BROJNI RAZLOZI

Zbog gubitka od 2,1 milion KM, Skupština KS oborila izvještaj ZOI '84 za 2021. godinu

14.11.2023. 15:34 / Izvor: Akta.ba
SKUPŠTINA

Skupština Kantona Sarajevo oborila je izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo.

Skupština Kantona Sarajevo oborila je izvještaj izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI 84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu.

Razlog neusvajanja Izvještaja o poslovanju KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. Sarajevo za period od 01.01. do 31.12. 2021. godine je iskazani gubitak u iznosu od 2.196.652 KM, javlja Akta.ba.

"Izvještaji Sarajevo šuma i ZOI 84 su pali na Skupštini KS, Trojka je smatrala da direktori koje su oni postavili rade katastrofalno, ali će ih ostaviti da rade. Naša stranka je odlučila zatim bojkotovati nastavak sjednice, ostaviti zastupnike da čekaju pola sata u sali, nakon čega je sjednica prekinuta", objavio je delegat Albin Zuhrić

Prihodi i rashodi 

U finansijskim izvještajima za 2021. godinu iskazani su prihodi u ukupnom iznosu od 10.568.815 KM, koji se odnose na poslovne prihode, finansijske prihode, ostale prihode i prihodi od usklađivanja vrijednosti sredstava. Najveći dio prihoda se odnosi na ostale prihode 5.452.946 KM, te prihode od prodaje učinka na domaćem tržištu u iznosu od 3.079.425 KM.

U finansijskim izvještajima za 2021. godinu iskazani su rashodi u ukupnom iznosu od 12.765.468 KM, koji se odnose na poslovne rashode, finansijske rashode, ostale rashode i rashodi od usklađivanja vrijednosti sredstava. Najveći dio rashoda se odnosi na ostale rashode 3.454.675 KM, troškovi plaća i naknada plaća zaposlenih 2.171.227 KM,troškove amortizacije 2.091.677 KM, troškovi rezervisanja po sudskim sporovima 1.430.785 KM i materijalne troškove 1.210.680 KM.

Shodno iskazanim prihodima i rashodima u 2021. godini je ostvaren gubitak u iznosu od 2.196.652 KM, što u odnosu na gubitak iz 2020. godine u iznosu od 1.439.638 KM, predstavlja povećanje gubitka za 757.014 KM i pored svih poduzetih aktivnosti. Donesena je Odluka da se gubitak namiri iz neraspoređene dobiti ranijih godina.

Osnovni kapital preduzeća sa 31.12.2021. godine iznosio je 66.612.041 KM.

Stalna sredstva su iskazana u iznosu od 120.239.610 KM (nabavne vrijednosti 163.456.421 KM i ispravke vrijednosti 43.216.812 KM).

Prosječan broj zaposlenih na temelju radnih sati je 134, te je ukupan trošak plaća i ostalih ličnih primanja iskazan u iznosu od 2.171.227 KM.

Sporni finansijski izvještaji 

U izvještaju je problematizirana i hronologija izrade i predaje seta Finansijskih izvještaja (Fl) za 2021. godinu.

Kako se navodi, finansijski izvještaji za 2021. godinu su predati u zakonskom roku tj. do 28.02.2022. godine. 

Međutim, šef računovodstva je prilikom predaje FI za 2021. godinu obavjestio Upravu preduzeća da se ograđuje od tačnosti iskazanih pojedinih bilansnim pozicija, zbog kratkoće vremena koje je bilo potrebno za izradu i predaju seta FI za 2021. godinu, te je preporučio Upravi da izvrši korekcije I preda novi korigovani izvještaj.

Postupajući po prijedlogu šefa računovodstva Uprava preduzeća je 01.04.2022. godine zaključila ugovor za finansijsko računovodstvene usluge za 2021. godinu sa firmom n.Consalting d.o.o. Sarajevo ( o kojima je Akta.ba nedavno pisala).

Dana 24.08.2022. godine n.Consalting d.o.o. Sarajevo je predao FIA korigovani set finansijskih izvještaja za 2021. godinu.

Dalje se navodi da je 28.10.2022. godine urađen Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja preduzeća za period 01.01 - 31.12.2021. godine od strane nezavisnog revizora Recons d.o.o. Sarajevo u kojem je dato mišljenje sa rezervom, u kojem je osnova za mišljenje sa rezervom Donacija osnivača povezana sa imovinom,

Zbog svega navedenog, Nadzorni odbor  je 26.12.2022. godine donio Odluku o neusvajanju izvještaja o poslovanju za 2021. godinu, iz razloga promjena knjiženja na kapitalu, te je naložio Upravi preduzeća korekciju FI u skladu sa računovodstvenim politikama i standardima sa rokom do 31.12.2022. godine.

Tačnije, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Uprava društva su procijenili da postoji potreba za korekcijom finansijskih izvještaja za 2021. godinu u dijelu koji se odnosi na rezerve kapitala i odložene prihode, sugeriranu od strane Revizorskog društva Recons d.o.o. Sarajevo.

Revizorsko društvo Recons d.o.o. Sarajevo je 28.12.2022. godine dostavilo Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja u kojem je dato mišljenje bez kvalifikacije (pozitivno), u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima.

Već 29.12.2022. godine Uprava preduzeća je predala FIA ponovno korigovani set finansijskih izvještaja za 2021. godinu.

Dugovanja i sporovi 

Direktor Jasmin Mehić, kaže da je po imenovanju na mjesto v.d. direktor u aprilu 2021. godine, uz slabu zarađivačku moć preduzeća i nedostatak likvidnosti karakterističan za ljetnu sezonu (april-oktobar), svakodnevno poslovanje bilo dodatno opterećeno prisilnom naplatom po osnovu izvršnih presuda u korist tužitelja u sporovima pokrenutim protiv preduzeća od strane dobavljača i pružaoca usluga, te bivših i sadašnjih radnika preduzeća. 

"Ukupna procijenjena vrijednost sporova zatečenih u aprilu 2021. godine je iznosila visokih 10,4 miliona KM, uključujući procijenjene zatezne kamate i troškove postupaka. Rješavanju ovih sporova pristupili smo proaktivno, nudeći održive planove otplate duga u skladu sa realnim projekcijama prihoda i likvidnosti".

Od po veličini značajnijih pravnih sporova protiv preduzeća, u novembru su uspjeli riješiti spor sa Bosnalijek d.d. na način da je izmiren osnovni dug od 528 hiljada KM, i 232 hiljade KM zateznih kamata uz otpis preostalih 297 hiljada KM.

Osim sporova, zatekli su i obaveze prema Poreznoj upravi FBiH u ukupnom iznosu od 1.146.904 KM koje su, kaže, u međuvremenu izmirili u cjelosti.

Pored toga, izmirene su obaveze prema drugim javnim preduzećima u Kantonu Sarajevo, u ukupnom iznosu od 973.000 KM, od čega 380.000 KM prema KJKP Rad, 443.000 KM prema KJKJP Toplane, i 91.000 KM prema KJKP Vodovod i kanalizacija. Preduzeće bi bilo u stanju smanjiti obaveze i po osnovu drugih sporova, međutim, iznenadna izvršna presuda u korist pravnog lica Peeroton (Kago dva) iz Slovenije je dovela do blokade sredstava u iznosu od 570.000 KM.

Po pitanju projekta sanacije i rekonstrukcije startnog objekta na vrhu Bjelašnice, a koji je prijevremeno obustavljen uz sporazumni raskid ugovora sa izvođačem 2019. godine, poduzeli su intenzivne aktivnosti na povratu neopravdanog dijela uplaćenog avansa izvođaču, u iznosu od 189.100 KM koji je vraćen u pet rata. Ova sredstva su potom vraćena u budžet Kantona Sarajevo.

Dodaje da je preduzeće je također bilo pokrenulo aktivnosti na prodaji hotela Igman, koja je realizovana u ovoj godini.

"Također, izradili smo plan restrukturiranja i sanacije za period 2022-2027. godina, prema kojem se procjenjuje da preduzeće može izaći iz zone gubitaka za tri godine", navodi Meghć u obrazloženju.

U ski sezoni 2021/2022 na Ski centru Bjelašnica-Igman ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 3.282.011 KM, što predstavlja povećanje od 30,9% u odnosu na sezonu prije, kada su prihodi iznosili 2.507.998 KM. Sve navedeno je dovelo i do ostvarenja dobiti od poslovne aktivnosti u iznosu od 287.101 KM po prvi put u tri godine, odnosno u periodu 2019-2021. godina.

Od ostalih efekata koji su negativno uticali na rezultat Mehić izdvaja rashode kamata (1.065.524 KM), rashode i gubitke na zalihama (402.083 KM), te rashode usklađivanja vrijednosti vezane za hotel Igman (2.775.150 KM), koji su kumulativno, uprkos naplaćenim prethodno otpisanim potraživanjima (44.828 KM), prihodima od smanjenja obaveza (1.843.006 KM), pozitivnim efektima usklađivanja vrijednosti zaliha (121.881 KM) te prihodima po osnovu zaštite od rizika (10.880 KM), uzrokovali da preduzeće poslovnu godinu zaključi sa neto gubitkom.

S.B.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti