al
Izazovi Pravne zaštite u postupku javnih nabavki – upravljanje rizicima

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Izazovi Pravne zaštite u postupku javnih nabavki – upravljanje rizicima

16.02.2018. 09:39 / Izvor: Akta.ba

Interquality organizuje seminar na temu "Izazovi Pravne zaštite u postupku javnih nabavki – upravljanje rizicima u procesu javnih nabavki” Baška Voda, 21. – 23.02.2018.

Prijave poslati najkasnije do 15.02.2018.

Svrha usavršavanja je da: rukovodioci ugovornih organa i ponuđača, službenici i referenti, članovi komisija za javne nabavke unaprijede svoje vještine i znanja, i da budu u stanju provesti aktivnosti vezane za: 

 • Sistemski pristup provođenja procesa javnih nabavki u skladu sa zakonom;
 • Uspostava sistemskog pristupa u pripremi i vođenju pravne zaštite u postupku javnih nabavki;
 • Poznavanje načela postupka pravne zaštite;
 • Provođenje svih koraka u postupku vođenja pravne zaštite;
 • Procjenu rizika u procesima javnih nabavki i izradu kataloga rizika u javnim nabavkama;
 • Osiguranje tehničkih preduvjeta za primjenu sigurnosti podataka u javnoj nabavci;
 • Unapređenje interne i eksterne komunikacije u procesu javne nabavke;
 • Ostvarivanje ciljeva i obavljanje poslova javnih nabavki na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način   

Predavači: 

Doc.dr.sc. Arif Nanić doktor pravnih nauka Bivči član ureda za razmatranje žalbi (URŽ) Selim Ćemerlić, dipl.ing. EOQ menadžer/auditor kvalitete, IRCA Lead auditor Zineta Ćemerlić, prof. CIS Information Security Manager 


Program rada: 

 • Pravni i institucionalni okvir javne nabave u Bosni i Hercegovini;
 • Pravna zaštita u postupku javnih nabavki:

–Načela postupka; 

–Supsidijarna primjena Zakona o upravnom postupku (ZUP-a);

–Instrumenti pravne zaštite; Žalba kao pravni lijek; Podnošenje žalbe; Tko može podnijeti žalbu (aktivna legitimacija);

–Suspenzivni učinak žalbe; Privremene mjere; Postupak po žalbi; Postupak i ovlasti ugovornoga tijela; Postupak pred URŽ-om; Troškovi postupka; Dostava odluka URŽ-a; Upravnosudska zaštita.

 • Definiranje i upravljanje rizicima u javnim nabavkama;
 • Osiguranje tehničkih preduvjeta za primjenu sigurnosti podataka;
 • Unapređenje interne i eksterne komunikacije u procesu javne nabavke. 

 
Dnevni raspored rada: 21.02.2018. od 10,00 - 16,00 sati 22.02.2018. od 09,00 - 16,00 sati 23.02.2018. od 09,00 - 11,00 sati 
 
Način rada: Usavršavanje je visoko interaktivno i pretpostavlja uključivanje u rad svakog učesnika, izradu praktičnih vježbi i zadataka kroz radionice.

Gdje možete dobiti više informacija? 

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju 

I. Ljubovića br. 15., 71000 Sarajevo

Tel:   + 387 33 762 545; Fax:  + 387 33 762 546 Mob: + 387 62 991 244

e-mail: info@interquality.ba www.interquality.ba 

Voditeljica seminara: Zineta Ćemerlić, prof. 

Edukacija zaposlenika, kroz seminare, predstavlja savremeni način usavršavanja rada svake organizacije

 

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave