Plan djelovanja za pravna i fizička lica u slučaju prekomjerne zagađenosti u KS

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Plan djelovanja za pravna i fizička lica u slučaju prekomjerne zagađenosti u KS

17.01.2020. 13:13 / Izvor: Akta.ba

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo 15.01.2020. godine donijela Odluku kojom se proglašava epizoda "Uzbune" zbog velikog zagađenja, na snagu je stupio i Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti.

U Planu je navedeno da su glavni izvori zagađivanja zraka saobraćaj, industrija, sistemi za zagrijavanje stanova, poslovnih i proizvodnih prostora i otvorena ložišta, te da su isti dužni da se pridržajvaju odredbi iz spomenutog Plana zavisno od mjere koja je proglašena.

Subjekti koji su dužni primjenjivati Plan i odredbe u skladu sa svojim djelovanjem su operativni štab Vlade Kantona Sarajevo, stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, pravna i fizička lica koja svojom djelatnošću uzrokuju emisiju zagađujućih materija u zrak i pravna i fizička lica koja se bave poslovima prijema i prenosa informacija.

Pravna i fizička lica koja u svojoj djelatnosti imaju emisiju zagađujućih materija u zrak su, privredna i uslužna preduzeća, industrijska postrojenja, preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, vlasnici ložišnih instalacija bez obzira na djelatnost, preduzeća koja se bave prevozom građana i roba, vlasnici motornih vozila.

U pravilniku je navedno da u slučaju proglašenja epizode Uzbune, uz zadržavanje svih mjera iz epizoda upozorenja i pripravnosti, preduzimaju se slijedeće mjere: Maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prevoza, koji ne zagađuju okoliš  a odnosi se na trolejbuse i tramvaje.

Zatim, zabrana kretanja autobusa čiji motori imaju normu manju od Euro 3, sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 1 MW koja koriste prirodni gas,  moraju smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 3°C. Navedena je i  odredba privremenog ograničenja upotrebe motornih vozila uvođenje sistema vožnje "par"- "nepar" tablica. Ovo se ne odnosi na vozila policije, ministarstva odbrane, javnog gradskog prevoza, komunalnih preduzeća, vozila sa diplomatskim tablicama, i vozila hitnih intervencija - hitna pomoć, civilna zaštita, vatrogasci, vozila za snabdjevanje lijekovima i namirnicama. Tu je još zabrana rada industrijskih i drugih pogona koja u tehnološkom procesu koriste čvrsto gorivo i teška ulja,

Nastava u školama se treba organizovati tako da se maksimalno izbjegnu gužve u javnom gradskom prevozu, po potrebi obustaviti nastavu, uskladiti radno vrijeme uposlenika, te eventualno osloboditi radnih obaveza rizične grupe stanovništva,

Industrijski i drugi objekti koji podliježu obavezi ograničenja u radu ili izmjeni pogonskog goriva evidentirani su, u skladu sa Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 23/16) i čine sastavni dio ovog Plana.

U ovoj mjeri je i zabrana rada svih industrijskih pogona koji u emitovanim polutantima sadrže prekursore ozona.

U slučaju da problem povišenih koncentracija prizemnog ozona ne može biti rješen na drugi način, Kanton može izmjeniti režim korištenje određenih puteva za određene vrste vozila (član 30. Zakona o zaštiti zraka FBiH).

Također upozorenje se odnosi i na stanovništvu za smanjenim kretanjem.

U Plana se navodi da pravna i fizička lica koja se ne budu pridržavala mjera propisanih ovim planom, podliježu sankcijama kako je to utvrđeno odredbama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo" broj 23/16).

Podsjećamo, epizode Pripravnost, Upozorenje i Uzbuna se proglašavaju na osnovu izmjerenih ili proračunatih prosječnih vrijednosti koncentracija zagađujućih materija u zraku, konstatovanih na području Kantona, a u skladu sa graničnim i tolerantnim vrijednostima kvaliteta zraka, pragovima upozorenja i pragovima uzbune datim u članovima 15. i 20. Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i defmisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka.

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti