KREĆE JAVNA RASPRAVA

Arapi grade rezidencijalno naselje sa 18 vila u Bojniku, šta će reći građani

10.11.2023. 10:25 / Izvor: Akta.ba
bojnik

U sarajevskom naselju Bojnik u planu je izgradnja rezencijalnog naselja na površini 2,61 ha.

U sarajevskom naselju Bojnik u planu je izgradnja rezencijalnog naselja na površini 2,61 ha.

Investitor je arapska firma BAHRAIN-BOSNIA d.o.o. Sarajevo koja planira da gradi naselje sa 18 vila. Prema podacima Akta.ba portala, vlasnici trojica državljana Bahreina Jamal Saleh Jawad Dahneem, Mohamed Alali Husain Hasan i Mulla Ahmed Alnoaimi Ahmed Saleh​​, koji su u firmu uložili kapital 84.000 KM.

Podsjetimo, radi se o projektu koji je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo kao nosilac izrade Plana potpisao sa investitorom i Općinom Novi Grad još 2020. godine.

Kako je Akta.ba već pisala, u  septembru 2021. godine Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo usvojilo je Projektni program za izradu Urbanističkog projekta Rezidencijalnog naselja Bojnik.

DETALJI PROJEKTA

Planirana je izgradnja stambenog kompleksa sa objektima rezidencijalnog tipa, na neizgrađenom zemljištu.

Urbanističkim rješenjem definisane su dvije zone:

1. Zona individualnog stanovanja

2. Zona uređenih zelenih površina i zaštitnog zelenila

Ukupno je planirano 18 parcela za izgradnju objekata. Objekti su spratnosti S+P+1 ili P+1 zavisno od konfiguracije terena, a projektovane u 4 tipa A,B,C, i D. 

Prostor obuhvaćen Urbanističkim projektom "Rezidencijalno naslje Bojnik" ograničen je sa:

- Sjeveroistoka i istoka Ulicom Ranovačka - (granica Regulacionog plana "Ahatovići"),

- Juga i jugozapada Ulicom Mihaljevska i parcelom rezervoara,

- Zapada i sjeverozapada lokalnim putem Ulica Mihaljevska koja spaja sa Ulicom Ranovačka.

Svi planirani tipovi objekata su u oblikovnom smislu usklađeni i čine jedinstvenu cjelinu. Iskorištene su pozitivne karakteristike terena u nagibu, u smislu ostvarivanja adekvatnih vizura i pristupa za sve objekte.

bojnik

 

"Buduće rješenje, ne ugrožava zatečenu prirodnu sredinu i ne narušava postojeći ambijent. Saobraćajno rješenje unutar naselja projektovano je preko interne saobraćajnice, koja se povezuje sa postojećom naseljskom saobraćajnicom predviđenom za rekonstrukciju. Paralelno sa kolskom odvija se i pješačka komunikacija. Projektom su predviđene pješačke komunikacije (trotoari) sa obje strane interne saobraćajnice", navodi se u opisu projekta.

Pristup parking prostorima u okviru vlasničkih parcele, omogućen je direktno sa planirane interne saobraćajnice. U okviru rezidencijalnog naselja projektovano je ukupno 33 PM, i to 15 stambenih jedinica sa po 2 PM i tri stambene jedinice sa po 1PM. S obzirom na teren u nagibu, parking prostori dodatno su obezbjeđeni potpornim zidovima koji se nalaze na nasipu ili u usjeku, u zavisnosti od konfiguracije terena. Pješački pristup objektu, u odnosu na javnu naseljsku pješačku stazu obezbjeđena je preko vanjskog stepeništa. Vanjska stepeništa su osigurana ogradom.

Postojeće zelene površine oko objekta su zadržane, ali su dodatno uređene sa niskim i srednjim rastinjem, koje će biti detaljno definisano kroz projekat hortikulture. Oko svakog stambenog objekta u suterenskom ili prizemnom dijelu objekta, projektovan je betonski pločnik koji se nastavlja na ulazni pločnik.

U sjeveroistočnom dijelu obuhvata, gdje preovladava teren velikog nagiba zadržana je postojeća vegetacija kao vid zaštitnog zelenila, te na istom nije dozvoljena izgradnja objekata. U ovoj zoni predviđeno je samo uređenje pješačke staze sa punktovima za odmor i urbanim mobilijarom, na način da se ista inkorporira u postojeće stanje, odnosno uz maksimalno očuvanje postojeće vegetacije.

U jugoistočnom dijelu obuhvata, ispod postojećeg lokalnog pristupnog puta, u potpunosti se zadržava postojeće stanje.

Tlocrtna površina objekata 1.620 m², a bruto građevinska površina 3.728 m². Previđena je izgradnja šest objekata tipa B neto površine od 142 m2, zatim pet objekata tipa C neto površine od 152 m2, isto toliko objekata tipa D površine neto od 175 m2 i dva objekta tipa A površine 141 m2 neto.

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA

Nacrt Urbanističkog projekta "Rezidencijalno naselje Bojnik2, bit će na javnom uvidu od 14.11. do 13.12.2023. godine u terminu od 8,30 do 15,00 sati, u prostorijama MZ ”Dobroševići”. 

Tokom javnog uvida, dana 21.11.2023. godine će se održati i prezentacija izloženog nacrta planskog dokumenta u prostorijama Mjesne zajednice „Dobroševići“ u 15.30h.

Javna rasprava o Nacrtu Urbanističkog projekta "Rezidencijalno naselje Bojnik"će se održati dana 14.12.2023. godine sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo.

"Pozivamo građane, pravna lica i sve ostale zainteresovane subjekte da prisustvuju javnoj raspravi, te daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Urbanističkog projekta „Rezidencijalno naselje Bojnik", naveli su iz Općine Novi Grad.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije