke

Međunarodni master upravljanja javnim nabavkama, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije i trener javnih nabavki AJN.

METODOLOGIJA RADA

 • Glavna odlika naših edukacija jeste visoka interaktivnost
 • Vaše probleme pokušavamo riješiti kroz praktične primjere i zajedničku diskusiju
 • Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja
 • Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere
 • Kroz interaktivni način rada i radionice bit će omogućeno praktično rješavanje problema sa ciljem ostvarenja dugoročnih i strateških ciljeva organizacije iz oblasti nabavki

RASPORED RADA

15.11.2023. Srijeda   09:30 - 16:00

16.11.2023. Četvrtak 09:30 - 16:00

17.11.2023. Petak      09:00 - 11:00

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 01.11.2023.

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku  PDF PROSPEKT

Klikom na LINK  otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru,  a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE  LINK 

Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do:

09.11.2023.

KONTAKT INFORMACIJE

 

KVENTUM   d.o.o.      
Poslovno-edukativni centar    
T:  +387 33 621 268
M: +387 61 307 131
M: +387 61 267 373
F:  +387 33 621 273
E: info@kventum.ba
A: Tvornička broj 3  71 000 Sarajevo BiH

www.kventum.ba 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave