Kapital / BANKARSTVO

U prvom kvartalu banke FBiH prihodile 292,8 mil. KM, rashod 219,8 mil. KM

21.07.2020. 10:33 / Izvor: Akta.ba

Ukupni prihodi na nivou bankarskog sektora u FBiH iznose 292,8 miliona KM i u odnosu na isti period prethodne godine povećani su za iznos od 5,7 miliona KM, što predstavlja povećanje za 2 posto, navedeno je i Izvještaj Agencije za bankarstvo FBiH zaključno sa 31.03.2020. godine.

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 60,8 posto, dok operativni prihodi učestvuju sa 39,2 posto. U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 2 procentna poena, dok je poraslo učešće operativnih prihoda.

Ukupni kamatni i slični prihodi su u posmatranom periodu zabilježili smanjenje od 2,3 miliona KM ili 1,3 posto.

Dominantna stavka u ovim prihodima su kamatni prihodi po kreditima i poslovima lizinga, čije je učešće u ukupnim prihodima smanjeno za 1,5 procentnih poena. U istom periodu smanjeno je učešće kredita i potraživanja po poslovima lizinga u ukupnoj aktivi za 0,8 procentnih poena i smanjene su prosječne aktivne kamatne stope na kredite sa 3,36 posto na 3,06 posto.

U okviru ostalih prihoda od kamata zabilježeno je smanjenje na svim pozicijama kamatnih prihoda, vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća 9,2 posto, plasmani drugim bankama 32,6 posto i ostali prihodi od kamata 4 posto.

"Od ukupnih kamatnih prihoda na vrijednosne papire ostvarenih u prvom kvartalu 2020. godine, koji učestvuju u ukupnim kamatnim prihodima ispod 1 posto, odnosi se 79,4 posto na jednu banku. Isto tako, od ukupnih kamatnih prihoda na plasmane drugim bankama, koji u ukupnim prihodima od kamata učestvuju, takođe, sa manje od 1 posto, najveći dio 91,4 posto ostvarile su dvije banke”, navedeno je u Izvještaju.

Ukoliko se posmatra sektorska struktura ostvarenih kamatnih prihoda, najveći dio odnosi se na prihode od stanovništva 62,2 posto, iako krediti stanovništvu čine 48,4 posto ukupnog kreditnog portfolia bankarskog sektora FBiH, zbog većih prosječnih NKS, koje za stanovništvo iznose 5,46 posto, a za privredu 2,38 posto.

Od ukupnih kamatnih prihoda, na prihode od privatnih preduzeća odnosi se 29,1 posto, od vladinih institucija 4,1 posto, a od javnih preduzeća 1,5 posto.

Ukupni operativni prihodi su u posmatranom periodu zabilježili rast od osam miliona KM ili 7,5 posto. U strukturi ukupnih operativnih prihoda, najveća stavka su prihodi po naknadama za izvršene usluge koji su zabilježili povećanje za 4,5 miliona KM ili 5,5 posto. Povećani su i prihodi iz poslovanja sa devizama za jedan milion KM ili 7,8 posto, dok su ostali operativni prihodi povećani za 2,5 miliona KM ili 18,8 posto.

Kada je riječ o ukupni, rashodima bankarskog sektora u FBiH oni iznose 219,8 miliona KM i u odnosu na 31.03.2019. godine povećani su za iznos od 22,9 miliona KM ili 11,6 posto.

U strukturi ukupnih rashoda, dominiraju nekamatni rashodi sa učešćem od 84,6 posto, dok rashodi od kamata i slični rashodi učestvuju sa 15,4 posto.

“U ovom  periodu kamatni i slični rashodi povećani su za 2,9 miliona KM ili za 9,5 posto, pri čemu su kamatni rashodi po depozitima, koji predstavljaju dominantan izvor finansiranja bankarskog sektora u FBiH, povećani za 1,3 posto, dok su ostali rashodi po kamatama povećani za 53,2 posto, i to najvećim dijelom po osnovu negativne kamatne stope na depozite kod ino-banaka i negativne naknade na sredstva banaka iznad obavezne rezerve kod CBBiH. Rast kamatnih rashoda po depozitima posljedica je rasta depozita u posmatranom period”, navedeno je u Izvještaju.

Depozitni potencijal na kraju marta 2020. godine iznosi 19,1 milijardu KM i veći je za 1,3 milijarde KM u odnosu na isti period prethodne godine. Kamatonosni depoziti u ukupnom depozitnom potencijalu sa 31.03.2020. godine učestvuju sa 71,8 posto, pri čemu se 77,2 posto ukupnog rasta depozita u posmatranom periodu odnosi na rast kamatonosnih depozita.

U Izvještaju se navodi da je u isto vrijeme došlo je do smanjenja prosječne pasivne kamatne stope na depozite sa 0,93 posto na 0,78 posto.

Kamatni rashodi po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama u posmatranom periodu neznatno su povećani za 0,7 posto, dok je u isto vrijeme nivo zaduženja bankarskog sektora u FBiH po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama povećan za 19,7 miliona KM ili 2,3 posto.

Na nivou bankarskog sektora u FBiH, u posmatranom periodu, ukupni nekamatni rashodi su povećani za 19,9 miliona KM ili 12 posto, pri čemu se najznačajnija strukturalna promjena odnosi na povećanje troškova ispravki vrijednosti rizične aktive i rezerviranja za potencijalne obaveze i ostala vrijednosna usklađenja za 10,4 miliona KM ili 100,8 posto.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital