FEB webinar: Isplate nerezidentnim pravnim licima, porez po odbitku...

06.10.2022. 09:54 / Izvor: Akta.ba
webinar

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za bodovanje webinara kao kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji koji nosi 7 bodova/sati.

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ISPLATE NEREZIDENTNIM PRAVNIM LICIMA  – POREZ PO ODBITKU
 • ISPLATE NEREZIDENTNIM FIZIČKIM LICIMA
 • PRIMJENA MEĐUDRŽAVNIH UGOVORA ZA ISPLATE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA
 • PREDNOSTI U PRIMJENI STANDARDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA – MSFI ZA MSP
 • AKTUELNOSTI IZMEĐU DVA WEBINARA

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 18.10.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 18.10. do 23.10.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 18.10. do 23.10.2022. godine.

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za bodovanje webinara kao kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PROGRAM WEBINARA

AKTUELNOSTI IZMEĐU DVA WEBINARA (prezentant: Elma Peštović)

 • Zakon o minimalnoj plaći
 • Izmjena Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena
 • Izmjene žiro-računa za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje
 • Obaveza podnošenja PDV prijava sa decimalnim brojevima
 • Zakon o socijalnom osiguranju

ISPLATE NEREZIDENTNIM FIZIČKIM LICIMA (prezentant: Mirela Mašić)

 • Obračun poreza i doprinosa na isplate nerezidentnim fizičkim licima (lica sa prebivalištem izvan teritorije FBiH)
 • Isplate Ugovora o djelu/Autorskog honorara nerezidentnim licima (obrasci za prijavu i obračun poreza)
 • Mogućnost isplate Ugovora o djelu bez obračuna poreza
 • Isplata dobiti nerezidentnim fizičkim licima (oporezivanje, obrasci, devize ili KM)
 • Prihod koji nerezident ostvaruje od najma nekretnina u FBiH
 • Isplate zaposlenicima sa prebivalištem u RS/BD, poslodavac u FBiH
 • Procedura zapošljavanja stranaca (Ured za strance, radna dozvola, boravak…)
 • Isplate nerezidentima po osnovu primanja po menadžerskom ugovoru

ISPLATE NEREZIDENTNIM PRAVNIM LICIMA  – POREZ PO ODBITKU (prezentant: Mirela Mašić)

 • Obračun poreza po odbitku na: dividende, kamate, autorska prava, porezno savjetovanje, usluge istraživanja tržišta, premija osiguranja…
 • Obaveza predaje obrazaca POD – 815, 816, 817, 818, 819 i OP-820
 • Podnošenje dokumentacije prilikom oslobađanja plaćanja poreza po odbitku. Šta ukoliko dobavljač ne potpiše obrazac OP-820?
 • Tretman poreza po odbitku za usluge izvršene elektronskim putem (internet, e-mail, telefon…)
 • Oporezivanje plaćenih usluga preko facebook-a, google-a, booking-a…
 • Upotreba međunarodne izjave o rezidentnosti za facebook, google…
 • Porez po odbitku u slučaju nabavke usluge prevoza robe, prevoz povezan sa uvozom ili izvozom robe
 • Plaćanje poreza po odbitku na nabavku licence i usluge održavanja licenci
 • Plaćanje poreza po odbitku za ISO i dr. standarde

PRIMJENA MEĐUDRŽAVNIH UGOVORA ZA ISPLATE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA (prezentant: Mirela Mašić)

 • Oslobađanje plaćanja poreza po odbitku primjenom Međudržavnih ugovora
 • Kako na ispravan način tumačiti Međudržavne ugovore?
 • Dohodak od nepokretne imovine
 • Dobit od poslovanja
 • Dividende, kamate, autorske naknade
 • Prihod od imovine
 • Prihod iz radnog odnosa
 • Naknade direktora
 • Ostali dohodak

PREDNOSTI U PRIMJENI STANDARDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA – MSFI ZA MSP (prezentant: Denis Zukić)

 • Ko može primjenjivati “male standarde”?
 • Prednost primjene “malih standard”
 • Razlika u primjeni “velikih” i “malih” standarda
 • Smjernice Federalnog ministarstva finansija u vezi sa primjenom MSFI za MSP
 • Kontni plan i obrasci koji se koriste prilikom primjene MSFI za MSP
 • Prikaz računovodstvenog evidentiranja stalnih sredstava, zaliha, najma, donacija, prihoda i dr. u skladu sa MSFI za MSP
 • Način prelaska na “male standarde”

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 18.10. do 23.10.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 18.10. do 23.10.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za bodovanje webinara kao kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa   80,00 KM
 • Za ostale učesnike 100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave