Najave / SAJMOVI I IZLOŽBE

Institut zaštite, ekologije i informatike Banja Luka organizuje seminar pod nazivom "Učešće javnosti i obaveze organa lokalne uprave u donošenju odluka vezanih za zaštitu životne sredine i izdavanje

16.11.2007. 16:54 / Izvor: eKapija.ba

POZIV ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

NU Institut zaštite, ekologije i informatike, naučnoistraživački institut Banja Luka, pruža usluge dodatne edukacije u skladu sa domaćim propisima i sa međunarodnim sistemom kvaliteta ISO 9001-2000, sertifikovanom od švajcarske sertifikacione kuće SGS. Obavještavamo Vas da pod pokroviteljstvom Administrativne službe Opštine Bijeljina, Institut u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS i Republičkom upravom za inspekcijske poslove-Inspektorat organizuje dvodnevni seminar:

UČEŠĆE JAVNOSTI I OBAVEZE ORGANA LOKALNE UPRAVE U DONOŠENJU ODLUKA VEZANIH ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IZDAVANJE EKOLOŠKIH DOZVOLA

Bijeljina, 29-30.11. 2007. godine

Narodna biblioteka "Filip Višnjić"

Seminar je namijenjen načelnicima opština, načelnicima odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, zaposlenim u navedenim odjeljenjima, referentima za zaštitu životne sredine, ekološkim inspektorima i predstavnicima nevladinih organizacija u gradovima i opštinama Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta.

Cilj seminara je jačanje kapaciteta nadležnih lokalnih organa kroz sagledavanje pozitivnih zakonskih propisa, prakse i iskustava u primjeni legislative iz oblasti zaštite životne sredine, organizaciji učešća javnosti i uspostavljanje komunikacije sa zainteresovanim stranama. Cilj je da se na jasan, pregledan i sumaran način, izlože iskustva i problemi lokalne samouprave u zaštiti životne sredine, kao i u izdavanju ekoloških dozvola i ukaže na njihov značaj u očuvanju životne sredine. Razmijenićemo iskustva, čuti stavove i savjete afirmisanih naučnih radnika i stručnjaka, predstavnika resornih ministarstava Vlade Republike Srpske, Inspektorata Republike Srpske, Regionalnog centra za zaštitu životne sredine za Srednju i Istočnu Evropu i lokalnih organa, te ponuditi odgovore na pitanja koja postavlja aktuelna praksa.

PROGRAM RADA

Četvrtak, 29.11.2007. godine

09.30

Registracija učesnika

10.00

Uvodna riječ Organizatora i otvaranje seminara

UČEŠĆE JAVNOSTI U DONOŠENJU ODLUKA VEZANIH ZA

ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

10.30

Učešće javnosti-Aarhunska konvencija u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj

Prof. dr Jelena Božić, izvršni direktor za naučnoistraživački rad Instituta zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

11.00

Mogućnost učešća lokalne uprave i lokalnog stanovništva u procedurama primene Lokalne agende 21 i akcionog plana za osiguranje održive životne sredine

Dr Mila Pucar, naučni savjetnik, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

11.30

Zaštita životne sredine - zakonska regulativa i mogućnosti unapređenja

Mr Predrag Ilić, v.d. direktor Instituta zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

12.00 Kafe pauza

12.30 DISKUSIJA

13.30-15.30 Pauza za ručak

OBAVEZE ORGANA UPRAVE I ZADACI INSPEKCIJSKIH ORGANA

U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

16.00

Planiranje zaštite životne sredine i odgovornost za štetu nanesenu životnoj sredini

Prof. dr Ostoja Kremenović, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srpske, Banja Luka

16.30

Nadležnosti i obaveze organa uprave u oblasti zaštite životne sredine

Milena Marković, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske, Banja Luka

17.00

Lokalni ekološki akcioni plan za zaštitu životne sredine (LEAP)

Đorđe Stefanović, zamjenik direktora za BH kancelariju Regionalnog centra za zaštitu životne sredine za Srednju i Istočnu Evropu, Banja Luka

17.30

Zadaci i uloga ekološkog inspektora u zaštiti životne sredine

Svetlana Radusin, Republički ekološki inspektor, Republička uprava za inspekcijske poslove Vlade Republike Srpske, Banja Luka

18.00-19.00 DISKUSIJA

Petak, 30.11.2007. godine

ZNAČAJ I ULOGA EKOLOŠKIH DOZVOLA U CILJU

ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

10.00

Ekološka dozvola, značaj i uloga u očuvanju i zaštiti životne sredine

Sanja Tepić, šef odjeljenja ekologije Instituta zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

10.30

Pravni, institucionalni i tehnički aspekti izdavanja ekoloških dozvola za postojeće pogone i postrojenja

Ljiljana Stanišljević, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

11.00

Pravni, institucionalni i tehnički aspekti izdavanja ekoloških dozvola za nove pogone i postrojenja

Radojka Popović, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

11.30

Planovi aktivnosti, dosadašnja iskustva

Silvana Račić-Milišić, stručni saradnik Instituta zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

12.00 DISKUSIJA SA ZAKLJUČCIMA

13.00 ZATVARANJE SEMINARA I IZDAVANJE SERTIFIKATA

Trajanje seminara: 29-30. novembar 2007. godine.

Mjesto održavanja: Bijeljina, Narodna biblioteka ``Filip Višnjić``

Kotizacija za učešće: 250 KM (u cijenu nije uračunat PDV), a uključuje:

prisustvovanje i učešće na seminaru

kafe pauze i zajednički ručak

stručne materijale seminara (štampano + CD)

sertifikat o odslušanom seminaru

Uplatu možete izvršiti na žiro račun Instituta 5620990000088958 NLB Razvojna banka, sa napomenom ``uplata kotizacije za seminar``.

Prijave: najkasnije do 22.11.2007. godine, putem faksa 051 218 322 ili e-mailom: ekoinstitut@inecco.net.

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici www.institutzei.net.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave