Revizija pokazala

Kako se upravlja oduzetom imovinom FBiH: Trajno oduzeti milioni nisu uplaćeni na račun

03.10.2023. 13:31 / Izvor: Akta.ba
jakić

Ured za reviziju institucija FBiH objavio je izvještaj o finansijskoj reviziji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2022. godinu.

Ured za reviziju institucija FBiH objavio je izvještaj o finansijskoj reviziji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2022. godinu. S obizrom na brojne utvrđene nepravilnosti dato je mišljenje s rezervom.

Naime, kako je utvrđeno revizijom, Agencija na čijem je čelu tada bio Vinko Jakić nije evidentirala sve nekretnine koje su joj date na upravljanje.

"Trajno oduzeta imovina u vanbilansnoj evidenciji Agencije manje je iskazana za 2.036.597 KM s obzirom na to da nisu evidentirane sve nekretnine koje su Agenciji date na upravljanje. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH", navodi se u izvještaju

Osim toga, kao imovina Federacije BiH nije evidentirana ni trajno oduzeta imovina u iznosu od 10.683.474 KM, koja je prema prezentiranoj dokumentaciji postala vlasništvo, odnosno imovina FBiH. To za posljedicu ima da je imovina FBiH manje iskazana za navedeni iznos.

TRAJNO ODUZET NOVAC NIJE UPLAĆEN NA RAČUN

Navodeći dalje nepravilnosti, utvrđeno je i da trajno oduzeti novac deponovan na računu posebnih namjena u iznosu od 2.471.640 KM, nije uplaćen na Jedinstveni račun Trezora kao prihod FBiH.

Ni to nije sve. Agencija nije vršila poslove upravljanja i raspolaganja imovinom na osnovu principa javnosti, efikasnosti i dobrog domaćina, kako je pripisano Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom i Pravilnikom o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine. S obzirom na to da nije ušla u posjed svih nekretnina koje su postale vlasništvo, odnosno imovina FBiH, niti je izvijestila Vladu FBiH po tom pitanju.

Nije izvršen nadzor nad radom privrednih društava "Emiran" d.o.o. Sarajevo i "Umax group" d.o.o. Sarajevo, iako je Agencija imala uvid u godišnje finansijske izvještaje, čiji finansijski pokazatelji ukazuju na upitnu sposobnost podmirenja dospjelih obaveza. Nisu poduzete aktivnosti na raskidu ugovora sa upravom društva „Emiran studentski dom – Univerzitetski hotel“ d.o.o. Sarajevo koja, i pored opomena, u zadatim rokovima nije izvršila obaveze

Dodatno je utvrđeno da nije izvršen cjelovit popis imovine i obaveza, jer nije popisana oduzeta imovina evidentirana u vanbilansnoj evidenciji u iznosu od 12.023.394 KM i obaveze prema dobavljačima u iznosu od 10.192 KM, niti je izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.

Također, revizori su utvrdili da stanje novčanih sredstava iskazanih u knjigovodstvenim evidencijama ne odgovara stanju na računu za posebne namjene za iznos od 245.271 KM. 

Pored toga, knjigovodstveno nisu evidentirani ni svi odlivi sa računa za posebne namjene u iznosu od 3.091 KM. Agencija na datum bilansa nije izvršila usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija sa izvodom iz banke u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH. 

Agencija nije efikasno vršila upravljanje i raspolaganje motornim vozilima, jer je u toku 2022. godine pokrenut samo jedan postupak prodaje putem javnog nadmetanja. S obzirom na to da Agencija nema dovoljne kapacitete da adekvatno skladišti motorna vozila, skrećemo pažnju na efikasno provođenje postupaka prodaje kako bi se sačuvala njihova početna vrijednost.

Uz reviziju finansijskih izvještaja Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2022. godinu revizori su izvršil i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Vođenje evidencija o oduzetoj imovini nije se provodilo u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, s obzirom na to da nije osiguran jednak unos evidentiranih podataka o oduzetoj imovini u pisanom i elektronskom obliku.

DIREKTOR BIRAO IZVRŠIOCE 

Stručni kolegij Agencije nije izvršio procjenu tehničkih i organizacionih mjera zaštite ličnih i drugih podataka, što je bila obaveza u skladu sa Uputstvom o uspostavi, vrsti i sadržaju evidencija o upravljanju i raspolaganju nezakonito stečenom imovinom krivičnim djelom, zbog čega je krajem 2022. godine došlo do trajnog gubitka podataka, što je dovelo u pitanje tačnost podataka o imovini kojom upravlja i raspolaže Agencija.

Nadalje, Agencija nije transparentno izvještavala o svom radu ninadležne organe i institucije, s obzirom na to da šestomjesečni izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju nije dostavljen Vladi FBiH.

Utvrđeno je i da je Agencija zaključila 75 ugovora o djelu i jedan ugovor o autorskom djelu za koje je isplaćena neto naknada u iznosu od 83.461 KM. Za obavljanje utvrđenih poslova pojedini izvršioci ostvarili su neto naknadu u iznosu od 80 KM do 28.497 KM.

"Nije proveden javni odabir edukatora iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kao i drugih izvršilaca usluga, već je direktor birao izvršioce i utvrđivao visinu naknade. Zbog navedenog nije obezbijeđen transparentan način odabira izvršilaca usluga i utvrđivanja naknada za njihov rad. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH", navodi se u izvještaju.

IZGUBLJENA ELEKTRONSKA EVIDENCIJA

Pored toga što se vođenje evidencije o oduzetoj imovini nije provodilo u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine, utvrđeno je i određena elektronska dokumentacija izgubljena.

Zbog gubitka podataka ponovo je urađena elektronska evidencija i to u excel formatu. Međutim, revizori su i tu našli brojne propuste.

S.B.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti