ISO 50001:2018 - Seminar za interne auditore

13.05.2022. 10:47 / Izvor: Akta.ba
 ISO 50001

Jedan od osnovnih zahtjeva standarda ISO 50001:2018 je potreba stalnog osposobljavanja i usavršavanja na temu sistema upravljanja kvalitetom.

U odgovornom postupanju s energijom leži vrijedan ekološki i ekonomski potencijal. U proizvodnim organizacijama energija je faktor od posebnog značaja za konkurentnost istih. Međunarodni standard ISO 50001 podupire i vodi organizacije i institucije ka uspostavljanju aktivnih sistema upravljanja energijom (EnMS) i povezanih procesa s ciljem neprekidnog poboljšavanja energetske učinkovitosti.

Jedan je od osnovnih zahtjeva standarda ISO 50001:2018 je potreba stalnog osposobljavanja i usavršavanja na temu sistema upravljanja kvalitetom. Također, jedan od osnovnih alata razvoja sistema i njegovog usklađivanja je permanentno provođenje internih audita (unutrašnjih nezavisnih ocjena) unutar samih organizacija. Kvalitetno provedeni interni auditi sistema važan su preduslov zadovoljavanja zahtjeva standarda ISO 50001 i kasnije certifikacije (audit nezavisne institucije), te stalnog poboljšavanja sistema energetskog upravljanja.

Cilj seminara

Edukacija osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sistema energetskog upravljanja.

Osposobljavanje za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.).

Program seminara

Program obuhvata predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po slijedećim temama:

- Energija i sistemi upravljanja kvalitetom

- Standard ISO 50001:2018 - Sistemi energetskog upravljanja - Zahtjevi s uputstvom za upotrebu

- Problematika uvođenja i primjene sistema energetskog upravljanja

- Svrha i tipovi audita, certificiranje sistema energetskog upravljanja

- Postupci i način provođenja audita:

        - priprema za audit

        - provođenje audita

        - pisanje izvještaja i nalaza

- Zahtjevi za auditora

- Završna provjera znanja

Ko može sudjelovati

Osobe koje su u organizaciji zadužene za poslove u vezi sistema energetskog upravljanja, (održavanje, rukovodstvo, nabava, prodaja, tehničke službe...). Tehnička znanja nisu preduslov za prisustvo seminaru.

Certifikat

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog biti izdan certifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO 50001:2018, od TÜV NORD Adriatic d.o.o. TÜV NORD Group, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

Za rješavanje testa mogu se koristiti svi materijali i primjeri dobiveni na seminaru.

PREDAVAČ

Boris Rukavina, dipl.ing.maš

Voditelj Predstavništva u BiH

Lead Auditor: ISO 9001, ISO 14001,

ISO 27001, ISO 50001

DATUM i MJESTO ODRŽAVANJA

09.06. - 10.06.2022.

2 dana

Sarajevo

Hotel Radon Plaza

CIJENA SEMINARA

185,00 EUR

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispunjenu prijavnicu dostaviti na:

E-mail: mtomasevic@tuv-nord.com

Fax: +387 33 650 730

2. Polazniku se mailom ili faksom šalje predračun prema kojem vrši avansnu uplatu

UPLATA

Uplata se vrši prije početka seminara (avansno), a potvrdu o uplati potrebno je poslati na mail ili fax.

TÜV NORD Adriatic d.o.o. TÜV NORD Group obvezuje se da će podatke o učesnicima seminara, naročito one koji se odnose na lične podatke fizičkih osoba, čuvati u tajnosti.

KONTAKT OSOBA

Milica Tomašević

TÜV NORD Adriatic d.o.o. - Predstavništvo u Bosni i Hercegovini

TÜV NORD GROUP

Tel/Fax: +387 33 650 730

Email: mtomasevic@tuv-nord.com

PREUZMI DOKUMENT:
prijavnica_50001.pdf

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave