176 firmi iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika dobilo pomoć Vlade FBiH

17.12.2020. 14:55 / Izvor: Akta.ba
176 firmi iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika dobilo pomoć Vlade FBiH

Po objavljenom Javnom pozivu prijavila su se 193 poslovna subjekata, od kojih je 176 ispunilo sve uvjete propisane Uredbom.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o dodjeli financijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika u okolnostima pandemije COVID-19.

Na temelju Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija objavilo je Javni poziv poslovnim subjektima iz oblasti javnog cestovnog prijevoza putnika, koji je bio otvoren do 13.11.2020. godine.

Po objavljenom Javnom pozivu prijavila su se 193 poslovna subjekata, od kojih je 176 ispunilo sve uvjete propisane Uredbom.

Najviše sredstava dobile su firme TRANSTURIST d.d.Tuzla 700.000,00 KM,  isti iznos dobila je kompanija GLOBTOUR d.o.o Čitluk i CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo, slijede ih kompanija GIPS d.d. Tuzla sa 658.326,53 KM zatim BABIĆ-BISSTOURS d.o.o. Tuzla sa 463.962,87 KM i druge.

Navedenom Odlukom su, sukladno Uredbi o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19, utvrđena lista korisnika financijske pomoći u sektoru cestovnog javnog prijevoza putnika, sa iznosima dodijeljenih sredstava.

R.

Broj

Korisnik financijske pomoći

Sjedište

IZNOS

1

ALMEXTURS d.o.o.

Cazin

5.463,21

2

BAŠTRA COMERC d.o.o.

Bužim

3.336,67

3

BEGANOVIĆ-TURS d.o.o.

Cazin

9.880,34

4

BEGIĆ-PREVOZ d.o.o.

Cazin

6.434,06

5

BHBUS d.o.o.

Sanski Most

45.476,89

6

BUS TRANS DULIĆ d.o.o.

Bihać

7.967,21

7

CENTRO-TOURS d.o.o.

Bužim

34.826,25

8

DŽEBIĆ TRANS d.o.o.

Velika Kladuša

22.266,20

9

EUROPA BUS CAZIN d.o.o.

Cazin

3.952,47

10

EUROTOURS d.o.o.

Bihać

11.678,25

11

EVROPA-TOURS CAZIN d.o.o.

Cazin

14.990,48

12

HANDANAGIĆ - TURS d.o.o.

Cazin

6.242,85

13

HARO-PREVOZ d.o.o.

Bihać

6.154,59

14

ISOCOMERC d.o.o.

Cazin

16.883,89

15

IZAN-TRANS d.o.o.

Velika Kladuša

97.856,39

16

JAKUP-TURS d.o.o.

Cazin

4.165,52

17

JARO-TOURS d.o.o.

Cazin

13.560,75

18

KOVAČEVIĆ-TRANS d.o.o.

Bihać

12.941,80

19

KVIM COMPANY d.o.o.

Sanski Most

47.118,27

20

MAS-PROMET d.o.o.

Sanski Most

11.094,99

21

MURIĆ TRANS d.o.o.

Velika Kladuša

21.159,47

22

PONJEVIĆ-TOURS d.o.o.

Cazin

14.605,03

23

PROBUS d.o.o.

Bihać

39.724,97

24

PUTNIK PREVOZ d.o.o.

Bosanska Krupa

70.603,69

25

UNA BUS d.o.o.

Bihać

8.791,39

26

UNATRANSPORT d.o.o.

Bihać

151.568,30

27

VELADŽIĆ d.o.o.

Cazin

30.267,88

28

ZEMZEM d.o.o.

Velika Kladuša

9.694,07

29

ADAMČEVIĆ d.o.o.

Domaljevac

22.045,62

30

AUTOBUSNI KOLODVOR ORAŠJE d.o.o.

Orašje

19.645,21

31

LUČIĆ d.o.o.

Domaljevac

8.637,74

32

PREVOZ TURIST d.o.o.

Odžak

58.476,43

33

ADE BUS d.o.o.

Srebrenik

29.203,73

34

AVIS d.o.o.

Gračanica

160.823,27

35

BIG-SIM d.o.o.

Kalesija

388.937,60

36

BRAĆA M d.o.o.

Srebrenik

29.564,67

37

BUKAL-TRANS d.o.o.

Gradačac

23.725,15

38

ČEKTALO-PROMET d.o.o.

Sapna

65.402,19

39

ENA-TRANS d.o.o.

Tuzla

32.464,69

40

GIPSd.d.

Tuzla

658.326,53

41

GLOBUS TRADE d.o.o

Tuzla

7.343,36

42

HALILOVIĆ BUS d.o.o.

Kalesija

7.751,61

43

HANKOM-TURS d.o.o.

Kalesija

72.526,41

44

HAZRE TOURS d.o.o.

Srebrenik

48.129,00

45

Javni vanlinijski prijevoz putnika MASTER TRAVEL

Tuzla

3.629,76

46

JUMEX-TRANS d.o.o.

Gradačac

13.284,79

47

KALABRIA-TURS d.o.o

Gračanica

44.915,19

48

KLABUS d.o.o.

Kladanj

13.670,52

49

LIKIĆTURS d.o.o.

Srebrenik

3.289,78

50

LINER BUS d.o.o.

Srebrenik

6.881,30

51

LJALJIĆ-TURS d.o.o.

Čelić

83.642,76

52

MALIKIĆ TURS d.o.o.

Čelić

9.868,23

53

MED EDA PROMET d.o.o.

Sapna

19.726,84

54

MEGATURS d.o.o.

Tuzla

4.468,44

55

OBOLS-TRADE d.o.o.

Teočak

28.626,10

56

РЕРЕХ BUS d.o.o.

Tuzla

19.394,47

57

ROAD d.o.o

Lukavac

29.924,36

58

SMAJIĆ-TURS d.o.o.

Srebrenik

9.887,97

59

SNIJEŽNICAPROMET d.o.o.

Teočak

6.692,80

60

SUDEX-BUS d.o.o.

Gradačac

38.004,96

61

SUKI-TURS d.o.o.

Gradačac

4.558,06

62

TALIJA d.o.o.

Tuzla

14.775,10

63

TERA TRANS d.o.o.

Tuzla

89.809,15

64

TRANSMONT d.o.o.

Kladanj

38.453,21

65

TRANSTURIST d.d.

Tuzla

700.000,00

66

TRAVEL INTERSTAR d.o.o.

Tuzla

6.918,53

67

TURBO START d.o.o.

Živinice

46.139,46

68

VIKI TOURS d.o.o.

Srebrenik

9.745,54

69

ZENO TOURS d.o.o.

Sapna

9.986,63

70

ZETRA-TRANS d.o.o.

Gradačac

12.237,74

71

ADEMEX d.o.o.

Zenica

2.212,48

72

AES-PROMET d.o.o.

Kakanj

26.736,29

73

BABIĆ-BISSTOURS d.o.o.

Zenica

463.962,87

74

BADNJAR d.o.o.

Žepče

21.492,44

75

BEĆIROVIĆ d.o.o.

Žepče

56.283,64

76

BOSMEKNI-TRANS d.o.o.

Zenica

13.906,06

77

BOSNAEXPRES d.d.

Doboj Jug

257.328,81

78

FAZ TOURS d.o.o.

Žepče

18.620,36

79

GOLD d.o.o.

Zenica

32.995,92

80

GRAND TOURS d.o.o.

Zenica

152.060,52

81

HM LINE d.o.o

Zavidovići

5.928,71

82

JELAH-BUS d.o.o.

Tešanj

15.651,15

83

JELINAK d.o.o.

Žepče

102.069,00

84

JUKIĆ d.o.o.

Žepče

33.635,79

85

KANTIĆ EXKLUSIV d.o.o.

Tešanj

37.014,72

86

KANTIĆ LINE d.o.o.

Tešanj

126.751,94

87

KANTIĆ TOURISTIK d.o.o.

Tešanj

213.211,54

88

NER -TOURS d.o.o.

Tešanj

22.541,50

89

PLAN B

Zenica

3.020,98

90

PREVOZ PUTNIKA d.o.o.

Zavidovići

410.776,80

91

PROMETNIK d.o.o.

Žepče

23.603,00

92

SARAČ BUS d.o.o.

Tešanj

7.341,93

93

SJAJ d.o.o.

Maglaj

114.096,82

94

USORA-TURS d.o.o.

Tešanj

48.960,48

95

ZET-TOURS 2 d.o.o.

Tešanj

21.904,54

96

ATTP CENTROPREVOZ d.o.o.

Goražde

111.859,84

97

DRINA BUS d.o.o.

Ustikolina

19.527,92

98

GORAŽDEPREVOZ d.o.o.

Goražde

7.919,72

99

ADINO TOURS d.o.o.

Bugojno

20.907,37

100

B.I.H.-TOURS d.o.o.

Novi Travnik

20.573,58

101

BOSNA E&E TOURS d.o.o.

Travnik

46.613,29

102

BUGOJNO TOURS d.o.o.

Bugojno

17.428,79

103

BUS GLAMOČIĆ d.o.o.

Jajce

11.851,84

104

BUS-KOMERC d.o.o.

Vitez

24.439,40

105

DPTU MUKIĆ d.o.o.

Travnik

13.177,09

106

DPU TRAVNIK TRANS d.o.o.

Travnik

182.453,96

107

EME d.o.o.

Travnik

19.053,95

108

EURO-TURIST d.o.o.

Bugojno

8.278,92

109

FOJNICA-PRIJEVOZ d.o.o

Fojnica

46.586,60

110

HOZIĆ TURIST d.o.o.

Bugojno

30.993,02

111

JASMIN-TRANS d.o.o.

Jajce

8.610,66

112

JERRY TRADE d.o.o.

Vitez

105.112,42

113

KARUPOVIĆ d.o.o.

Travnik

28.052,17

114

LAŠVA-BUS d.o.o.

Travnik

17.909,73

115

MARIĆ-BUS

Busovača

2.283,53

116

PERENDAMEHRUDIN

Novi Travnik

2.658,15

117

PPUD FURAT d.o.o.

Travnik

8.300,43

118

PREVOZ-MUSA d.o.o.

Jajce

36.728,80

119

PREVOZNIK ESMIR MUJKIĆ

Gornji

Vakuf/Uskoplje

2.569,31

120

PREVOZNIK IBRAHIM ČAJDIN

Gornji

Vakuf/Uskoplje

3.901,90

121

PREVOZNIK ZORAN LOVRINOVIĆ

Travnik

3.184,41

122

RAGBET d.o.o.

Travnik

29.292,91

123

RVI-PREVOZ d.o.o.

Travnik

25.309,28

124

ŠARIĆ - COMMERCE d.o.o.

Vitez

9.451,97

125

SERVISTRANS PD d.d.

Donji Vakuf

99.199,97

126

VRBAS-BUS d.o.o.

Jajce

34.275,71

127

ZENI-TOURS d.o.o.

Vitez

91.032,95

128

ŽILIĆ d.o.o.

Novi Travnik

29.114,16

129

ŽM TURS d.o.o.

Jajce

12.442,46

130

AC SUNCE d.o.o.

Jablanica

28.640,59

131

AQUARELLE PILGRIMAGE d.o.o.

Čitluk

2.556,23

132

AUTOPREVOZ - BUS d.o.o.

Mostar

302.395,07

133

AUTOPRIJEVOZ-MORO d.o.o.

Stolac

31.088,71

134

BEV-TURIST d.o.o.

Čitluk

7.415,35

135

BJELIMIĆIBUS d.o.o.

Konjic

5.427,88

136

BUS-JASENIK d.o.o.

Konjic

3.289,45

137

EKO MEDITERAN COMPANY d.o.o.

Mostar

11.633,38

138

EURO TRAVEL d.o.o.

Čitluk

2.729,81

139

GLOBTOUR d.o.o.

Čitluk

700.000,00

140

HEJAS d.o.o.

Mostar

30.493,46

141

JIP BELJO BUS

Prozor/Rama

5.523,42

142

LAURUS TOURS d.o.o.

Čitluk

3.910,51

143

LUKIĆ d.o.o.

Čitluk

2.410,75

144

M-MILD d.o.o.

Prozor/Rama

17.934,33

145

NAN TOURS d.o.o.

Čapljina

6.563,96

146

NERETVA-BUS d.o.o.

Konjic

5.221,79

147

P.A.P.-TOURS d.o.o.

Čitluk

8.204,98

148

PRIPO d.o.o.

Konjic

14.345,30

149

RADMANIĆ d.o.o.

Konjic

7.142,25

150

SENO TOURS

Konjic

2.712,22

151

TERZIĆ d.o.o.

Konjic

26.032,38

152

TONI TRAVEL d.o.o.

Čitluk

13.729,07

153

TRADE-COCO d.o.o.

Čitluk

25.945,14

154

AGENCIJA LAGUNA d.o.o.

Posušje

28.185,69

155

AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o.

Grude

154.048,35

156

AUTOTRANSPORT d.o.o.

Ljubuški

39.561,60

157

MIŠKIĆ BUS d.o.o.

Široki Brijeg

179.861,44

158

POSUŠJE BUS d.o.o.

Posušje

28.649,38

159

TUD TMT d.o.o.

Ljubuški

15.684,18

160

AMSA TRAVEL d.o.o.

Sarajevo

16.523,45

161

AP TOURS

Sarajevo

3.026,97

162

AUTOPREVOZ AJNUR TOURS d.o.o.

Sarajevo

3.310,10

163

BAM TOURS

Sarajevo

3.159,27

164

BAŠIĆ-TURS d.o.o.

Sarajevo

6.983,23

165

CENTROTRANS-EUROLINES d.d.

Sarajevo

700.000,00

166

CENTROTRANS-PGS d.o.o.

Sarajevo

14.368,56

167

HARE d.o.o.

Sarajevo

33.600,37

168

HUKIĆ-TURS d.o.o.

llidža

46.744,31

169

RAVA COMPANY d.o.o.

Sarajevo

18.816,55

170

TIME TRAVEL d.o.o.

Sarajevo

9.742,88

171

TRAVEL-TRANS d.o.o.

llidža

8.816,14

172

VILDAN TOURS d.o.o.

Sarajevo

66.466,27

173

BRIŠNIK BUS d.o.o.

Tomislavgrad

23.611,22

174

ĆIĆKO COMMERCE d.o.o.

Tomislavgrad

315.469,76

175

KEŠKIĆ BUS d.o.o.

Kupres

3.735,70

176

KOVAČ-BUS d.o.o.

Tomislavgrad

20.843,27

 

"Smatramo da će navedena financijska pomoć djelimično popraviti uistinu teško stanje poslovnih subjekata u ovoj grani gospodarstva, a ujedno izražavamo žaljenje što su pojedini pravni subjekti, zbog dostignutog limita, dobili znatno manje financijskih sredstava u odnosu na njihovo ukupno učešće u djelatnosti i po ostvarenim oporezivim prometima i po broju uposlene radne snage kao i prema onima koji nisu ispunili uvjete iz Uredbe", kazali su iz Vlade.

Po stupanju na snagu Odluke o dodjeli financijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika u okolnostima pandemije COVID-19, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će pristupiti potpisivanju Ugovora sa korisnicima financijske pomoći.

Dinamiku i način raspodjele sredstava će objaviti na službenoj web stranici ministarstva www.fmpik.qov.ba. nakon čega će, u suradnji sa Federalnim ministarstvom financija, uslijediti uplata dodijeljenih financijskih sredstava na transakcijske račune korisnika.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti