Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta RS za 2020. godinu

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta RS za 2020. godinu

11.12.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni Glasnik Republike Srpske - Broj 122 11.12.2020.

 

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2020. GODINU

 

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj 2. decembra 2020. godine, a Vijeće naroda 10. decembra 2020. godine konstatiralo da se Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-4227/20
10. decembra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike, 

Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2020. GODINU

 

Član 1.

U Zakonu o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 112/19 i 61/20) u članu 2. na kraju stava 3. poslije riječi: “godinu” dodaju se riječi: “i Odlukom o usvajanju Drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu”.

Član 2.
U članu 23. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Ukoliko su drugim zakonima propisani novčani izdaci iz Budžeta koji se razlikuju od planiranih iznosa utvrđenih ovim zakonom ili Odlukom o usvajanju Budžeta Re- publike Srpske za 2020. godinu, Odlukom o usvajanju Reba- lansa Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, odnosno Odlukom o usvajanju Drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu primjenjuju se odredbe i planirani iznosi utvrđeni ovim zakonom, odnosno ovim odlukama.”.

 

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Broj: 02/1-021-1049/20

2. decembra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, 

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Zakon o izvršenju Budžeta

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.