B4B organizuje novi webinar: Aktuelna PDV problematika

16.11.2021. 08:04 / Izvor: Akta.ba
agencija B4B

Webinar će biti održan 30.11.2021. godine na ZOOM platformi sa početkom u 10:00 časova.

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da agencija B4B organizuje novi webinar na temu:

AKTUELNA PDV PROBLEMATIKA, POSTUPANJA PORESKIH INSPEKTORA KOD ODREĐIVANJA PDV TRETMANA POJEDINIH TRANSAKCIJA I PRIJAVLJIVANJE KRAJNJE POTROŠNJE U PDV PRIJAVI

Webinar će biti održan 30.11.2021. godine na ZOOM platformi sa početkom u 10:00 časova. Predavači na B4B webinaru biće čelni ljudi iz Uprave za indirektno oporezivanje, koji učestvuju u svakodnevnoj primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost i to:

 1. Muharem Mašinović - pomoćnik direktora Uprave za indirektno oporezivanje za Sektor za poreze i koorinator Radne grupe za izradu zakonodavstva iz oblasti PDV-a
 2. Sedin Mešinović - šef Odsjeka za reviziju i kontrolu u Sektoru za poreze
 3. Milica Vidović - šef Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze

Na ovom webinaru biće razmotrena aktuelna pitanja vezana za postojeći zakon o PDV-u i situacije sa kojim obaveznici imaju nedoumice. Seminar je namijenjen računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima, vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, pravnicima i ostalim poreskim obaveznicima.

Imajući u vidu aktuelnost i značaj pravilne primjene Zakona o porezu na dodatnu vrijednost angažovani su stručnjaci iz Uprave za indirektno oporezivanje da nam detaljno objasne kako ispravno postupiti u pojedinim slučajevima, tj. da li smo dužni obračunati izlazni PDV i imamo li pravo na odbitak ulaznog PDV-a, šta je krajnja potrošnja i kako se evidentira, kako pravilno popuniti sva polja PDV prijave, kako ispraviti grešku i kako prijaviti i platiti PDV te da nam ukažu na trenutnu praksu UIO kao i sudsku praksu u pojedinim spornim situacijama.

Sva vaša pitanja možete postaviti našim predavačima u realnom vremenu tokom samog webinara, a možete ih i unaprijed poslati nama kako bismo ih delegirali predavačima.

Webinar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima (računarima, tabletima, mobilnim telefonima).

Cijena kotizacije zavisi od datuma uplate:

 • 89 KM - od 04.11.2021 do 24.11.2021
 • 99 KM - od 25.11.2021 do 30.11.2021

Link za registraciju: https://www.b4b.systems/webinarpdvzakonpitanja

Agenda:

10:00 - Uvodna riječ i predstavljanje panelista

10:05 - Postupanja poreskih inspektora kod određivanja PDV tretmana pojedinih transakcija

 • Potpuna i ispravna primjena člana 7. stav 2) Zakona o PDV-u i člana 15. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u kod prenosa poslovne imovine ili dijela imovine (šta sve obveznik mora ispuniti da taj prenos ne bude oporeziv PDV-om)
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku putničkih automobila-načini, pravila i preporuke za poreske obveznike sa primjerima slučajeva u kojim imaju pravo na odbitak i u kojim nemaju pravo na odbitak
 • PDV tretman kod prometa novosagrađenog građevinskog objekta (primjeri sa i bez građevinske dozvole, promet nedovršenog objekta, prodaja objekta koji je nedovršen ispod cjene koštanja-da li je potrebno ispraviti odbitak ulaznog PDV-a i sl.)
 • Uslovi za odbitak PDV-a kod nabavke novosagrađenog građevinskog objekta namjenjenog za dalju upotrebu, prodaju, izdavanje i slično
 • Pružene i primljene ino usluge (primjeri kada je obveznik u BIH dužan obračunati PDV-a, a kada nije i koji su uslovi neophodni da bi obveznik bio oslobođen obračuna PDV-a za pruženu uslugu ino licu)
 • Ispravka odbitka ulaznog PDV-a za nabavku opreme i građevinskih objekata (kad je obveznik dužan izvršiti ispravku odbitka ulaznog PDV-a, pod kojim uslovima, za koji iznos i u kojem poreskom periodu se radi ispravka)
 • Primljeni i dati avansi sa aspekta obračuna PDV-a
 • Odbitak ulaznog PDV-a kod nabavke dobara koji se poklanjaju (vrijednost poklona, mogućnost prodaje po nabavnoj cijeni, anuliranje PDV-a)
 • Dati popusti i rabati u sistemu PDV-a
 • Prava i obaveze po osnovu registracije za periode prije dobijanja rješenja o upisu u Jedinstveni registar
 • Posebna šema u građevinarstvu (uslovi, pravila i obaveze obveznika kod primjene posebne šeme u građevinarstvu)
 • Obračun PDV-a u slučaju manjkova, otpisa i uništavanja zaliha
 • Kontrolne aktivinosti kod proizvođača betona (manjak repromaterijala ili realizacija gotovog proizvoda)
 • Mogućnosti za odgađanje postupka kontrole u trenutku kada inspektor najavi kontrolu poreskom obvezniku
 • Prigovor na zapisnik o kontroli (kako podnijeti, šta priložiti i u kom roku)
 • Žalba na rješenje (kako podnijeti, šta priložiti i u kom roku)
 • Obaveze po prekršajnim nalozima izdatim po osnovu rješenja inspektora UIO (sudsko odlučivanje ili plaćanje kazne i prihvatanje odgovornosti)


12:00 - Pauza

12:30 - Prijavljivanje krajnje potrošnje u PDV prijavi

 • Šta je krajnja potrošnja
 • Kako pravilno popuniti PDV prijavu
 • Kakva su upozorenja prilikom popunjavanja PDV prijave
 • Ko i kako vrši kontrolu krajnje potrošnje
 • Sankcije za poreske obveznike koji pogrešno popune krajnju potrošnju
 • Praktični primjeri popunjavanja krajnje potrošnje u PDV prijavi
 • Kako ispraviti grešku, ako se pogrešno popuni krajnja potrošnja
 • Kako ispravno popuniti krajnju potrošnju u PDV prijavi
 • Posljedice neispravnog popunjavanja podataka o krajnjoj potrošnji u PDV prijavi
 • Evidentiranje kroz PDV prijavu i u eKif i eKuf
 • krajnja potrošnja kod avansa i sličnih situacija
 • Rokovi za podnošenje PDV prijava
 • Rokovi za plaćanje obaveza po PDV prijavama
 • Način i upute za plaćanje obaveza po PDV prijavama
 • Posljedice neblagovremenog plaćanja obaveza po PDV prijavi
 • Posljedice kašnjenja i nepodnošenja PDV prijava
 • Razrez PDV-a po službenoj dužnosti
 • Razlike između PDV prijave u kojoj je iskazan poreski kredit i zahtjevani povrat PDV-a
 • Namirenje obaveza koje se vode na poreskoj kartici iz poreskog kredita i zahtjevanog povrata
 • Podnošenje izmijenjenih ili dopunskih PDV prijava


14:00 - Završna riječ i zatvaranje webinara

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave