Praktična primjena zakona o radu u​ BiH, FBiH i RS - Aktuelnosti i nedoumice

28.10.2019. 09:04 / Izvor: Akta.ba
Praktična primjena zakona o radu u​ BiH, FBiH i RS - Aktuelnosti i nedoumice

Evropa komunikacije d.o.o. Banja Luka organizuju seminar Praktična primjena zakona o radu u BiH.

Evropa komunikacije d.o.o. Banja Luka organizuju seminar "Praktična primjena zakona o radu u BiH, FBiH I RS - AKTUELNOSTI I NEDOUMICE" koji će se održati 05. novembra 2019. godine u hotelu "JELENA" u Banjaluci i 06. novembra 2019. godine u hotelu "HOLLYWOOD" u Sarajevu.

Radni odnosi i prava radnika u entitetima u BiH su slično regulisana. Većina rješenja je identična, međutim postoje u nekim segmentima i značajne razlike. Cilj ovog seminara je da pojasni najznačajnije aspekte Zakona o radu u entitetima i zajedničkim organima u BiH, ali i da učesnicima razriješi dileme koje se javljaju kod primjene Zakona o radu u praksi.

Mnogi poslodavci se suočavaju sa brojnim nedoumicama u vezi sa tumačenjem Zakona oradu, problemima pri zasnivanju radnog odnosa sa zaposlenim ili angažovanju lica van radnogodnosa, aneksiranjem ugovora o radu, primenom odredbi koje se odnose na radno vreme, odmorei odsustva, zarade, naknade zarada i druga primanja, sprovođenjem disciplinskih mera, prestankomradnog odnosa zaposlenih, izradom i izmenom radno-pravne dokumentacije, radnim sporovima...

Pozivamo Vas na seminar na kome ćete u interakciji sa iskusnim stručnjacima iz ove oblasti riješiti svoja konkretna pitanja sa kojima se suočavate u praksi!

Neispravna primjena Zakona o radu je čest predmet i sudskih sporova i prijavljivanjainspekciji rada. To je nešto što svakako želite izbjeći. Proces zapošljavanja radnika, poštovanjezakonskih odredbi dok je zaposlen, a i udaljavanje radnika sa posla sastoji se od niza postupaka

koji se moraju ispoštovati.

Seminar je namjenjen svim onima kojipostupaju i rade po Zakonu o radu kao što surukovodioci preduzeća, sekretari i pravnici u institucijama, sudovima, školama, javnim preduzećima i drugim ustanovama,

menadžeri, radnici u računovodstvima, rukovodioci i sekretari sindikalnih organizacija i drugi.

Seminar je veoma bitan i za vlasnike i rukovodioce privatnih preduzeća kako bi izbjegliprobleme u radu sa radnicima i ne bi se izlagali nepotrebnim sudskim troškovima ili imaliproblema sa inspekcijama.

Seminar se odvija na dvije lokacije i to u hotelu "JELENA" u Banjoj Luci sa četiri zvjezdine, koji je smješten u glavnom administrativnom centru Republike Srpske, uz veliki šoping centar. Drugalokacija je u hotelu "HOLLYWOOD", Sarajevo - Ilidža, takođe sa 4 zvjezdice, gdje je poznatoizletište i kompleks hotela u sklopu banjskog centra.

Za sve učesnike je obezbjeđen ručak i piće upauzama.

Predavači će u okviru tema obraditi:

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

- Pretpostavke za zasnivanje radnog odnosa i zaključivanje ugovora o radu- Vrste i trajanje ugovora o radu//radnom odnosu
- Obavezni elementi Ugovora o radu / rješenje o prijemu
- Probni rad da li je obavezan i koliko mora trajati?

DA LI VAM JE CILJ DA IZBJEGNETE SUDSKE POSTUPKE I PROBLEME SA INSPEKCIJAMA?

ŽELITE LI DA RAZRJEŠITE NEDOUMICE VEZANE ZA ZAKON O RADU?

Tel/fax +387 51 466 600 Mob. 066 240 000 Cerska 6, 78000 Banjaluka, BiH Web:www.evropakomunikacije.com E-mail:kontakt@evropakomunikacije.com

- Zapošljavanje pripravnika
- Da li firme moraju imati Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i njegovi elementi? - Na koji način poslodavac može rasporediti radnika na drugo radno mjesto?
- Rad bez zasnivanja radnog odnosa
- Šta ako neko od kandidata za prijem u radni odnos uloži žalbu?

ODGOVORNOST RADNIKA ZA POVREDU DUŽNOSTI

- Odgovornost za povredu dužnosti službenika i namještenika/obaveza iz ugovora o radu imaterijalna odgovornost
- Postupak za utvrđivanje odgovornosti
- Pokretanje disciplinskog postupka

- Vođenje disciplinskog postupka- Udaljenje sa rada
- Disciplinske mjere
- Zastarjelost

- Izvršenje disciplinskih mjera
- Evidencija o izrečenim mjerama

PRESTANAK RADNOG ODNOSA - KAKO OTPUSTITI RADNIKA?
- Razlozi za otkaz ugovora o radu,
- Otkaz ugovora o radu od strane radnika
- Procedura oko davanja otkaza - za koju vrste otkaza se opredeliti - zašto je to važno?- Procedura ispravnog otkazivanja ugovara o radu od strane poslodavca

- Otkazni rok
- Otpremnina
- Može li poslodavac otpustiti radnika dok je na bolovanju?
- Rješenje o prestanku radnog odnosa
- Agonija - oko pravnih posledica nezakonitog otkaza, uz naknadu štete i vraćanje na posao
- Šta ako Vas radnik tuži sudu?
- Zahtjev za zaštitu prava, Mirenje, Obraćanje inspekciji, Tužba, U koji slučajevima najčešće radnik uspjeva na sudu dobiti tužbu protiv poslodavca?
- Poslodavci - kako da izbegnete nezakoniti prekid radnog odnosa za zaposlenog koji zaslužuje da bude otpušten

PERSONALNI DOSIJE RADNIKA

- Šta je personalna evidencija, personalni dosije radnika
- Ko je sve obavezan voditi personalne dosije radnika?,
- Zakonski osnov vođenja propisanih evidencija (Zakon o radu, Zakon o zaštiti ličnih podataka)- Normativni akt poslodavca – odluka
- Lični podaci radnika koje prikuplja i obrađuje poslodavac
- Obaveze poslodavca kod obrade i kontrolora ličnih podataka radnika
- Sadržaj evidencije u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja
- Evidencija o zaposlenim radnicima
- Evidencija o platama
- Evidencija o nesrećama na radu
- Rokovi za obradu i čuvanje ličnih podataka radnika u personalnom dosijeu
- Zaštita personalnih dokumenata radnika u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka
- Čuvanje podataka radnika, načini i rokovi
- Kaznene odredbe

PLATE I NAKNADE

- Pravo na platu
- Uvrđivanje najniže plate- Osnovna plata
- Isplata raznih bonusa

Tel/fax +387 51 466 600 Mob. 066 240 000 Cerska 6, 78000 Banjaluka, BiH Web:www.evropakomunikacije.com E-mail:kontakt@evropakomunikacije.com

- Načini isplate plate - mora li se plata isplaćivati isključivo u novcu
- Mora li se plata isplaćivati na tekući račun ili se može isplaćivati "na ruke"?- Mora li se radniku dati platna lista i dokazi o uplaćenim doprinosima?
- Koje se naknade mogu, a koje moraju isplaćivati radnicima?
- Posebnosti plaćenog i neplaćenog dopusta
- Šta ako poslodavac ne može isplatiti platu na vrijeme?
- Postupak prijave zbog neisplate plaće radnika Inspektorata rada

SPECIFIČNOSTI ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE I RAZNE PITANJA IZ RADNIH ODNOSA
- Mirovanje prava iz radnog odnosa
- Zaštita radnika

- Zaštita ličnih podataka radnika
- Ljekarski pregled radnika
- Porodiljsko odsustvo
- Mora li se voditi evidencija o radnom vremenu radnika i na koji način?- Mogu li muškarci uzeti porodiljsko odsustvo?

- Plate za vrijeme porodiljskog odsustva
- Prava radnika sa umanjenom radnom sposobnosću
- Šta podrazumjeva "zlostavljanje na radu" – mobing?
- Smije li poslodavac koristiti različite tehnologije za video i audio nadzor radnika?

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

PREUZMI DOKUMENT:
OBRAZAC ZA PRIJAVU

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave