Evropa komunikacije: Seminar o javnima nabavkama u pet bh. gradova

23.01.2020. 09:49 / Izvor: Akta.ba
Evropa komunikacije: Seminar o javnima nabavkama u pet bh. gradova

Evropa komunikacije organizuje seminar "Javne nabavke - šta morate znati i kako ispravno raditi u 2020. godini". ​

Evropa komunikacije organizuje seminar  "JAVNE NABAVKE - ŠTA MORATE ZNATI I KAKO ISPRAVNO RADITI U 2020. GODINI" koji će se održati u pet gradova u Bosni i Hercegovini:
 
- 18. februar 2020. godine u hotelu "Park", Bihać
- 20. februar 2020. godine u hotelu "Jelena", Banja Luka
- 25. februar 2020. godine u hotelu "Mostar", Mostar
- 26. februar 2020. godine u hotelu "Hollywood", Sarajevo
- 27. februar 2020. godine u hotelu "Mellain", Tuzla
 

 

POČETAK JE 2020. GODINE. ŽELITE LI BITI SIGURNI DA STE URADILI SVE PRIPREMNE RADNJE?!

Pravilno provođenje javnih nabavki je jedan od najbitnijih segmenata poslovanja svake firme. Ako su zaposleni koji rade kod ugovornih organa na provođenju postupka nabavke, a i zaposleni kod ponuđača na pripremi ponuda dobro upoznati sa svim pravilima to im omogućuje da izbjegnu sve zakonske probleme koji mogu nastati, a njihovim organizacija i preduzećima donosi materijalnu korist. 

Zbog ovoga, na ovom seminaru će biti objašnjena procedura javnih nabavki idući postepeno kroz sve segmente od planiranja i pripreme plana nabavki, priprema tendera i ponuda, do njihovog razmatranja i posebnih postupaka javnih nabavki.

Takođe učesnici seminara ću u ELEKTRONSKOM OBLIKU DOBITI VELIKI BROJ DOKUMENATA koji mogu koristiti kao primjere kod kreiranja svojih dokumenata.
Seminar je namjenjen kako ugovornim organima tako i ponuđačima kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke, ispravno pripremili postupke i svoje ponude i kako bi razumjeli i ostvarili svoja prava. 

Seminar se odvija na pet lokacija u BiH u odličnim hotelima. Za sve učesnike je obezbjeđen ručak i piće u pauzama.
  
NA SEMINARU ĆE BITI DOSTA PRAKTIČNIH PRIMJERA IZ POSTUPKA JN !
 
 VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU I PROGRAM SEMINARA MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU U PRILOGU ILI  NA OVOM LINKU , a PRIJAVNI OBRAZAC OVDE .
 
Predavači će u okviru tema obraditi:
 
1. POČINJE 2020. GODINE - ŠTA MORATE ZNATI I URADITI

Šta je plan javnih nabavki, Ko ga predlaže, a ko ga usvaja, Šta on obuhvata, Kako se može mijenjati plan nabavki, Priprema za pokretanje postupka nabavki, Da li morate imati komisiju za nabavke, Šta ako nemate dovoljno zaposlenih, Imenovanje komisije za nabavke, Mogu li isti članovi biti više godina, Utvrđivanje kriterija za ocjenu ponuda, Pripremu obavještenja o nabavci, Javno otvaranje ponuda, Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Rješavanje eventualnih prigovora, Zaključivanje ugovora o nabavci, Objavljivanje na sajtu i način kasnijeg čuvanje dokumentacije, Kako provoditi nabavke do usvajanja budžeta, Šta ćemo sa neutrošenim sredstvima iz 2019. godine, Preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa novom Odlukom o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Kako se čuva dokumentacija iz oblasti javnih nabavki

2. KAKO PRIPREMITI TENDERSKU DOKUMENTACIJU - DOBRA I LOŠA PRAKSA
Pretraga postupaka i obavještenja na Portalu javnih nabavki, Objava i preuzimanje tenderske dokumentacije u 2020. godini, Način izbora postupka javne nabavke, donošenje odluke o nabavci, Ko i kako priprema tendersku dokumentaciju, uloga članova komisije u izradi dokumentacije, Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi, Definisanje rokova, izrada tehničke specifikacije, ispravna podjela tender na lotove, Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda, kako se ispravljanja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..), Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti, Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti, Definisanje parametara za bodovanje ponuda, Načini objavljivanja tendera, Međunarodni tenderi, Šta sa zahtjevima za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Kriteriji za odluku o odabiru, Šta ako smo mi napravili grešku u provođenju procesa, Na šta se ponuđači najčešće žale i kako postupiti u tim slučajevima
 
3. PRIMJERI IZ POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
- Primjeri plana javnih nabavki
- Primjeri Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke
- Primjeri opisivanja proizvoda i usluga (kako se može opisati kancelarijski materijal
papir, olovke, fascikli, toneri, ..)
- Kako se pravi zahtjev za nabavka ekskurzija, izleta -konkretni primjeri sa svim
parametrima zahtjeva
- Primjeri načina sprovođenja postupka javnih nabavki za organizaciju putovanja,
ekskurzije za učenike, izleta za grupe predškolskog vaspitanja i nastava u prirodi
- Primjeri za nabavku usluga registracije vozila, avio karata, servisiranja automobila i sl.
- Primjeri za nabavku robe kod koje cijene variraju tokom godine npr. goriva ili voća i
povrća
- Primjeri nabavka reagenasa, ljekova, medecinskih aparata
- Primjeri nabavka građevinskih radova
- Primjeri nabavka usluga edukacije
- Primjeri nabavke usluga održavanja programa i licenci za softverske pakete
- Nabavka usluga telefonije i interneta
- Nabavka električne energije
- Primjeri nabavki u organima lokalne uprave
- Ispravno postavljanje kriterija vrednovanja i ocjenjivanje ponuda kod osiguranja
uposlenika
- Objašnjenje CPV kodovi
- Drugi karakteristični primjeri
 
4. PRIPREMA PONUDE OD STRANE PONUĐAČA U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM I NAJČEŠĆE GREŠKE
Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki, Preuzimanje tenderske dokumentacije, Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije), Upućivanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije, Dokazi o posjedovanju licence, certifikata i dozvola, Koju dokumentaciju od podizvođača mora da se priloži, Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge, Ko može potpisati ponudu, Predaja i prijem ponuda, Koje su česte greške i razlozi za odbacivanje ponuda, Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal,
građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, lijekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi, Mogućnost sudske zaštite i troškovi oko pokretanja sudskog postupka

5. IZUZEĆA OD PRIMJENE ODREDBI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
- Opšti izuzeci od primjene odredaba Zakona
- Koncesioni ugovori
- Ugovori o javno-privatnom partnerstvu
- Kada donijeti odluku o utvrđivanju izuzeća i šta u njoj navesti i da li su je obavezni donijeti?
- Da li se i kako unose takvi izvještaji u sistem „E-nabavke“ ?
 
6. E-AUKCIJA OBJAŠNJENJE I PRAKTIČNI PRIMJERI
- Zakazivanje i provođenje e-aukcije
- Kriteriji najniže cijene i ekonomski najpovoljnije ponude kod e-aukcije
- Izmjena i otkazivanje e-aukcije
- E-aukcija ako u postupku imamo više lotova
- Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-aukcije
- Da li ugovorni organ može odustati od e-aukcije
- Zapisnici o e-aukciji
- Neprirodno niske cijene i e-aukcija
- Završetak e-aukcije
- E-aukcija sa strane ponuđača
- Kriteriji za dodjelu ugovora – izbor i metodologija dodjele bodova po podkriterijima
- Najčešće greške kod provođenja e-aukcije
- Objašnjeno i preko više primjera
 
  
PREDAVAČI

 
BIHAĆ
- Dragana Kovačević - Načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Laktaši
- Miralem Kovačević - Viši stručni saradnik za javne nabavke u Vladi Brčko distrikta BiH

 

BANJA LUKA
- Dragana Kovačević - Načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Laktaši
- Brankica Šarić - doktor ekonomskih nauka, zaposlena u JP “Autoputevi Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka kao lice ovlašteno za finansijsko upravljanje i kontrolu

 

MOSTAR I SARAJEVO
- Đenan Salčin - direktor Agencije za javne nabavke BiH
- Brankica Šarić - doktor ekonomskih nauka, zaposlena u JP “Autoputevi Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka kao lice ovlašteno za finansijsko upravljanje i kontrolu

 

TUZLA
- Amir Rahmanović - Šef odjeljenja za javne nabavke u gradskoj upravi Tuzla
- Miralem Kovačević - Viši stručni saradnik za javne

  
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ 145 KM po jednom učesniku
■ Popust za rane prijave do 07. februara – kotizacija iznosi 133 KM
■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.
U cijenu nije uračunat PDV.
 
Pozivamo Vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!
Prijavu slati na e-mail: kontakt@evropakomunikacije.com ili na fax: 051 466 600
.
CERTIFIKATI

Po završetku konferencije, učesnici dobijaju certifikate o učešću na konferenciji.
 
DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.
 
VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU I PROGRAM SEMINARA MOŽETE NAĆI NA OVOM LINKU , a PRIJAVNI OBRAZAC OVDE .

EVROPA KOMUNIKACIJE D.O.O.
066 240 000
kontakt@evropakomunikacije.com

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave