Pripremne radnje i procedure za javne nabavke u 2020.

28.11.2019. 08:49 / Izvor: Akta.ba
Pripremne radnje i procedure za javne nabavke u 2020.

Seminar se održava u hotelu "KARDIAL" u Banji Vrućici, kompleksu koji godišnje posjeti preko 220.000 posjetilaca i koji pruža predivan doživljaj svojom atraktivnošću.

EVROPA KOMUNIKACIJE organizuju seminar na temu

PRIPREMNE RADNJE I PROCEDURE ZA JAVNE NABAVKE U 2020. GODINI I ŽALBENI POSTUPAK SA ASPEKTA UREDA/KANCELARIJE ZA RAZMATRANJE ŽALBI

koji će se održati 17. decembra 2019. godine u hotelu "Kardial", Banja Vrućica kod Teslića.

 

Ovaj seminar će se baviti, pored pitanja pripremnih radnji za uspješne nabavke u 2020. godini, pripremama ponuda od strane ponuđače i jednim važnim aspektom cijelog postupka - žalbenim postupkom. Ovde će biti razmotren kompletan žalbeni postupak, rad Kancelarije/ureda za razmatranje žalbi BiH i njihovi pogledi na ovaj postupak.

Na ovom seminaru učesnici će biti u mogoćnosti da razjasnite svoje nedoumice direktnim postavljanjem pitanja.

Seminar je namijenjen rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke, službenicima za javne nabavke i drugima koji rade u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Seminar je VEOMA KORISTAN I PONUĐAČIMA u javnom i privatnom sektoru kako bi mogli razumjeti postupak javnih nabavki, postupak kvalitetne pripreme svojih ponuda i način kako radi Kancelarija/ured za razmatranje žalbi BiH.

Seminar se održava u hotelu "KARDIAL" u Banji Vrućici, kompleksu koji godišnje posjeti preko 220.000 posjetilaca i koji pruža predivan doživljaj svojom atraktivnošću.

 

ZNATE LI KAKO URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI BIH POSTUPA SA VAŽIM ŽALBAMA?

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU I PROGRAM SEMINARA MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU U PRILOGU ILI NA OVOM LINKU , a PRIJAVNI OBRAZAC OVDE ili na sajtu konferencije www.evropakomunikacije.com

 

Predavači će u okviru tema obraditi:

USLOVI I NAČIN SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I PRIPREMNE RADNJE ZA 2020. GODINU

- Pripremne radnje za pokretanje postupka nabavki, ko i kako imenuje komisiju za nabavke, ko u komisiji smije biti, izrada pravnih akata, kriterija za ocjenu ponuda, priprema obavještenja o nabavci, objavljivanje obavještenja, javno otvaranje ponuda, donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, rješavanje eventualnih prigovora, zaključivanje ugovora o nabavci, objavljivanje na sajtu i način kasnijeg čuvanje dokumentacije. Kako izbjeći probleme sa revizijom?

Možemo li iskoristiti neutrošena sredstva iz 2019. godine u 2020.godini i na koji način? Šta moramo uskoru uraditi da bi bili spremni za provođenje nabavki u 2020. godini? Koje promjene u postupku javnih nabavki možemo očekivati u 2020. godina ?

 

PRIPREMA PONUDE, PO FAZAMA I NAJČEŠĆE GREŠKE

- Pretraga obavještenja na portalu javnih nabavki, Preuzimanje tenderske dokumentacije, Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije), Upućivanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije, Dokazi o posjedovanju licence, certifikata i dozvola, Koju dokumentaciju od podizvođača mora da se priloži, Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge, Ko može potpisati ponudu, Predaja i prijem ponuda, Koje su česte greške i razlozi za odbacivanje ponuda, Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi, Mogućnost sudske zaštite i troškovi oko pokretanja sudskog postupka

 

ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST KANCELARIJE/UREDU ZA RAZMATRANJE ŽALBI BiH

- Sastav i način organizovanja, Nadležnost filijala i sjedišta URŽ/KRŽ-a u donošenju odluka, Biranje, imenovanje i mandat članova URŽ/KRŽ-a, Rad i odlučivanje na sjednicama, Izuzeće zbog sukoba interesa, Tok sjednice vijeća, Sastav, kvorum i način odlučivanja vijeća

 

PRAVNA ZAŠTITA - URED/KANCELARIJA ZA RAZMATRANJE ŽALBI

- Stranke u postupku, Način izjavljivanja žalbe, Rokovi za izjavljivanje žalbe, Postupak Ugovornog organa po žalbi, Dokazivanje po žalbi, Bitne povrede zakona, Sadržaj žalbe, Upravni spor, Ko snosi troškove žalbe i upravnog postupka, Ko nadoknađuje štetu

 

ISKUSTVA IZ PRAKSE I NAJČEŠĆE GREŠKE SA ASPEKTA UREDA/KANCELARIJE ZA RAZMATRANJE ŽALBI

- Iskustva iz prakse i najčešće greške koje prave ugovorni organi kod pripreme tehničke specifikacije, Primjeri loše prakse ugovornih organa zbog kojih je URŽ/KRŽ poništavao postupke, Primjeri zbog kojih URŽ/KRŽ odbija žalbe ponuđača

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

- Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Način provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Nabavka dodatnih i nepredviđenih radova, roba i usluga, Praktičan prikaz dijagrama toka u pregovaračkom postupku, Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti, Žalbeni postupak i rokovi za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku

 

PREDAVAČI

AMIR RAHMANOVIĆ diplomirani ekonomista - Uposlen u gradskoj upravi Tuzla na poslovima stručnog savjetnika za javne nabavke i certificirani trener Agencije za
javne nabavke BiH.

DRAGAN ILIĆ - Član Kancelarije/ureda za razmatranje žalbi BiH i certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ 139 KM po jednom učesniku
■ Popust za rane prijave do 05. decembra – kotizacija iznosi 128 KM
■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.


Pozivamo vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na fax: 051 466 600 ili e-mail: kontakt@evropakomunikacije.com

Po završetku konferencije, učesnici dobijaju certifikate o učešću na konferenciji.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave