Prijedlog krivične odredbe iz oblasti javnih nabavki za inicijativu za izmjene Krivičnog zakona BiH

08.11.2022. 09:00 / Izvor: Agencija za javne nabavke/nabave BiH
Krivični zakon

Prijedlog krivične odredbe iz oblasti javnih nabavki za inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ODREDBE

Član 121f.

(Krivično djelo)

(1) Odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik koji u postupku javne nabavke podnese ponudu zasnovanu na lažnim podacima, ili podnese ponudu utemeljenu na zabranjenom dogovoru između privrednih subjekata, ili se na nedozvoljen način dogovara sa ostalim ponuđačima, ili preduzme druge protivpravne radnje u namjeri da time utiče na donošenje odluka ugovornog organa u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako je krivičnim djelom iz stava (1) ovoga člana pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, ili je dijelo učinjeno u postupku javne nabavke čija je vrijednost veća od 1.000.000 KM, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za krivična djela iz st. (1) i (2) ovog člana kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 50.000,00 KM.

(4) Učinilac koji dobrovoljno otkrije da se ponuda zasniva na lažnim podacima ili nanedozvoljenom dogovoru sa ostalim ponuđačima, ili da je preduzeo druge protivpravne radnje u namjeri da utiče na donošenje odluka naručioca prije nego što on donese odluku o izboru ponude, može se blaže kazniti ili osloboditi od kazne.

(5) Službena i/ili odgovorna osoba u ugovornom organu koja u postupku javne nabavke pogoduje, ili da nalog drugom službenom licu da pogoduje jednom od privrednih subjekata prilagođavanjem uslova javne nabavke ili sklopi ugovor s ponuđačem čija je ponuda u suprotnosti s uslovima iz tenderske dokumentacije, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(6) Ako je krivičnim djelom iz stava (5) ovog člana pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, ili je dijelo učinjeno u postupku javne nabavke čija je vrijednost veća od 1.000.000 KM, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(7) Kaznom iz stava (1) ovoga člana kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja iskoristi položaj ili ovlast, ili prekorači ovlasti ili ne obavi dužnosti, a izvrši pogodovanje u davanju, preuzimanju ili ugovaranju poslova za svoju djelatnost ili djelatnost osoba s kojima je interesno povezana.

Član 121g.

(Nadležnost za vođenje krivičnog postupka)

Za vođenje postupka za krivična djela utvrđena ovim zakonom nadležan je Sud BiH.

OBRAZLOŽENJE ODREDBE KRIVIČNO DJELO

Član 121f. stav 1-3. 

Potreba inkriminacije je dosadašnja praksa tržišnog nadmetanja u postupcima javne nabavke. Evidentno je da je u praksi prisutna pojava u određenim postupcima smanjenog broja ponuđača, dostavljanja lažnih podataka, podjela tržišta, fiktivne ponude da međusobno ponuđači sklapaju dogovore posve fingirajući natjecanje za dobijanje ugovora o javnim nabavkama, dogovaraju oko snižavanja cijena čime druge ponuđače istiskuju iz postupka javne nabavke narušavajući konkurenciju, iznenadno odustajanje od ponude, različite cijene na različitim mjestima što u svojoj osnovi ima prevarni cilj odnosno prihvatanje ponude koja se temelji na zabranjenim dogovorima ili lažnim podacima. Počinilac je osoba koja je dostavila ponudu u postupku javne nabavke. Oblik krivnje je umišljajni-dolus jer počinitelj postupa sa određenim ciljem koji je da se ponuda prihvati u ovim slučajevima nema pozivanja na zabludu jer se učesnici u postupku javne nabavke ne mogu pozvati na nepoznavanje Zakona o javnim nabavkama. Bit navedenog krivičnog djela je da je isto počinjeno bez obzira da li je ostvaren kriminalni cilj jer je djelo dovršeno dostavljanjem takve u biti nepravilne i nezakonite ponude.

Član 121f. stav 4-6. 

Potreba inkriminacije je dosadašnja praksa prilagođavanja tehničkih specifikacija i uslova u postupcima javne nabavke. Karakteristaika ovog djela je dogovor službene ili odgovorne osobe ugovornog organa i ponuđača da se tehničkim ili drugim uslovima u tenderskoj dokumentaciji pogoduje određenom ponuđaču na način da samo taj ponuđač može ispuniti uslove ili ako službena ili odgovorna osobe ugovornog organa da nalog drugom službenom licu da pogoduje određenom ponuđaču. Drugi dio se odnosi na sklapanje ugovora sa ponuđačem čija ponuda ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije. Radnja navednog djela može se utvrditi poređenjem ponude i tenderske dokumentacije, posebno analizom kroz žalbene postupke pred URŽ. (Nabavke uređaja i opreme, tehničkoj i funkcionalnoj specifikaciji te prioritetima i potrebi za takvim uređajima i opremom). Radnja je pogodovanje odnosno prilagođavanje uslova, a prati je iskorištavanje položaja ili ovlasti počiniocu su neko iz kruga ugovornog organa i djelo je umišljajno. Da navedno djelo ne bi zalazilo u krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja nema namjeru stjecanja koristi ili prouzročenja štete jer ako se djelom sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči šteta, počinitelj će odgovarati za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja. Drugi dio odredbe je doveden u vezu sa sukobom interesa.

Član 121g. Nadležnost za vođenje postupka dodjeljena je Sudu BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.