WEBINAR: Predbilansne radnje za 2022. godinu i druge aktuelnosti iz prakse

05.12.2022. 09:21 / Izvor: Akta.ba
webinar

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 13.12. do 18.12.2022. godine.

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • AMORTIZACIJA, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA
 • VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE IMOVINE
 • PRIPREMNE RADNJE ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA FIZIČKIH LICA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 13.12.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 13.12. do 18.12.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 13.12. do 18.12.2022. godine.

SRRFBiH poslat je zahtjev za bodovanje webinara kao kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PROGRAM WEBINARA

PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU

 • Popisne komisije, rokovi, izvještaji i usvajanje
 • Isplate članovima komisije
 • Popis tokom poslovne godine
 • Usklađivanje knjigovodstvene i stvarne vrijednosti imovine i obaveza, TKM i finansijskog knjigovodstva
 • Provjera ispravnosti knjiženja zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u toku
 • Računovodstveni i porezni tretman viškova  i manjkova – oporezivanje, da ili ne?
 • Kalo, rastur, kvar i lom – porezno dopustivi rashod
 • PDV, porez na dohodak i porez na dobit na popisne razlike
 • Rashodi ili potraživanja od radnika za utvrđene manjkove, oprost radniku
 • Popis potraživanja i obaveza, otpis i ispravka vrijednosti i porezni aspekt
 • Otpis obaveza po osnovu javnih prihoda i zastara istih
 • Sravnjenje konta ulaznog i izlaznog PDV-a i prenos u narednu godinu

AMORTIZACIJA, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA

 • Početak obračuna amortizacije, razlika u poreznom i računovodstvenom aspektu
 • Da li su propisane stope amortizacije?
 • Da li smijemo mijenjati stopu amortizacije / vijek trajanja sredstva?
 • Da li smijemo mijenjati metod obračuna amortizacije?
 • Promjena stope amortizacije i metode – promjena računovodstvene politike ili procjene?
 • Porezno dopustive stope
 • Amortizacija na iznajmljenu imovinu, leasing aranžman
 • „Porezno otpisivanje“ hardvera, softvera i stalnih sredstava nabavne vrijednosti manje od 1.000 KM, naknadna amortizacija
 • Amortizacija i primjena MRS 12 – Porez na dobit
 • Šta sa obračunom amortizacije na sredstva koja se ne koriste, ili koja se planiraju prodati?
 • Šta za proizvođačka društva može značiti prelazak na funkcionalni metod obračuna amortizacije?

VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE IMOVINE

 • Usklađivanje vrijednosti stalnih sredstava i zaliha
 • Obaveza provjere vrijednosti sredstava radi fer iskazivanja finansijskih izvještaja
 • Činjenice koje ukazuju da je potrebno izvršiti procjenu vrijednosti sredstava
 • Specifičnost evidentiranja usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava koja se ne amortizuju
 • Porezni tretman rashoda od umanjenja vrijednosti sredstava
 • Povećanje vrijednosti sredstava, prihod ili revalorizacija
 • Amortizacija nakon povećanja vrijednosti stalnog sredstva
 • „Iskorištavanje“ revalorizacije
 • Kreativno računovodstvo kao instrument za „ušminkavanje“ finansijskih izvještaja

PRIPREMNE RADNJE ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA FIZIČKIH LICA

 • Popis zaliha i dugotrajne imovine kod poduzetnika
 • Zaključenje poslovnih knjiga za poduzetnike
 • Ispravke grešaka u poslovnim knjigama poduzetnika
 • Priznavanje troškova automobila, službenog puta, dnevnica, kao i drugih troškova poduzetnika
 • Koje su obaveze „paušalaca“ na dan 31.12.?
 • Porezne prijave fizičkih lica –GIP obrazac i izvještaj o isplatama
 • Ažuriranje i ispravke grešaka u evidencijama i prijavama tokom godine

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Promjena uplatnog računa Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH
 • Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju za mala, srednja i velika privredna društva- aneksu
 • Obaveza elektronskog potpisa UINO
 • Obavještenje o novim transakcionim računima za uplate indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UINO

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 13.12. do 18.12.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 13.12. do 18.12.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

SRRFBiH poslat je zahtjev za bodovanje webinara kao kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa 80,00 KM
 • Za ostale učesnike 100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave