Vlada KS: Saniranje deponije Smiljevići među prioritetima Vlade KS

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Vlada KS: Saniranje deponije Smiljevići među prioritetima Vlade KS

28.06.2019. 08:10 / Izvor: Akta.ba

Tematsku sjednicu o stanju i budućim aktivnostima u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Smiljevići “ Vlada Kantona Sarajevo održala je upravo na lokalitetu deponije koji je jučer obišla i na licu mjesta se detaljnije upoznala sa problemima  u njenom funkcionisanju.

Aktivno učešće u radu sjednice dali su i aktivisti udruženja građana “Eko akcije “ Sarajevo kao i stanovnici okolnih naselja koji su najviše izloženi posljedicama neadekvatnog tretiranja otpada.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović je Vladi predočio cjeloviti Informaciju o stanju na deponiji Smiljevići , od usluga prikljupljanja, odvoza i deponovanja otpada, prikaza razvoja i unapređenja sistema zbrinjavanja otpaša u periodu od 1997 – 2019. godina.

Poseban naglasak je dat problemu dugogodišnjeg  nedostataka regulative sa federalnog nivoa  za posebne vrste otpada. Stoga je Vlada zadužila ovo Ministarstvo da kontinuirano insistira na donošenju ovih propisa, a Ministarstvo pravde dobilo je zaduženje da do 15. jula ispita zakonske mogućnosti donošenja ove regulative na kantonalnom nivou , a u kontekstu federalnog plana upravljanja otpadom.

Ministarstvo privrede u narednih 60 dana treba obezbijediti vizibiliti studiju za tretman animlanog otpada kao jednog od ključnih problema  u sanaciji deponije.

"Mi ćemo svakako ići u jedan ovakav projekt, ali moramo prije toga napraviti jasne  pripreme kako bi pristupili pokretanju spalionice animalnog otpada za koju sredstva neće biti upitna”, poručio je premijer KS Edin Forto sa jučerašnje sjednice.

Među jučer usvojenim zaključcima, preduzeće Rad je zaduženo da vrši redovno održavanja lokacije i smanjenje negativnih uticaja na okoliš te da poveća upotrebu otpada u svrhu reciklaže boljim iskorištavanjem kapaciteta sortirnice i Reciklažnog dvorišta.

Ovo preduzeće i resorno Ministarstvo moraju izvršiti sve neophodne predradnje za izgradnju i puštanje u pogon prečistača procjednih voda do 2012. godine.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture će, u saradnji sa Općinom Novi Grad, u 2020. godini obezbijediti izgradnju kanalizacionog kolektora Smiljevići-Zabrđe, kako bi se tretirale vode do nivoa omogućavanja ispuštanja u sistem kanalizacije, a ne direktno u otvoreni recipijent – Lepenički potok, čime će se smanjiti troškovi investicije i održavanja postrojenja za prečišćavanje procjednih voda.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti