Banjaluka: Objavljen poziv za ublažavanja ekonomskih posljedica

16.04.2020. 12:22 / Izvor: Akta.ba
Banjaluka: Objavljen poziv za ublažavanja ekonomskih posljedica

Grad Banjaluka objavio je poziv poslovnim subjektima u gradu Banja Luka za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19.

Grad Banjaluka objavio je poziv poslovnim subjektima u gradu Banja Luka za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19.

Objavljeni poziv je prvi set mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica, ukupne finansijske vrijednosti između osam i deset miliona KM.

Privredni subjekti u okviru ovog poziva mogu konkurisati za: dodjelu subvencija poslovnim subjektima za iznos: komunalne takse za isticanje poslovnog imena, naknade za zauzimanje javne površine i redovne kamate na kredite, odobravanje zastoja (moratorijuma) u otplati duga poslovnim subjektima i oslobađanje plaćanja zakupnine zakupcima poslovnih prostorija koji su u ugovornom odnosu sa Gradom.

Pravo na subvenciju za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena ostvaruju obveznici kojima je zabranjeno, ograničeno ili otežano obavljanje djelatnost za alikvotni dio komunalne takse za mjesece mart, april i maj 2020. godine, u visini njihove obaveze, i to: poslovni subjekti kojima je zabranjen rad, 100% iznosa alikvotnog dijela komunalne takse i poslovni subjekti kojima je rad ograničen ili otežano obavljanje djelatnosti, 50% od iznosa alikvotnog dijela komunalne takse.

Prijava se podnosi Odjeljenju za privredu, a krajnji rok za podnošenje prijava je 31. decembar 2020. godine.

Pravo na subvencija naknade za zauzimanje javne površine ostvaruju obveznici kojima je zabranjen ili ograničen rad, za period mart, april i maj 2020. godine, u visini njihove  obaveze, i to: poslovni subjekti kojima je rad zabranjen u iznosu od 100% za mjesece mart, april i maj 2020. godine i poslovni subjekti kojima je rad ograničen u iznosu od 50% za mjesece mart, april i maj 2020. godine.

Prijava se podnosi Odjeljenju za komunalne poslove, a krajnji rok za podnošenje prijava je 31. decembar 2020. godine.

Subvencija iznosa redovne kamate na kredite može se odobriti poslovnim subjektima, koji ispunjavaju opšte uslove i ako su kumulativno ispunjeni sljedeći posebni uslovi: namjena kredita je finansiranje obrtnih ili osnovnih sredstava, za likvidnost ili za refinansiranje kredita po navedenim osnovama, iznos kredita nije veći od 50.000 KM, ugovor o kreditu je zaključen nakon 12.04.2020. godine, rok otplate kredita nije duži od tri godine.

Subvencija se osvaruje ukoliko je kamatna stopa do 3,5% na ugovoreni iznos kredita – za cjelokupan iznos redovne kamate, te ukoliko je kamatna stopa veća od 3,5% na ugovoreni iznos kredita, uključujući i promjenjivu kamatnu stopu – za dio redovne kamate obračunate, po stopi od 3,5% na ugovoreni iznos kredita, a preostalu razliku troškova kamate plaća korisnik subvencije.

Prijava se podnosi Odjeljenju za privredu, a krajnji rok za podnošenje prijava je 31.decembar 2020. godine.

Odobravanje zastoja (moratorijuma) u otplati duga se odnosi na već zaključene ugovore i sporazume o vansudskim i sudskim poravnanjima o odgođenom plaćanju duga po osnovu taksi, naknada i drugog duga, a po kojima su poslovni subjekti dužni da plate dug u korist budžeta Grada.

Prijave se podnose Odjeljenju za finansije do 30. juna 2020. godine. O podnesenim prijavama se odlučuje na kraju svakog mjeseca, sve do isteka krajnjeg roka.

Pravo na oslobađanje plaćanja zakupnine imaju zakupci koji su u ugovornom odnosu sa Gradom po osnovu ugovora o komercijalnom zakupu, a kojima je naredbama Štaba za vanredne situacije, zabranjen rad ili ograničeno radno vrijeme i  zakupci koji imaju zaključen ugovor o zakupu poslovnih prostorija pod posebnim uslovima. Odnosno, komercijalni zakupci, kojima je pretežna djelatnost obuhvaćena zabranom rada tim naredbama – za tri mjeseca 2020. godine; komercijalni zakupci, kojima je pretežna djelatnost obuhvaćena ograničenjem trajanja radnog vremena – za dva mjeseca 2020. godine i zakupci pod posebnim uslovima – za tri mjeseca 2020. godine

Prijava se podnosi Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje do 31. decembra 2020. godine.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti