al
Kancelarijsko poslovanje - DMS upravljanje dokumentima u procesu JN

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Kancelarijsko poslovanje - DMS upravljanje dokumentima u procesu JN

10.04.2018. 08:55 / Izvor: Akta.ba

Interqualitiy organizuje seminar na temu “Kancelarijsko poslovanje - DMS upravljanje dokumentima u procesu javnih nabavki” Beograd, 25. - 27.04.2018.

Prijave poslati do 19.04.2018.

Seminar je namijenjen svim zaposlenima u institucijama, organima uprave, javnom i privatnom sektoru koji obavljaju organizacijske, kancelarijske i arhivske poslove u postupku javnih nabavki primjenom DMS-a.

 

Ciljevi seminara:

 • “DMS” pomaže organizacijama u planiranju, organizovanju, upravljanju i praćenju dokumenata i informacija.
 • Usvajanje širokog spektra znanja iz domene primjene propisa iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja u postupku provođenja javnih nabavki, pravilima i procedurama javnih nabavki, otklanjanje nedoumica u primjeni propisa, te znanja, vještina i sposobnosti u primjeni i provođenju propisa iz oblasti javnih nabavki.
 • Uvođenje internih procedura u ugovornom organu, kao preduslov za kvalitetnu pripremu postupaka nabavke;
 • Primjena različitih tehnika u svrhu dokumentovanja koraka kroz postupak javne nabavke;
 • Planiranje, praćenje aktivnosti, provođenje postupka javne nabavke i realizacija ugovora – projektni ciklus;
 • Ostvarivanje ciljeva i obavljanje poslova javnih nabavki na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

 

Predavači:

Selim Ćemerlić, dipl.ing. Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša

Edin Ljuhar, dipl.oec. Menadžer i auditor kvaliteta

Zineta Ćemerlić, prof.  EOQ Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša/sigurnosti

 

Program seminara:

 • Načela kancelarijskog i arhivskog poslovanja;
 • Metode i tehnike postupanja sa dokumentima javnih nabavki od njihovog nastanka do arhiviranja;
 • Postupak prijema pošiljki u vezi s javnim nabavkama i upisivanje predmeta javnih nabavki u knjige evidencija;
 • Upisnik prvostepenih/drugostepenih predmeta javnih nabavki (JN-1 i JN-2);
 • Principi javnih nabavki i Lanac nabave;
 • Edukacija i razvoj kadrova - Primjena Pravilnika o obuci službenika za JN.

 

Dnevni raspored rada

25.04.2018. od 10:00 - 16:00

26.04.2018. od 09:00 - 16:00

27.04.2018. od 09:00 - 11:00 

 

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi.  Od metoda primjenjuje se rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave