Pravilnik o tehničkim mjerama

Provođenja mjera stručne i tehničke zaštite i čuvanja muzejske građe

27.04.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
muzej

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti u vezi sa tehničkim mjerama i načinom provođenja mjera stručne i tehničke zaštite i čuvanja muzejske građe.

Službeni glasnik RS, broj 40, 27.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o muzejskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 112/21) i  člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 i  132/22), ministar prosvjete i kulture, 4. aprila 2023. godine,  donosi

 

P R AV I L N I K

O TEHNIČKIM MJERAMA I NAČINU PROVOĐENJA MJERA

STRUČNE I TEHNIČKE ZAŠTITE I ČUVANJA MUZEJSKE

GRAĐE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti u vezi sa tehničkim mjerama i načinom provođenja mjera stručne i tehničke  zaštite i čuvanja muzejske građe.

 

Član 2.

(1) Muzejska ustanova je dužna da provodi stručne i tehničke mjere zaštite i čuvanja muzejske građe.

(2) Zaštita i čuvanje muzejske građe je postupak koji ima  za cilj da se zaustavi ili uspori propadanje i fi zičko oštećenje  muzejske građe i muzejske dokumentacije.

(3) Mjere zaštite i čuvanja muzejske građe podrazumijevaju preventivnu zaštitu, čuvanje, konzervaciju i restauraciju, dokumentaciju, digitalizaciju i reviziju muzejske građe.

(4) Zaštita muzejske građe i muzejske dokumentacije  obavezno se provodi u prostorijama za prijem građe, izložbenim prostorima, radionicama,  ateljeima, laboratorijama i  muzejskim depoima, u skladu sa zakonom.

 

Član 3.

(1) Muzejska ustanova dužna je da provodi preventivnu  zaštitu muzejske građe.

(2) Preventivna zaštita unutar muzejskih ustanova je sastavni dio zaštite i obuhvaća osiguranje primjerenih mikroklimatskih uvjeta, svjetlosnih uvjeta, prevenciju djelovanja štetnih materija i ostale preventivne postupke.

(3) Preventivna zaštita muzejske građe i muzejske dokumentacije obezbjeđuje se u prostoru za čuvanje i izlaganje,  radionicama, biblioteci, arhivi i u transportu.

(4) Muzejska ustanova je dužna da izradi plan preventivne zaštite spasavanja muzejske građe od izuzetnog značaja u  vanrednim situacijama, u skladu sa zakonom.

 

Član 4.

(1) Muzejska ustanova u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i drugim propisima obezbjeđuje stalni fi zički i  tehnički nadzor i čuvanje muzejske građe koja se nalazi u  muzejima.

(2) Muzejska građa, kao i prostor u kojem se čuva, mogu  se osigurati od svih rizika u skladu sa odlukom osnivača.

 

Član 5.

(1) Muzejski prostor se prema namjeni dijeli na: prostor  za prijem muzejske građe, depo za muzejsku građu, depo za  muzejsku dokumentaciju, izložbene prostore, konzervatorske radionice i ateljee, laboratoriju, biblioteku sa čitaonicom,  urede za stručno i tehničko osoblje i administraciju.

(2) Muzejski prostor služi za smještaj, čuvanje, preventivnu zaštitu, konzervaciju i restauraciju, izlaganje muzejske građe, čuvanje dokumentacije i podrazumijeva se da su  obezbijeđeni posebno izdvojeni prostori.

(3) Prostor iz stava 1. ovog člana sagrađen je od čvrstog  materijala i nije podložan oštećenjima od trusnih uticaja,  prodiranja podzemnih i površinskih voda, uticaju buke  i drugih fi zičkih djejstava koji bi mogli oštetiti muzejsku  građu.

(4) Navedeni prostor mora imati obezbijeđene mjere  zaštite od provala, udara groma, požara, vlage, sunčeve  svjetlosti, atmosferskih uticaja, bioloških, hemijskih i drugih uzročnika koji mogu dovesti do propadanja muzejske  građe.

 

Kompletan Pravilnik se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
6-7.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.