Investicije / PROJEKTI

U Žepču sve više investitora, pravi se i nova poslovna zona

30.07.2018. 11:06 / Izvor: Avaz.ba

Nakon što je prije tri go­dine ispunila sve kriterije za dodjelu BFC certifikata za povoljno poslovno ok­ruženje (Business Friendly Certification South East Europe - BFC SEE), čime se svrstala u uži krug certificiranih općina s povoljnim poslovnom okruženjem u jugoistočnoj  Evropi, Općina Zepče ponovno je ušla u proces recertifikacije. Ovaj proces uključuje ispu­njenje 10 kriterija i 68 potkriterija.

Centar poslovnih kompetencija

Jedna od novina je i Centar poslovnih kompe­tencija koji uspostavlja RAŽ za potrebe razvoja ljudskih resursa za privat­ni sektor.

Direktorica RAŽ-a Branka Janko dodaje da će Centar biti zasnovan na "Triple helix" modelu koji zahtijeva uključivanje privatnog, javnog i is­traživačkog centra, što će biti od značajne važnosti za cjelokupni privatni sektor općine Zepče, ali i šire.

Daljnja podrška

Za praćenje i kooordinaciju procesa recertifikacije zadužena je Razvojna agen­cija Zepče koja je uspješno provela i prvu certifikaciju. Tako su nastavili s praćenjem cjelokupnog pro­cesa koji je u Općinu Zepče uveo sistem rada po EU stan­dardima te zaokružio cjelo­kupan set dobrih praksi rada i saradnje s privatnim sekto­rom.

"Radi daljnje podrške malim i srednjim podu­zećima u sklopu Centra za investitore Općine uveden je standardizirani set usluga za mala i srednja preduzeća koji podrazumijeva direk­tnu pomoć kod izrade plana za razvoj kompanije. Centar aktivno djeluje, a osoblje se kontinuirano educira radi što kvalitetnijeg servisiranja potreba investitora", kaže Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Zepče, koja ističe dosadašnju dobru saradnju s privatnim sekto­rom radi njihove kvalitetne pri­preme za ko­rištenje EU fondova.

"U ok­viru Cen­tra u 2017. godini pruženo je više od 200 us­luga stranim i domaćim investitorima kojima ulagača je najčešće treba­nla pomoć u komunikaciji s višim razinama vlasti o ishodovanju dozvola, kao i po­moć u pripremi aplikacija za otvorene javne pozive do­maćih i stranih donatora", is­tiče Janko.

Jedan od primjera po­drške je novi investitor Marinko Marić, koji u općinu Žepče ulaže kapital iz dijas­pore. Nakon dugogodišnjeg uspješnog poslovanja u Nje­mačkoj odlučio je da se vrati u Žepče i započne posao u ro­dnom gradu, donoseći is­kustvo, kapital i znanje.

Planirana investicija se procjenjuje na oko milion maraka, a zemljište je već ku­pljeno i u toku je priprema oko gradnje. Preduzeće "Marić projekti" posluje u sektoru metala i osnovna djelatnost mu je proizvodnja PVC stolarije.

Od samog početka poslo­vanja Centar za investitore je bio na raspolaganju ovom in­vestitoru, u smislu pomoći u pripremi tri projektne apli­kacije, od čega su sve tri odo­brene i trenutno se realiziraju predviđene aktivnosti.

Prateći potrebe privrede te stalne upite investitora u vezi s lokacijama za gra­dnju, Općina priprema i novu poslovnu zonu "Radovlje". Općinsko vije­će dalo je zeleno svjetlo, a poslovna zona je 2 kilo­metra od centra grada. Bit će opremljena svom potre­bnom infrastrukturom. Po­vršina nove poslovne zone je 7,8 hektara, podijeljene na 9 parcela, za koje već postoje zainteresirani investitori.

Potrebe privrede

"U već postojećoj Pos­lovnoj zoni "Polja" nasta­vlja se s izgradnjom infras­trukture, a sredstva su već odobrena od Federalnog ministarstva razvoja, podu­zetništva i obrta, a već se pla­nira i proširenje, jer je zah­tjev investitora za tim prisu­tan kako zbog lokacije na kojoj se zona nalazi tako i zbogpostojeće infrastruktu­re koja je izgrađena za potre­be investitora", potvrđuje načelnik Mato Zovko.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije