Privredni pokazatelji u Tuzlanskom kantonu u blago porastu

Kapital / IZVJEŠTAJI

Privredni pokazatelji u Tuzlanskom kantonu u blago porastu

02.10.2019. 14:07 / Izvor: Akta.ba

Na jučer održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o stanju privrede na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. U okviru privrednih kretanja za 2018.godinu treba istaći da Tuzlanski kanton zauzima šesto mjesto po nivou razvijenosti kantona u Federaciji BiH. Broj zaposlenih u TK iznosi 96.461 što je u odnosu na 2017. godinu više za 3.016 ili 3,2%, dok broj lica koja traže zaposlenje je za 6.114 lica manje ili 7,0% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31. decembra 2018. godine iznosio je 110.536 dok od tog broja njih 21.045 djeluje u Tuzlanskom kantonu. Ovaj broj predstavlja povećanje za 503 u odnosu na prethodnu godinu. Fizički obim industrijske proizvodnje u Tuzlanskom kantonu je na istom nivou kao i prethodne godine, a rast je zabilježen samo u oblasti prerađivačke industrije za 3,6%. U 2018. godini u Tuzlanskom kantonu došlo je do povećanja izvoza, ali i uvoza. Najveće učešće u izvozu Federacije BiH ima Tuzlanski kanton sa 21,9%, a povećanje izvoza zabilježeno je u skoro svim općinama Tuzlanskog kantona. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u TK iznosi 89,0%, a u FBiH 59,6%. Broj malih i srednjih preduzeća (MSP) na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini iznosi 3.805, dok u Federaciji BiH broj MSP iznosi 22.843, što znači da, od ukupnog broja MSP-a u FBiH, njih 17% posluje na području Tuzlanskog kantona. O doprinosu zaposlenosti na području Tuzlanskog kantona od strane MSP, govori i činjenica da je u 3.805 MSP  na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini bilo 39.648 zaposlenih. Najveći broj malih i srednjih preduzeća na području TK-a je zastupljen u trgovinskoj djelatnosti, dok preko 50% zaposlenih radi u proizvodnim preduzećima. Kada posmatramo ukupan broj MSP na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini, najveći broj njih je sa područja gradova Tuzla, a zatim slijedi Gračanica, Gradačac, Živinice te Srebrenik. 

U 2018. godini programima finansijske podrške dodjeljena su nepovratna finansijska sredstva subjektima male privrede sa različitih nivoa vlasti. Za 32 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u okviru navedenog Javnog konkursa odobrilo ukupno 1.091.911,58 KM. Broj korisnika za Tuzlanski kanton je manji za 22 korisnika u odnosu na predhodnu 2017. godinu, ali je iznos sredstava povećan za 374.595,71 KM. Tokom 2018.godine zabilježen je blagi porast izdvojenih sredstava iz budžeta lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona za projekte usmjerene na razvoj poduzetništva, a izdvojeno je 1.489.259,05 KM, dok je u 2017. godini taj iznos 1.457.279,07 KM. Najviši iznos sredstava izdvojen je od strane Grada Tuzla (67 % od ukupnog iznosa izdvojenih sredstava).

Ključne preporuke za provođenje daljih aktivnosti čija implementacija bi doprinijela boljem položaju preduzeća na području Tuzlanskog kantona se mogu grupisati u one koja se odnose na: stvaranje boljeg poslovnog ambijenta kroz kreiranje inicijativa za poboljšanje zakonskih propisa koji regulišu rad MSP-a i obrta, prvenstveno propisa na kantonalnom nivou ali i upućivanje inicijativa ka višim nivoima vlasti; implementaciju Zakona o javno-privatnom partnerstvu na području Tuzlanskog kantona, i definisanje programa poticaja za MSP i obrte čijom će realizacijom biti ostvaren doprinos očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta, uključujući i obezbjeđenje sredstava za subvenciju kamata za rast i razvoj poslovanja preduzeća.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital