Kapital / BH BERZE

INTEGRAL-INŽENJERING A.D. LAKTAŠI - Javna ponuda za preuzimanje akcionarima "BANJA LAKTAŠI" A.D. LAKTAŠI

03.07.2008. 12:11 / Izvor: Banjalučka berza

U skladu sa Članom 4. stav 1. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava( „Službeni glasnik RS“ , broj 64/02-II dio ), INTEGRAL-INŽENJERING A.D. Majke Jugovića bb, Laktaši kao ponudilac objavljuje Javnu ponudu za preuzimanje akcionarima „BANJA LAKTAŠI“ A.D. LAKTAŠI.

1. INTEGRAL INŽENJERING A.D. ul. Majke Jugovića bb iz Laktaša, na dan objavljivanja vlasnik je 7.650.000 akcija emitenta A.D. „BANJA LAKTAŠI“ Laktaši koje su redovne akcije, pojedinačne nominalne vrijednosti od 1,00 KM, što predstavlja 7.650.000 glasa u Skupštini emitenta ili 59,4495 % od ukupnog broja glasova.

2. Osnovni kapital emitenta iznosi 12.868.062 KM, podijeljen na 12.868.062 redovnih akcija nominalne vrijednosti od 1,00 KM.

3. Ova ponuda daje se svim akcionarima „BANJA LAKTAŠI“ A.D. Laktaši, Ul. Karađorđeva br. 44, Laktaši, koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u Skupštini Društva.

Ponudilac se obavezuje da će kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u Skupštini Društva, pod propisanim uslovima i uslovima utvrđenim u ovoj ponudi.

4. Za svaku akciju koja je predmet ove ponude ponudilac se obavezuje da će platiti iznos od 1,00 KM.

5. Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana isteka roka važenja ove ponude.

Plaćenje će se vršiti preko Nove Banke a.d.Banja Luka, Knjaza Miloša br.15, Banja Luka prenosom novčanih sredstava sa posebnog računa ponudioca, otvorenog kod ove banke, na račune ili štedne knjižice akcionara koji su deponovali akcije.

6. Depozitar je: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Bana Milosavljevića 6, Banja Luka.

7. Rok važenja ove ponude za preuzimanje je 30 (trideset) dana od dana njenog objavljivanja u dnevnom listu „Nezavisne novine“ Banja Luka i u „Službenom glasniku Republike Srpske“, s tim da rok počinje teći od dana zadnjeg objavljivanja.

8. Akcionar koji želi prihvatiti ovu ponudu dužan je akcije koje su predmet ove ponude deponovati kod depozitara, do isteka roka važenja ponude.

Svoje akcije s pravom glasa akcionar deponuje tako da pravnom licu ovlašćenom za poslovanje sa hartijama od vrijednosti – „ MONET BROKER „ a.d. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 139, Banja Luka daje pisani nalog za prihvatanje ove ponude koja sadži podatke o:

- ponudi za preuzimanje

- akcionaru

- akcijama koje se deponuju

- bankarskom računu ili štednoj knjižici akcionara

- potpis akcionara.

Obrazac naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje može se preuzeti kod svakog pravnog lica ovlašćenog za poslovanje sa hartijama od vrijednosti.

Akcionar ne može raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvatanja ponude.

Istekom roka važenja ove ponude smatra se da je akcionar koji je deponovao akcije prihvatio ovu ponudu.

Akcionar može povući deponovane akcije tako da pravnom licu ovlašćenom za poslovanje sa hartijama od vrijednosti daje pisani nalog za otkazivanje ove ponude koja sadrži iste podatke kao i nalog za prihvatanje ponude.

Akcionar može povući deponovane akcije do isteka roka važenja ponude ili ako ponudilac ne plati akcije u roku za plaćenje navedenom u ovoj ponudi ili u slučaju objavljivasnja konkurentske ponude za preuzimanje.

Povlačenje deponovanih akcija smatraće se odustankom akcionara od prihvatanja ove ponude.

Akcionar se ne može odreći prava na povlačenje deponovanih akcija.

9. Ciljevi ponudioca i njegove namjere u vezi sa društvom koje preuzima u slučaju uspjeha ponude su: upravljanje preduzećem u pravcu njegovog daljeg razvoja i jačanja, zapošljavanje radnika, širenje kapaciteta.

10. Ponudilac neće kupiti akcije s pravom glasa na kojima je zasnovan teret (založno pravo, pravo plodouživanja, zabrana raspolaganja i drugi tereti).

Ponudilac snosi troškove deponovanja akcija, sve troškove prenosa akcija, kao i sve ostale troškove koji proizađu iz ove ponude, bez obzira na konačne rezultate preuzimanja.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital