HACCP - zahtjevi Codex Alimentarius CXC-1-1969 2020 i obuka za interne auditore

27.01.2022. 15:52 / Izvor: Akta.ba
HACCP

Komisija Codex Alimentariusa usvojila je u septembru 2020. godine novu verziju Generalnih principa higijene hrane CXC-1-1969 2020.

Komisija Codex Alimentariusa usvojila je u septembru 2020. godine novu verziju Generalnih principa higijene hrane CXC-1-1969 2020. Sastavni dijelovi ovog dokumenta su principi dobre higijenske prakse  (GHP) i koraci za implementaciju HACCP sistema. Ovaj dokument pruža okvir općih načela za proizvodnju sigurne i prikladne hrane za konzumaciju navodeći potrebne higijenske i sigurnosne kontrole koje treba provesti u proizvodnji (uključujući primarnu proizvodnju), preradi, pripremi, pakiranju, skladištenju, distribuciji, maloprodaji i transportu hrane.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) je „alat“ koji sistematično definira mjere za sprječavanje ili smanjenje opasnosti koje mogu proizaći iz hrane. Prihvaćenost sistema upravljanja sigurnošću hranom prema HACCP načelima, kao jednog od najučinkovitijih sistema na međunarodnom nivou, potvrđena je uvođenjem HACCP principa u sve međunarodne standarde koji se tiču hrane, kao i u zakonske regulative pojedinih država, pa tako i regulativu Bone i Hercegovine. Svi poslovni subjekti uključeni u lanac hrane dužni su u svom poslovanju primijeniti HACCP principe.

Program seminara

Program obuhvata predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po slijedećim temama:

1. Kvaliteta i sistemi upravljanja sigurnošću hrane
2. Osnove  i zahtjevi Codex Alimentarius-a 2020 i domaćeg zakonodavstva
3. Bitna načela higijene hrane koja su primjenjiva kroz lanac proizvodnje i distribucije hrane (od primarne proizvodnje do krajnjeg potrošača)
4. Smjernice za specifične propise
5. HACCP principi (analiza opasnosti i identifikacija kontrolnih mjera, određivanje CCP, monitoring nad CCP i kritični limiti, dokumentiranje i verifikacija HACCP sistema)
6. Provedba internih audita kao alata za verifikaciju sistema upravljanja sigurnošću hranom u poslovnim organizacijama

Cilj seminara

Prenijeti osnovna znanja o HACCP načelima, te kroz vježbe raditi na realizaciji zahtjeva i izradi potrebnih dokumenata sistema zdravstvene ispravnosti kako bi polaznici mogli implementirati sistem upravljanja sigurnošću hranom prema HACCP načelima i isti učinkovito održavati u svojim organizacijama. Edukacija osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sistema upravljanja sigurnošću hrane prema HACCP načelima. Osposobljavanje za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.).

Ko može sudjelovati

Seminar je namijenjen menadžerima, voditeljima timova za sigurnost i kontrolu kvaliteta hrane, tehnolozima u proizvodnji, vlasnicima i zaposlenicima organizacija koje sudjeluju u bilo kojem segmentu lanca hrane, studentima prehrambeno-tehnoloških fakulteta

Certifikat

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog, od strane TÜV NORD Adriatic d.o.o. - TÜV NORD Group, biti izdat certifikat o osposobljenosti za HACCP internog auditora  koji je priznat od međunarodnih institucija, te može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području. Za rješavanje testa mogu se koristiti svi materijali i primjeri dobiveni na seminaru.

PREDAVAČ
Emina Džanko, mr. preh tehnologije, Odjel hrane u TÜV NORD Adriatic d.o.o. Predstavništvo u BiH

Lead auditor za IFS FOOD / HACCP/ ISO 9001/ ISO 22000/ GLOBAL GAP+GRASP 

DATUM ODRŽAVANJA
10.02.-11.02.2022.
2 dana

MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo, Hotel Radon Plaza

CIJENA SEMINARA
185,00 EUR

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispunjenu prijavnicu dostaviti:
email:
mtomasevic@tuv-nord.com
fax:
+387 33 650 730

2. Polazniku se mailom ili faksom šalje predračun prema kojem vrši avansnu uplatu

UPLATA

Uplata se vrši prije početka seminara (avansno), a potvrdu o uplati potrebno
je poslati na mail ili fax.

TÜV NORD Adriatic d.o.o., TÜV NORD Group, obvezuje se da će podatke o učesnicima seminara, naročito one koji se odnose na lične podatke fizičkih osoba, čuvati u tajnosti.

PREUZMI DOKUMENT:
prijavnica_tuv.pdf

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave