Jašarspahić: Kompanije moraju sačuvati poziciju u lancima autoindustrije

10.07.2020. 07:52 / Izvor: Akta.ba
Jašarspahić: Kompanije moraju sačuvati poziciju u lancima autoindustrije

Automobilska industrija u Bosni i Hercegovini upošljava oko jedanaest hiljada radnika je kao i svi ostali sektori trenutno pod jakim udarom svjetske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Automobilska industrija u Bosni i Hercegovini upošljava oko jedanaest hiljada radnika je kao i svi ostali sektori trenutno pod jakim udarom svjetske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.

S obzirom na primjenjene mjere zaštite tokom pandemije, zatvaranja granica, smanjenje kretanja ljudi, te zabrane rada pojedinih djelatnosti, kao posljedica došlo je do smanjene potrošnje, odnosno, kupovine, a samim tim i proizvodnje, što je uzrokovalo postepeno smanjenje proizvodnje komponenti, odnosno postepeno i na kraju potpuno prekidanje lanca dobavljača komponenti za automobilsku industriju. 

Nakon sticanja uslova za ponovno pokretanje proizvodnje u fabrikama širom Evrope, popriličan broj fabrika uz pomoć vlada i različitih fondova je manje-više pokrenuo proizvodnju, ali uz poštivanje predloženih mjera zaštite i u kapacitetima od 40 do 60 posto optimalnih kapaciteta. 

Kao podstrek i set mjera odnosno rješenja za pokretanje ekonomiije i očuvanje pozicije bosanskohercegovačkih kompanija u globalnim lancima dobavljača automobilske industrije, ukazat ćemo još jednom na ostvarene rezultate i sprovdene aktivnosti Privredne/Gospodarske komore FBiH u okviru  projekta “Razvoj automobilske industrije FBiH“, jer čak i u doba koronavirusa postoji iskazan interes učesnika projekata za nastavkom aktivnosti. 

Razlog ovom posebnom izdvajanju između ostalih aktivnosti su prije svega ostvareni rezultati koji su premašili sve postavljene ciljeve u proteklom periodu, kao rezultat niza sprovedenih aktivnosti u okviru navedenog projekta, gdje bi bilo više nego pogubno dozvoliti propadanje automobilske industrije BiH usljed pokidanih globalnih lanca dobavljača autoindustrije. 

Danas, automobilska industrija BiH upošljava preko 11.000 radnika i učestvuje u izvozu sa preko 900 miliona KM. Bitno je istaći da kompanije posjeduju ISO TS 16949 i IATF 2018 certifikate, te da mogu parirati najboljim svjetskim proizvođačima čemu u prilog govori činjenica da bosanskohercegovačke kompanije rade za Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Land Rover, PSA grupaciju i mnoge druge dobavljače u automobilskoj industriji. 

Preciznije, kada govorimo o automobilskoj industriji u BiH, između ostalog podrazumijevamo proizvodnju: 

dijelova za Premium PORSCHE vozila, dijelova i kabine za radne mašine svjetskih premium proizvođača LIEBHERR i CATERPILLAR, dizajn enterijer aktuelnog BMW 5 Series i prototipiranje, aluminijskih felgi svjetske poznate tjunerske kuće, priključnih vozila, dijelova prve ugradnje MANN FILTERA, najfinijih dijelova enterijera DAIMLER vozila, pumpi za teretne i radne mašine, dijelova za električne motore proizvođača za Mitsubishi Motors- proizvođač broj 2 u svijetu, kućišta ležajeva svjetskog proizvođača broj 1 u svijetu, proizvodnja razvoda zraka i ulja “pod haubom” BMW Series 5 i 7, najfinijih tjunerskih komponenti izduvnog sistema i proizvodnju mnogih drugih sličnih proizvoda.

Ostvareni rezultati Grupacije automobilske industrije FBiH (GAI)

Grupacija automobilske industrije FBiH okupila je 2016. godine predstavnike privrednih subjekata koji se u osnovnoj ili dodatnoj djelatnosti bave proizvodnjom automobilskih komponenti, kao strukovnu asocijaciju  u okviru Udruženja metalne i elektro industrije pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH.   

Uvažavajući činjenicu da u svim razvijenim zemljama u svijetu, a posebno u zemljama EU automobilska industrija predstavlja najbrže rastuću i najzastupljeniju industriju, Privredna/Gospodarska komora FBiH je na osnovu ukazane potrebe Grupacije automobilske industrije, pokrenula projekat „Razvoj automobilske industrije u FBiH“, kao svojevrstan integrator kompanija koje se bave izradom, razvojem i isporukom dijelova u automobilskoj industriji.

Očekivanja su bila da će se efekti Projekata i niza realiziranih aktivnosti kroz Grupaciju automobilske industrije vidjeti tek nakon 2018. godine,  gdje je procjenjeno da će se broj radnika koji rade u automobilskoj industriji povećati za oko 5% (cca 500 radnika), proizvodnja za 4% , te izvoz povećati za 4%. 

Međutim, prema pokazateljima po završetku projekata, za period 2018. – 2020. godine, povećanje broja novouposlenih u ovom sektoru je preko 790 radnika, dok je povećanje proizvodnje i izvoza zabilježeno preko 10% u odnosu na raniji period. 

S posebnim ponosom Privredna/Gospodarska komora FBiH ističe da je od  2017.godine  pa do danas, novoregistrirano oko 10 novih kompanija u BiH koje direktno ili indirektno rade za automobilsku industriju.

Nadalje, implementacijom niza aktivnosti u okviru Projekta, bosanskohercegovačka automobilska industrija je postala prepoznatljiva, gdje su svi proizvođači automobila u EU dobili informacije o kompanijama iz FBiH koje rade dijelove za automobilsku industriju. 

Za potrebe provedbe projekata, B2B susrete, prezentacije, te veće promocije bosanskohercegovačke automobilske industrije i prisutnosti u Volkswagenu, ali i drugim kompanijama (cca 80 kompanija koje imaju svoje urede u kompleksu Forum Autovision) proizvođačima automobila i dijelova, ugovorom s partnerom WOB AG, inače R&D centrom Volkswagena, unajmljen je ured u Forum Autovision, Wolfsburg, za poslovne potrebe svih članica Grupacije automobilske industrije uz mogućnost korištenja i svih zajedničkih prostorija kompleksa kao što su sale za sastanke, prostorije za održavanje prezentacija, te ostalu infrastukturu centra. 

“The Forum AutoVision – a prime location for future-oriented  ideas”

Ured u Wolfsburgu je već u 2018. godini opravdao svoju svrhu, gdje kroz dosadašnje prisustvo, te aktivnosti predstavnika Grupacije u Wolfsburgu su ostvareni brojni direktni susreti sa predstavnicima WOB AG-a gdje je pregovarano o modusima unapređenja saradnje, te većeg osvajanja tržišta automobilske industrije u EU.

Međutim, za razvoj novih proizvoda i dobijanje velikih projekata, neophodno je i dalje stalno prisustvo i lobiranje u firmama VW AG, Daimler AG, BMW i dr.., kao i pratećim kompanijama Bosch, Benteler, Magna, MAHLE, a što je moguće realizirati putem Razvojnog ureda u Komori FBiH, koji predstavlja sponu između kompanija, udruženja, fakulteta i laboratorija u BiH, te partnerskih razvojnih centara kao što je npr. Virtual Vehicle Institute Graz, AVL Austria, BME, WOB AG, čime bi domaća autoindustrija stvorila uvjete za osvajanje složenijih komponenti kako konvencionalnih, tako posebno i elektro automobila, koji su budućnost automobilske industrije u svijetu. 

U saradnji sa USAID WHAM projektom, napravljena je web platforma Grupacije automobilske industrije (www.aia.kfbih.com), koja predstavlja online interfejs za pretraživanje kompanija automobilske industrije BiH.  Alat je prvenstveno namjenjen prvenstveno za promociju i upoznavanje ove grane metalne industrije s potencijalnim inostranim investitorima, kupcima komponenti, sklopova i dijelova, ali i za vrlo efikasno i konkretno predstavljanje GAI prilikom B2B sastanaka. 

Također, web plaftorma koristi se i za predstavljanje potencijala i mogućnosti za ulaganje u automobilsku industriju Bosne i Hercegovine. 

Pored web platforme u sklopu projekta “Razvoj automobilske Industrije FBiH” i USAID WHAM projekta, urađen je i katalog automobilske industrije, preciznije 2000 komada printane i elektronske forme kataloga. 

Treba istaći da katalog sadrži 31 najveću kompaniju iz sektora automobilske industrije, englesko-njemačke jezičke varijante, s osnovnim podacima o svakoj kompaniji, te nabrojanim tehnikama i tehnologijama koje se koriste, kao i slikama najreprezentativnijih proizvoda.  

Ujedno ovo je trenutno prvi i jedini katalog ovakve vrste i sadržaja u Bosni i Hercegovini.

Značaj projekta  

Koristeći se dugogodišnjim bogatim iskustvom u proizvodnji komponenti za automobilsku industriju, kao i trenutnim mogućnostima i dostignutim tehnološkim razvojem bosanskohercegovačkih kompanija proizvođača komponenti za automobilsku industriju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepoznala je značaj aplikacije i projekta predstavljenog od strane Privredne/Gospodarske komore FBIH, sufinansirajući projekat iznosom od 150.000 KM.

Projekat je sadržao više sinhronizovanih aktivnosti predstavljenih u nastavku, a s ciljem većeg osvajanja tržišta automobilske industrije u EU kroz snažnije prisustvo i lobiranje u firmama VW AG, Mercedes, BMW i dr., kao i pratećim kompanijama Bosch, Beneteler, Magna, itd. 

O značaju samog projekta govori i Adem Hanić, direktor i vlasnik kompanije TMD Group d.o.o.: "Privredna komora FBiH je dosadašnjim aktivnostima kroz Grupaciju automobilske industrije dala na značaju ovoj grani industrije, te pokazala kako samo sistemskim pristupom možemo napraviti razliku i dovesti ovu granu industije na mjesto koje joj i pripada, i na kojem je u prošlosti i bila. Iako trenuto ova industrija upošljava 11.000 ljudi, uz pomoć svih relevantnih institucija i donosioca odluka, ova industrija ima kapacitete i šansu da uposli i do nekoliko puta više nego što je to slučaj danas."

Aktivnosti Grupacije automobilske industrije (GAI)

Pored navedenog sufinansiranja, uz sredstva Komore po osnovu članarina članica Grupacije i međunarodnih sponzora, realizovane su i sljedeće aktivnosti: 

- U periodu od 17.-18.04.2018. godine Grupacije automobilske industrije zajedno sa predstavnicima kompanija je prisustvovala na konferenciji “SEE Automotive Conference – Connect & Supply 2018.“, Novi Sad, Srbija.

- Po prvi put, u oktobru 2018. godine u okviru zajedničkog štanda predstavljeno je 9 kompanija iz Bosne i Hercegovine zajedno s Grupacijom automobilske industrije na sajmu dobavljača automobilske industrije IZB2018 koji svake 2 godine organizuje Volkswagen za svoje dobavljače. Posebno ističemo da je na IZB2018 izlagalo 839 izlagača iz 34 zemlje svijeta, gdje je Bosna i Hercegovina imala premijerni nastupi bila jedna od dvije svjetske zemlje, koje po prvi put izlažu na tako velikom i značajnom sajmu. Od iznimnog značaja sa ovog proteklog događaja neophodno je spomenti poziv Njemačke agencije za trgovinu i investicije (GTAI) u saradnji sa Wolfsburg AG, upućen predstavnicima Privredne/Gospodarske komore FBiH i bh. kompanijamana radni doručak gdje je Volkswagen AG predstavio bh. kompanijama strategiju dobavljača i koje korake trebaju poduzeti kako bi postali ključni dobavljači i bliski razvojni partner. O ovom premijernom nastupu 9 bosanskohercegovačkih kompanija na IZB2018 izvjestili su i printani mediji, tačnije novine Wolfsburger Nachrichten i Wolfsburger Kurier, te mjesečnjak IZB2018. Ono što nas posebno raduje je interesovanje predstavnikasvjetski uglednog auto časopisa Automobilwoche s kojim je razgovarano o automobilskoj industriji BiH, i s kojim je već uspostavljena poslovna saradnja.

- U novembru 2018. na osnovu poziva organizatora, a posredstvom poziv zamjenika šefa misije i Konzula Republike Slovačke u Bosni i Hercegovini, predstavnici Privredne/Gospodarske komore FBiH i GAI učestvovali su na  sajmu “Slovakia Matchmaking Fair”.

- Tokom mjeseca maja 2019. godine, u sklopu “Stuttgart Automotive Week 2019” u hali “Global automotive components and suppliers” predstavnici Privredne/Gospodarske komore FBiH i 5 kompanija automobilske industrije iz Bosne i Hercegovine, su se po prvi put predstavile široj svjetskoj javnosti na zajedničkom štandu površine 54m2. Inače, sajam se održao na preko 50.000 m2  izložbenog prostora, i okupio više od 850 izlagača, iz preko 50 zemalja svijeta.

- Također, tokom 2019. godine, Vlada Federacije BiH je u saradnji s Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH poslala pozivno pismo Upravi Volkswagen AG za razgovor na temu izgradnje nove fabrike Volkswagena u Evropi, uz prijedlog lokacija sa svim benefitima. 

Velika posjećenost štandu Bosne i Hercegovine tokom IZB2018.​

 

Prva konferencija automobilske industrije Bosne i Hercegovine

Kao kruna svih aktivnosti od formiranja Grupacije automobilske industrije, u decembru 2019. godine, uz podršku Vlade FBiH, USAID WHAM projekta, UNDP BiH, Norveške Ambasade u Sarajevu i IESC-a održana je Prva konferencija automobilske industrije BiH, gdje su pored predstavnika automobilske industrije BiH prisustvovali uz aktivno učešće na tri panela  predstavnici svjetske automobilske scene kao što su: Mercedes-Benz, AVL Austria, PWC Poland, Hager Bosnia, Shell i Tesla regionalni predstavnik. Cilj je nastaviti održavanje godišnje konferencije na temu automobilske industrije u BiH, ne samo kao tradicionalnog već i regionalnog događaja, koji će na jednom mjestu okupljati sve kompanije iz BiH i regije koje se bave automotivom, sa eminentnim učesnicima.  

Shodno svim navedenim aktivnostima, a naročito rezultatima ostvarenim u vrlo kratkom periodu, predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH, Mirsad Jašarspahić ističe: "Neophodnost nastavka razvojnog Projekta „Razvoj automobilske industrije FBiH“, jer njegovom daljom realizacijom će se omogućiti bosanskohercegovačkim kompanijama da sačuvaju poziciju u globalnim lancima autoindustrije, stavljanjem u funkciju kadrovske i proizvodne raspoložive kapacitete, što će naročito sad u doba koronavirusa biti dodatni podstrek za pokretanje ekonomije". 

Nadalje prema riječima, predsjednika Jašarspahića, ovo je strateški i dugoročan projekat koji premašuje sve barijere - entitetske linije  i državne granice, te treba biti primjer i drugim sektorima kako se može na institucionalan način podići njihovo poslovanje na viši nivo internacionalizacije. Ovakav vid predstavljanja strateških grana putem Razvojnog ureda je jedinstven i ne postoji drugi takav u BiH, izuzev jednog predstavništva Vanjskotrgovinske komore BiH (Turska), i 7 predstavništava Republike Srpske (Srbija, Ruska Federacija, Grčka, Republika Austrija, Kraljevina Belgija, SR Njemačka, SAD, Izrael). 

Također, zahvaljuje se svima koji su dali doprinos projektu, posebno Vladi FBiH, te poziva sve one koji mogu na bilo koji način doprinijeti razvoju automobilske industrije BiH da se priključe  projektu, koji će Privredna/Gospodarska komora FBiH nastaviti realizirati bilo samostalno ili u saradnji s partnerskim organizacijama.  

 "Za naše kompanije iz automobilskog sektora, najbolje bi bilo kada bismo uspjeli da barem jednu brend kompaniju ili nekog Tier1 dobavljača pridobijemo da svoja postrojenja prave u BiH, jer na taj način bi imali jedan integrator koji bi uposlio, ne samo postojeće, nego i nove kompanije koje bi nastale kao rezultat potreba za snabdijevanjem. Najbolji primjer za to je Republika Mađarska koja za opsluživanje 4 automotive brend kompanije, upošljava preko 640 domaćih kompanija“, navodi Jašarspahić.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti