TÜV NORD Group seminar ISO 9001:2015 za interne auditore u Banjoj Luci

26.03.2018. 13:49 / Izvor: Akta.ba
TÜV NORD Group seminar ISO 9001:2015 za interne auditore u Banjoj Luci

TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group organizuje ISO 9001:2015 - Seminar za interne auditore

TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group organizuje ISO 9001:2015 - Seminar za interne auditore

U septembru 2015. ISO organizacija objavila je revidirani standard ISO 9001:2015.

RAZLOZI ZA REVIZIJU

  • Pojava novih tehnologija
  • Uspostava novih sistema upravljanja koji utiču na organizaciju
  • Usklađivanje sa novim sistemima upravljanja
  • Smanjenje isticanja "Dokumentacije" kad ona nije propisana ili ne ostvaruje dodatnu vrijednost
  • Povećanje isticanja "Dodatne vrijednosti" za organizaciju
  •  Povećanje isticanja "Upravljanje rizicima" u svrhu postizanja ciljeva

Jedan je od osnovnih zahtjeva standarda ISO 9001:2015 je potreba stalnog osposobljavanja i usavršavanja na temu sistema upravljanja kvalitetom.

Također, jedan od osnovnih alata razvoja sistema i njegovog usklađivanja je permanentno provođenje internih audita (unutrašnjih nezavisnih ocjena) unutar samih organizacija.

Kvalitetno provedeni interni auditi kvalitete važan su preduslov zadovoljavanja zahtjeva standarda ISO 9001 i kasnije sertifikacije (audit nezavisne institucije), te stalnog poboljšavanja sistema upravljanja kvalitetom.

CILJ SEMINARA

Edukacija osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sistema upravljanja kvalitetom. Osposobljavanje za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.).

PROGRAM SEMINARA

Program obuhvata predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po slijedećim temama:

1. Kvalitet i sistemi upravljanja kvalitetom

2. Standardi ISO 9000, elementi sistema kvaliteta po modelu ISO 9001:2015

3. Problematika uvođenja i primjene sistema kvaliteta

4. Svrha i tipovi audita, sertificiranje sistema kvaliteta

5. Postupci i način provođenja audita:

  • priprema za audit
  • provođenje audita
  • pisanje izvještaja i nalaza

6. Zahtjevi za auditora

7. Završna provjera znanja

PREDAVAČ

Boris Rukavina, dipl.ing.maš.
Lead auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001

KO MOŽE SUDJELOVATI

Osobe koje su u organizaciji zadužene za poslove u vezi sistema upravljanja kvalitetom, (osiguranje kvaliteta, rukovodstvo, nabava, prodaja, tehničke službe...). Tehnička znanja nisu preduslov za prisustvo seminaru.

SERTIFIKAT

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog biti izdan sertifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO 9001:2015, od TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku sertifikacijsku ustanovu) i sl.

Za rješavanje testa mogu se koristiti svi materijali i primjeri dobiveni na seminaru. 

DATUM ODRŽAVANJA

Srijeda, 04.04.2018. i četvrtak, 05.04.2018. godine

MJESTO ODRŽAVANJA

Hotel VIDOVIĆ, Ul. Ivana Franje Jukića 11, Banja Luka

TRAJANJE SEMINARA

od 09:00 h do 16:00 h

CIJENA SEMINARA

185,00 € (Eura)

PRIJAVA I NAČIN PLAĆANJA

Ispunjenu prijavnicu dostaviti na fax ili e-mail 10 dana prije seminara (najkasnije 7 dana prije seminara)

Fax: + 387 33 650 730 E-mail: tuv_bih@bih.net.ba

POSTUPAK PRIJAVE

Prije seminara poslati prijavnicu na e-mail: tuv_bih@bih.net.ba

Polazniku se mailom/faxom šalje predračun prema kojem vrši  avansnu uplatu

UPLATA

Prije početka seminara (avansno) na sljedeći račun (potvrdu o uplati poslati na mail/fax)

Privredna Banka Zagreb d.d., Račkoga 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska IBAN Code: HR02 2340 0091 1001 7991 6
SWIFT: PBZG HR 2X

OTKAZIVANJE UČEŠĆA

Minimalno 7 dana prije seminara: refundiranje avansne uplate 50%.

Nedolazak na seminar ili neotkazivanje sudionika 7 dana prije seminara: avansna uplata nepovratna. 

 

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNICA ZA SEMINAR

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave