Hidromont: Najznačajnije reference u oblasti građevinarstva

Kapital / IZVJEŠTAJI

Hidromont: Najznačajnije reference u oblasti građevinarstva

HIDROMONT d.o.o. preduzeće je registrovano za izgradnju vodovoda i kanalizacije, zanatsko-građevinske djelatnosti, trgovinu, inženjering i usluge, izvođenje zemljanih radova, izgradnja hidrograđevinskih objekata i ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove u građevinarstvu,niskogradnja i visokogradnja.

03.08.2009. 08:53 / Izvor: eKapija.ba

HIDROMONT d.o.o. preduzeće je registrovano za izgradnju vodovoda i kanalizacije, zanatsko-građevinske djelatnosti, trgovinu, inženjering i usluge, izvođenje zemljanih radova, izgradnja hidrograđevinskih objekata i ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove u građevinarstvu,niskogradnja i visokogradnja.

Preduzeće posjeduje licencu o ispunjavanju uslova za izgradnju objekata hidrogradnje i objekata jednostavne konstrukcije i bruto građevinske površine do 1000 m2, osim mašinskih i elektroinstalacija za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave.

1. Stambeno-poslovni objekat MUP-a Republike Srbije u Novom Pazaru 1999 godina.

Kompletna izrada hidroinstalacija za predmetni objekat – tj. Izrada vanjskog dijela instalacija sanitarne i hidrantske mreže, fekalne i kišne kanalizacije sa izradom horizontalnih i vertikalnih vodova do razvoda u mokrim čvorovima sa izradom izlaza za sanitarne uređaj, kao i kompletna montaža i puštanje u rad sanitarnih uređaja i opreme za protivpožarnu zaštitu.

Investitor i nadzor MUP R. Srbije – Beograd.

2. Opšta bolnica u Baru 1999 godina.

Rekonstrukcija kompletne instalacije sanitarne, kanalizacione i požarne mreže.

Radovi su izvođeni u dosta komleksnim okolnostima, s obzirom da je bolnica morala biti u funkciji, tako da su rađeni privremeni, improvizovani priključci vode i kanalizacije.

Vršena kompletna demontaža postojećih instalacija i izrada novih razvoda vode i odvoda sa protivpožarnom mrežom sa montažom sanitarnih uređaja i opreme za protivpožarnu mrežu

i puštanjem iste u rad dio po dio bolnice do okončanja kompletne rekonstrukcije.

Investitor: Opšta bolnica u Baru.

Nadzor: Zavod za izgradnju grada Bara.

3. Osnovna škola « Sveti Sava « u Bijeljini 2003 godina.

Kompletna izrada hidroinstalacija za predmetni objekat od izrade vanjskog dijela instalacija sanitarne i protivpožarne mreže, fekalne i kišne kanalizacije do izrade horizontalnih i vertikalnih vodova sih instalacija i razvoda vode i odvoda u mokrim čvorovima sa montažom sanitarnih uređaja i opreme za protivpožarnu mrežu sa funkcionalnom probom i puštanjem u rad komplet instalacija.Predmetni radovi izvođeni su po projektnoj dokumentaciji japanske vlade uz nadzor predstavnika japanske vlada, «Energoprojekta» - Beograd i Ministarstva RS.

Investitor radova: Vlada Japana posredstvom «Energoprojekta» - Beograd.

4. Opšta bolnica u Kasindolu – Istočna Ilidža 2000 do 2004 godine.

- Kompletna adaptacija podrumskih prostorija u ambulante sa svim pratećim radovima od pripremnih, građevinskih, molersko-farbarskih, zanatskih, keramičarskih do faze potpune izrade «ključ u ruke» prošavši kroz sve faze izvođenja radova od podruma preko ambulante do labaratorije.

- Djelimična adaptacija mokrih čvorova u objektima sa svim pratečim radovima od štemanja i demontaže do izrade novih razvoda vode i odvoda i montaže sanitarnih uređaja.

- Rekonstrukcija dvije vanjske kanalizacione mreže u krugu blnice:

za objekat ginekologije i

za objekat hemodijaliz.

- Sanacija kvarova na vanjskoj vodovodnoj mreži kad god se za isto ukaže potreba.

Investitor: Opšta bolnica u Kasindolu

5. Rasteretna komora u Kalinoviku sa dijelom primarne mreže 1999 godine.

Izrada kompletne rasteretne komore kapaciteta 50 m3 sa svim pratećim radovimate montažom odgovarajućih armatura i fazonskih komada predviđenih projektnom dokumentacijom do puštanja u rad iste.

Radovi izvođeni po projektnoj dokumentaciji multinacionalne francuske brigade smještene u Ortiješu u Mostaru.

Investitor i nadzor: Francuska multinacionalna brigada – Ortiješ – Mostar.

Vrijednost radova: 85.000,00 KM

6. Mikrobiološka labaratorija 2004 godine.

Kompletna izrada hidroinstalacija za predmetni objekat, tj. Izrada vanjskog dijela instalacija, sanitarne i protivpožarne mreže, fekalne i kišne kanalizacijesa izradom priključaka objekta na postojeće primarne vodove instalacija, te izradom temeljnog razvoda i vertikalnih vodova do razvoda vode i odvoda u mokrim čvorovima, kao i montažom sanitarnih uređaja i opreme za protivpžarnu zaštitu, kao i specijalne opreme namijenjene za predmetni objekat sa puštanjem istih u rad

Investitor: Vlada Republike Grčke

Nadzor: «Kolos» d.o.o. – Istočno Sarajevo.

7. Stambeno-poslovni objekat u krugu bivše kasarne «Slobodan Princip-Seljo» 2001 do 2003

- lamela III - 17 stambenih jedinica

- lamela VII i VIII - 35 stambenih jedinica i 5 poslovnih jedinica

- lamela X - 17 stambenih jedinica i 3 poslovne jedinice

- lamela I i II - 34 stambene jedinice

Kompletna izrada hidroinstalacija za predmetni objekat tj. izrada vanjskog dijela instalacija sanitarne i hidrantske mreže, fekalne i kišne kanalizacije sa izradom horizontalnih i vertikalnih vodova do razvoda u mokrim čvorovima sa montažom sanitarnih uređaja i galanterije kao i opreme za protivpožarnu zaštitu sa funkcionalnom probom i puštanjem instalacija u rad.

Investitor i nadzor radova: «Kolos» d.o.o. – Istočno Sarajevo

8. Stambeno-poslovni objekat u Dobrinji I / 30 stambenih jedinica + 16 poslovnih jedinica /2000/2001 godina.

Kompletna izrada hidroinstalacija za predmetni objekat tj. izrada vanjskog dijela instalacijasanitarne i hidrantske mreže, fekalne i kišne kanalizacije sa izradom horizontalnih i vertikalnih vodova do razvoda u mokrim čvorovima sa montažom sanitarnih uređaja i galanterije kao i opreme za protivpožarnu zaštitu sa funkcionalnom probom i puštanjem instalacija u rad.

Investitor i nadzor: «Budućnost» a.d. – Istočno Sarajevo.

9. Stambeni objekti kolektivnog centra 2001/2002 godina.

Kompletna izrada hidroinstalacija u predmetnom objektu tj. izrada vanjskog dijela instalacija sanitarne i hidrantske mreže i fekalne i kišne kanalizacije sa izradom horizontalnih i vertikalnih vodova do razvoda u mokrim čvorovima sa montažom sanitarnih uređaja i galanterije kao i opreme za protivpožarnu zaštitu sa funkcionalnom probom i puštanjem instalacija u rad.

Investitor i nadzor: «Grbavica» d.o.o. – Istočno Sarajevo.

10. Primarna vodovodna mreža za naselje Donje Mladice u I. Sarajevu 2003 godine.

Polaganje kompletne primarne mreže u dužini od 3.200 m sa mašinskim i ručnim iskopom, razastiranjem pijeska, polaganjem PE cijevi, izradom čvorišta i montažom podzemnih hidranata i mjestimičnim zatrpavanjem, tlačnim probama, kao i tlačnim probama komplet položenih instalacija, kompletnim zatrpavanjem rovova i puštanjem iste u funkciju.

Radovi su izvedeni za 20 dana.

Primarna mreža rađena polietilenskim cijevima profila Ø 160 mm / Ø 110 mm.

Investitor i nadzor: Opština Istočna Ilidža.

Vrijednost radova: 195.273,20 KM.

11. Primarna vodovodna mreža za naselje Pavlovac 2003 godina.

Polaganje komplet primarne mreže u dužini od 4.200 m sa mašinskim i ručnim iskopima, polaganjem PE cijevi, izradom čvorišta, razastiranjem pijeska, tlačnim probama, zatrpavanjem i puštanjem iste u funkciju.

Primarna mreža rađena PE cijevima profila Ø 110 – Ø 90 mm.

Investitor i nadzor: Opština Istočna Ilidža.

Vrijednost radova: 94.400,00 KM

12. Primarna kanalizaciona mreža za naselje Pavlovac u Istočnom Sarajevu.

Polaganje kompletne primarne mreže u dužini od 3.800 m sa mašinskim i ručnim iskopima, razastiranjem pijeska, polaganjem PVC cijevi odgovarajućih profila sa izradom revizionih okana sa l.ž. poklopcima, zatrpavanjem, ispiranjem i puštanjem u funkciju iste.

Primarna mreža rađena je PVC cijevima Ø 250 i Ø 200 mm.

Investitor i nadzor: Opština Istočna Ilidža.

Vrijednost radova: 419.236,25 KM.

13. Rekonstrukcija primarne vodovodne mreže sa svim sekundarnim vodovima do objekata u Ulici Vase Pelagića u Brčko Distriktu 2004 godina.

Polaganjem nove primarne vodovodne mreže rađeno po principu – svi iskopi i prateći radovi sa polaganjem primarne i sekundarne mreže su vršeni po trasi postojećeg cjevovoda, a svi objekti u toku radova morali su imati konstantno napajanje vodom.

Investitor: Vlada Brčko Distrikta.

Nadzor: Vlada Brčko Distrikta – Pododjel «Vodovod i kanalizacija ».

Vrijednost radova: Vrijednost radova: 38.505,19 KM

14. Rekonstrukcija primarne vodovodne mreže u dužini od 700 m sa svim sekundarnim

vodovima – 71 priključak za naselje Kolobara u Ul. Islahijet i Musala u BrčkoDistriktu.

Polaganje nove primarne vodovodne mreže sa sekundarnim vodovima rađena po trasi postojeće vodovodne mreže uzpostojeće ostale podzemne instalacije čije su se trase morale

detektovati kako ne bi došlo do oštećenja istih. Mašinski i ručni iskop, polaganje mreže, izrada čvorova, montaža podzemnih i nadzemnih hidranata i svi ostali prateći radovi izvedeni uz konstantno snabdijevanje objekata na trasi vodom i bez oštećenja postojećih podzemnih instalacija i prije ugovorenog roka za završetak radova.

Investitor: Vlada Brčko Distrikta

Nadzor: Vlada Brčko Distrikta – Pododjel «Vodovod i kanalizacija».

Vrijednost radova: 76.604,56 KM

15. Rekonstrukcija primarne vodovodne mreže sa svim sekundarnim vodovima u Ulici

H.K. Gradaščevića – Naselje Mujkići 2005 godina.

Polaganje nove primarne vodovodne mreže sa svim sekundarnim vodovima, rađena po trasi postojeće primarne mreže, koja se umrtvljuje po puštanju u funkciju novog primarnog i sekundarnog voda. Vršeno je ručno i mašinsko iskopavanje uz postojeće podzemne instalacije, polaganje novog primarnog voda, izrada čvorišta i montiranje podzemnih hidranata sa svim pratećim radovima bez prekida postojećih instalacija i uz konstantno snabdijevanje objekata na trasi vodom do prebacivanja istih na novopoloženi vod.

Radovi izvedeni prije ugovorenog roka.

Investitor: Vlada Brčko Distrikta.

Nadzor: Vlada Brčko Distrikta – Pododjel Vodovod i kanalizacija.

Vrijednost radova: 26.320,83

16. Stambeno-poslovni objekti u Novom Sadu:

- Ul. Veselina Masleše br. 22 / P + 5 + P / 55 stambenih i 15 poslovnih jedinica

- Ul. Koste Racina br. 23 / P + 4 + P / 26 stambenih i 3 poslovne jedinice

Kompletna izrada hidroinstalacija za navedene objekte i to:

- sanitarne vode od vanjskog razvoda instalacija sa vodomjernim oknomi opremom za mjerenje preko uređaja za povišenje pritiska u objektu, horizontalnih i vertikalnih vodova do razvoda u mokrim čvorovima i montaže sanitarnih uređaja i galanterije i puštanje u funkciju,- protivpožarne mreže od izrade vanjskog dijela instalacija sa opremom za mjerenje protoka, uređaja za održavanje pritiska u protivpožarnoj instalaciji do izrade vertikalnih vodova i montiranja opreme za istu.- fekalne kanalizacije, od izrade vanjskog dijela instalacija sa izradom revizijskih okana kroz pasaže objekta sa horizontalnih i vertikalnih vodova do razvoda u mokrim čvorovima i puštanja u funkciju.- ventilacije prostora u mokrim čvorovima sa izradom vertikalnih vodova za svaki mokri čvor posebno.

Investitor i nadzor: «A – Gradnja « - Novi Sad.

17. Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije, za stambeno-poslovne objekte u naseljima Kula, Dobrinja I, Dobrinja IV u Opštini Istočna Ilidža.

Broj ugovora: 01-425/06 od 15.06.2006 godine

Vrijednost ugovora: 275.355,50 KM

Investitor „Kolos“ d.o.o. – Istočno Sarajevo

18. Objekti u bazi SFOR-a – Krtelji u Sarajevu 2000 godina.

Kompletna izrada hidroinstalacija za navedeni objekat, tj. Izrada vanjskog dijela instalacija sanitarne i hidrantske mreže, fekalne i kišne kanalizacije, sa izradom horizontalnih i vertikalnih vodova do razvoda u mokrim čvorovima, sa montažom sanitarnih uređaja i galanterije, kao i opreme za protivpožarnu zaštitu sa funkcionalnom probom i puštanje instalacije u rad.

Radovi izvođenji po projektnoj dokumentaciji SFOR-a.

Investitor: «Merkur» d.o.o. – Sarajevo

Nadzor: Stručne službe SFOR-a.

19. «Ugostiteljski apartmani» na Jahorini 2005 godina-Investitor Nišavić Radoslav

Kompletna izrada hidroinstalacija za navedeni objekat sa:

- izradom visećih i vertikalnih vodova sanitarne vode – tople, hladne i cirkulacije sa izradom razvoda u mokrim čvorovima i montažom sanitarnih uređaja i galanterije.

- izrada razvoda vanjskog dijela fekalne i drenažne instalacije sa bušenjem prodora

i polaganjem instalacija ispod asfaltne površine do septičke jame, dizanjem vertikalnih vodova kanalizacije unutar objekta do izrade odbodnih instalacija u mokrim čvorovima i puštanjem istih u funkciju

- izrade visećeg i vertikalnog voda protivpožarne mreže sa montažom opreme za istu.

19. Stambeno-poslovni objekat u naselju Dobrinja u Istočnoj Ilidži / 16 stambenih i 8 poslovnih jedinica . 2005/2006 godina –

Kompletna izrada, funkcionalna proba i puštanje u rad svih hidroinstalacija u objektu sa:

- izradom temeljnog razvoda unutar objekta, sanitarne i protivpožarne mreže sa izradomrazdjeljnika za vodomjerne garniture / s obzirom da se radi po principu - svaki stan ili poslovna jedinica – mjerač potrošnje /, horizontalnih i vertikalnih vodova za svaku jedinicu ponaosob, do razvoda instalacija vode u mokrim čvorovima.

- izradom temeljnog razvoda fekalne kanalizacije unutar objekta vertikalnih vodova sa

izvlačenjem ventilacija za iste

- izradom vertikalnih vodova ventilacija prostora za svaki mokri čvor posebno.

Investitor i nadzor: «Kolos» d.o.o. – Istočno Sarajevo

Nadzor: Projektant hidroinstalacija

20. «TOMAŠEVIĆ»d.o.o. - Istočno Sarajevo – objekti u Palama, Foči i Istočnom Sarajevu 2006 i 2007 godina.

Kompletna izrada unutrašnjih i vanjskih hidroinstalacija za navedeni objekat:

Izrada vanjskih instalacija sanitarne i protivpožarne mreže, fekalne i kišne kanalizacije, sa temeljnim razvodima unutar objekata do dizanja viseće mreže i vertikalnih vodova fekalne i kišne kanalizacije kako unutar, tako i van objekta, sanitarne i protivpožarne mreže unutar objekta.

Investitor: «Tomašević» d.o.o. – Istočno Sarajevo

Nadzor: Projektant hidroinstalacija.

Vrijednost radova: 385.562,32 KM

22. JP RUDNIK I TERMOELEKTREANA U GACKU – 2007 godina

1. Radovi na sanaciji hidrantske mreže sa demontažom postojećih i nabavkom i montažom novih nadzemnih i podzemnih hidranata sa odgovarajućim fazonskim komadima i armaturama sa djelimičnom sanacijom čvorišta i postojeće hidrantske mreže ( liveno-željezne cijevi Ø 350 i Ø 300 ).

Investitor: JP Rudnik i Termoelektrana – Gacko.

Nadzor: Tehničko osoblje JP Rudnik i Termoelektrana.

Vrijednost radova: 85.282,00 KM – bez PDV

23. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Kalinovik 2008 godinIzgradnja primarne vodovodne mreže u dužini od 1300 m sa sekundarnim vodovima i kanalizacione mreže u dužini od 990 m.

- Investitor: Opština Kalinovik

- Nadzor: Projektantska firma «Gralex» - Istočno Sarajevo

- Vrijednost radova: 161.732,91 KM

24. Izgradnja vodovoda Oglavak u Naselju Kijevo - Opština Trnovo 2008 godine

Izgradnja komplet primarne vodovodne mreže sa rezervoarom, pumpnom stanicom i sekundarnim vodovima.

- Investitor Opština Trnovo

- Nadzor: Stručno lice iz nadležnih službi u Opštini Trnovo

- Vrijednost radova: 97.560,00 KM

25. Dom kulture u Vojkovićima – opština Istočna Ilidža tel. 057/317-870; 065/523-433.

25. Poslovne prostorije stadiona «Famos» u Vojkovićima.

26. Izgradnja vodovoda Srnetica-Potoci u Istočnom Drvaru

Izgradnja protivpožarne vodovodne mreže Srnetica – Potoci, rađena trasom stare austrougarske pruge sa zračnim ventilima, podzemnim hidrantima i slično.

- dužina vodovoda 10900 metar

- vrijednost radova 563.331,00 KM

- Investitor: Opština Istočni Drvar

- Nadzor: Zavod za studije i projektovanje – Banja Luka

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital