Revizori izdali 14 negativnih mišljenja institucijama u FBiH

Kapital / IZVJEŠTAJI

Revizori izdali 14 negativnih mišljenja institucijama u FBiH

18.10.2019. 09:04 / Izvor: Akta.ba

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH izvršio je Plan revizije za 2018/2019. godinu kojim je predviđeno obavljanje 83 finansijske revizije. Jedna planirana finansijska revizija je obustavljena s obzirom na to da se nisu stvorili uslovi za njeno izvršenje, o čemu je Ured za reviziju obavijestio Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju, Vladu Federacije BiH i nadležno kantonalno tužilaštvo.

Finansijska revizija obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja, kao i usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i propisima, te su za svakog subjekta revizije data dva mišljenja.

Za finansijske izvještaje dato je 39 pozitivnih mišljenja, 28 mišljenja s rezervom, 14 negativnih i jedno suzdržano mišljenje. Za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dato je osam pozitivnih mišljenja, 64 mišljenja s rezervom i deset negativnih mišljenja. Revidiranim institucijama kao i Vladinom izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2018. godinu, dato je ukupno 1.503 preporuke s ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i jačanja sistema internih kontrola.

Ured za reviziju izvršio je reviziju Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2018. godinu kao i 81 finansijsku reviziju i to: 23 korisnika Budžeta FBiH, sa ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 2.207.046.733 KM, pet kantona, 10 institucija kantona, dva grada i šest općina, sa ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 993.375.566 KM. Prvi put je revidirano 10 kantonalnih budžetskih korisnika i tri općine čiji su ukupni rashodi i izdaci iznosili 110.105.572 KM, 17 zavoda, fondova, agencija i javnih ustanova, sa ukupno ostvarenim prihodima i primicima u iznosu od 233.052.002 KM. Kod 11 subjekata, čiji su ukupni prihodi iznosili 172.266.779 KM, revizija se obavila prvi put, 18 preduzeća u većinskom državnom vlasništvu sa ukupno ostvarenim prihodima u iznosu od 586.071.711 KM. Prvi put je revidirano devet preduzeća sa ukupnim prihodima od 38.611.639 KM.

Revizijom Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu u kojem su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 2.421.291.342 KM, za finansijske izvještaje i za usklađenost data su mišljenja s rezervom i 47 preporuka. Ovaj Izvještaj predstavlja konsolidovani izvještaj za 612 instituciju u FBiH, te daje sliku budžetske potrošnje na nivou Federacije BiH. U njemu, kao i u drugim izvještajima finansijske revizije, istaknuta su određena pitanja koja nisu uticala na data mišljenja, ali su važna za sistemski pristup rješavanju identifikovanih problema, kao i za veću informisanost korisnika izvještaja. Izvršena je i ocjena implementacije 36 preporuka datih u Izvještaju za 2017. godinu, od kojih u 2018. godini nijedna nije realizovana; djelimično je realizovano 10 preporuka, dok 26 preporuka uopće nije realizovano.

Kod 43 subjekta koji su bili predmet revizije za prethodnu godinu ili ranije, izvršeno je praćerije primjene preporuka i analiza mjera preduzetih na osnovu tih preporuka, te je utvrđeno da: 54 posto preporuka je potpuno implementirano ili je implementacija u toku,  41 posto preporuka nije implementirano, 5 posto preporuka je ocijenjeno kao neprovodivo ili je bez ocjene zbog protoka vremena.

Zavodi, fondovi i agencije, kao i prethodne godine, pokazuju najbolji stepen implementacije preporuka, dok institucije Federacije BiH koje se revidiraju svake godine pokazuju najlošiji stepen implementacije preporuka. Analiza i ocjena postupanja po preporukama nije se vršila kod preostalih 39 subjekata kod kojih su se revizije ili obavljale prvi put ili je proteklo više od 10 godina od prethodne revizije.

Kako je navedeno u saopćenju Ureda za reviziju u skladu sa članom 16. Zakona o reviziji, svi konačni izvještaji dostavljeni su revidiranim i drugim nadležnim institucijama. Zakonodavni organi u Federaciji BiH su primarni korisnici revizijskih izvještaja jer imaju nadležnost da zahtijevaju odgovornost od revidiranih subjekata za postupanje po revizijskim izvještajima.

"U narednom periodu Ured za reviziju očekuje formiranje Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, koja bi održala rasprave za izvještaje za 2018. godinu, kao i za 2017. godinu koji još nisu bili predmetom rasprave", navedeno je u saopštenju.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital