Uputstvo o primjeni Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima

11.05.2022. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Konvencije

Uputstvo o primjeni Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41, 11.05.2022.

 

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21 i 15/22), ministar finansija d o n o s i

 

UPUTSTVO

O PRIMJENI KONVENCIJE O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U POREZNIM STVARIMA

 

1. Ovim uputstvom uređuje se način primjene Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima od strane Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) kao republičke uprave u sastavu Ministarstva finansija.

2. Bosna i Hercegovina je 29. novembra 2019. godine potpisala Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima (u daljem tekstu: Konvencija), koja je stupila na snagu 1. januara 2021. godine, a početak primjene predviđen je za 1. januar 2022. godine.

3. Konvencijom su entitetska ministarstva finansija određena kao nadležna tijela za pružanje administrativne pomoći u poreznim stvarima. Za teritoriju Republike Srpske kao nadležno tijelo označeno je Ministarstvo finansija. Također, Ministarstvo finansija, za teritoriju Republike Srpske, nadležno je za izvršenje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

4. Konvencija, kao i zaključeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, između ostalog, reguliraju razmjenu informacija. Konvencija predviđa razmjenu informacija na zahtjev, automatsku i spontanu razmjenu informacija, koja ima za cilj da podstakne strane da razmjenjuju bilo koju informaciju koja je predvidivo bitna za administrativno ili prinudno provođenje njenih unutrašnjih propisa o porezima na koje se primjenjuje Konvencija.

5. Ministarstvo finansija svoju nadležnost u domenu razmjene informacija na zahtjev, kao i automatske i spontane razmjene, vrši putem Poreske uprave kao republičke uprave u sastavu Ministarstva finansija.

6. Poreska uprava dužna je da razmjenu informacija provodi na način koji je propisan Konvencijom, zaključenim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i domaćim zakonodavstvom.

7. Poreska uprava poslove vezane za razmjenu informacija organizira u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj or- ganizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Poreskoj upravi Republike Srpske.

8. Poreska uprava je dužna, po zahtjevu Ministarstva finansija, da dostavlja izvještaje o razmjeni informacija koje je prove- la, a obavezno u okviru godišnjeg izvještaja o radu.

9. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.05/020-931/22

21. marta 2022. godine

Banjaluka

 

Ministar, Zora Vidović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.