TERMINALI PRAZNI

Milioni se troše, a FBiH ni nakon devet godina nema rezerve nafte

03.10.2023. 12:13 / Izvor: Akta.ba
revizija

Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Operatora – "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo.

U javnom preduzeću Operator Terminal Federacije (OTF), u čijem sastavu su i Naftni terminali FBiH (NTF) Ploče, Ured za reviziju institucija u FBiH je ustanovio brojne nezakonitosti.

Upravu ovog Operatora Terminala čine direktor Hermedin Zornić i njegov zamjenik Slaven Zeljko, dok je na čelu NTF-a Josip Tomić. Kako su konstatovali revizori godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu uopće nisu ni usvojili što je samo po sebi protuzakonito.

Kada je riječ o osnovnoj djelatnosti OTF-a a to je skladištenje nafte u naftnim terminala, ustanovljen je katastrofalan učinak.

"Od ukupnog kapaciteta naftnih terminala u Živinicama, Sarajevu, Mostaru i Bihaću koji iznosi 189.127 kubnih metara, iskorišteno je tek 5.900 kubnih metara i to u Živinicama. To je jedini funkcionalni naftni terminal u kojem se nalazi oko 1,8 miliona litara nafte. Ostali su prazni", piše u izvještaju.

Revizori navode da zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa OTF nije ušao u posjed cjelokupne imovine koja mu je odlukom Vlade FBiH data na upravljanje i raspolaganje. Samo je u 2020. godini u funkciju stavljen terminal u Živinicama. Nabavki goriva u 2022. godini nije bilo. OTF od 2014. godine, tj. od stupanja na snagu Zakona o naftnim derivatima u FBiH nije uspostavilo rezerve naftnih derivata, zbog čega je i osnovano.

terminali

Terminali Bihać – procjena imovine izvršena je u 2013. godini u iznosu od 6.461.659 KM, međutim imovina nije uknjižena jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Terminal Blažuj (Sarajevo) – prema procjeni iz 2013. godine izvršeno je evidentiranje imovine u iznosu od 4.889.925 KM. Poduzete su aktivnosti na rješavanju imovinskopravnih odnosa koje još uvijek nisu okončane.

U 2022. godini ulaganja su iskazana u iznosu od 4.188.616 KM, od čega se 3.243.935 KM odnosi na radove na rekonstrukciji terminala i 512.958 KM za radove na upravnoj zgradi. Terminal Mostar – evidentiranje imovine u vrijednosti od 7.781.687 KM izvršeno je prema procjeni iz 2013. godine.

KRŠENJE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Dalje se navodi da Zavisno društvo primjenjuje vlastite računovodstvene politike koje nisu usaglašene sa politikama Matičnog društva, te ono nema suštinsku kontrolu nad određivanjem finansijskih i poslovnih politika. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, kojim je definisano da pri izradi konsolidovanih finansijskih izvještaja grupe pravnih lica Matično društvo ima vladajući uticaj (kontrolu) na određivanje finansijskih i poslovnih politika.

Ističe se i kako postupci javnih nabavki roba, usluga i radova Matičnog društva u iznosu od najmanje 23.065.984 KM nisu provođeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, jer su zaključivani ugovori s vrijednošću većom od procijenjene, u suprotnosti sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, provođeni su različiti postupci za nabavku istovrsne robe, te odredbe zaključenih ugovora nisu ispoštovane.

''Planom nisu predviđeni svi provedeni postupci javnih nabavki, i to je imalo za posljedicu da su provedene nabavke u iznosu većem od 10.309.549 KM u odnosu na Plan, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama'', navodi se u izvještaju.

Naime, realizirana vrijednosti javnih nabavki u 2022. godini je 23.835.699 KM, što je za 10.309.549 KM više u odnosu na planiranu vrijednost nabavki u Planu javnih nabavki, a razlog za tako značajno odstupanje realizacije od plana javnih nabavki jeste da nabavke nisu uspješno realizirane u godini za koju su planirane.

Veliki broj žalbi na pojedine postupke, koji su više puta poništavani rješenjima URŽ-a, utjecale su na dug period provođenja postupaka javnih nabavki u Društvu.

''Napominjemo da su investicije na terminalima u Planu poslovanja planirane u iznosu od oko 20,2 miliona KM, a da su u Planu Javnih nabavki planirani postupci vezani za investicije u vrijednosti od oko 13,1 miliona KM. Plan poslovanja Društva za 2022. godinu donesen je u vrijednosti od 43,2 miliona KM, a za investicije je planiran iznos od 20,2 miliona KM. Društvo nije sačinilo Plan javnih nabavki u kome se detaljno planiraju nabavke putem provođenja jednog od postupaka propisanog Zakonom o javnim nabavkama, a u cilju osiguranja ekonomičnosti potrošnje sredstava. S obzirom na konstatirane propuste u planiranju javnih nabavki u dijelu neusuglašenosti plana poslovanja i Plana javnih nabavki, neblagovremenog pokretanja postupaka javnih nabavki i značajnog odstupanja broja realiziranih u odnosu na planirane postupke, Matično društvo nije donijelo Plan javnih nabavki u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama'', pojasnili su.

Navedeno je i to kako je Vlada FBiH putem Matičnog društva do 31. 12. 2022. godine izvršila dokapitalizaciju Zavisnog društva u ukupnom iznosu od 28.938.468 KM za rekonstrukciju i dogradnju terminala koji služi za obavljanje njegove osnovne djelatnosti.

''Navedeno predstavlja značajan rizik, uzimajući u obzir da se nismo uvjerili u transparentan utrošak dodijeljenih sredstava za sanaciju terminala u prethodnom periodu'', dodaje se. 

PLAĆE I LIČNA PRIMANJA

Revizori ističu da su u toku obavljanja revizije suočeni sa ograničivanjem njihovog djelokruga rada, jer im Zavisno društvo nije dostavilo dokumentaciju za iskazana stanja u finansijskim izvještajima u vezi sa: prihodima, troškovima plaća i ostalih ličnih primanja, troškovima primljenih usluga, ulaganjima u nematerijalnu imovinu i potraživanjima, kojom bi se potvrdile navedene pozicije.

Između ostalog, revizori navode i kako je prijem u radni odnos za 15 zaposlenika na određeno vrijeme u Matičnom društvu vršen bez provođenja javnog oglašavanja, što nije u skladu sa Zakonom o radu i Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

"Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše negativno mišljenje", poručili su iz Ureda za reviziju.

E.S.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti