Aktuelnosti i praktična primjena zakona o finansijskom upravljanju i kontroli

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Aktuelnosti i praktična primjena zakona o finansijskom upravljanju i kontroli

16.08.2019. 09:55 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme

AKTUELNOSTI I PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI I IMPLIKACIJE NA RAD I POSLOVANJE U JAVNOM SEKTORU

ZNAČAJ, PLANIRANJE I MEĐUNARODNI OKVIR INTERNE REVIZIJE I NJENA POVEZANOST SA FINANSIJSKIM UPRAVLJANJEM I KONTROLOM

Sarajevo, 20.08.2019. godine, Hotel „Holiday“

Početak seminara u 9:30h

Seminar ima za cilj da pomogne svim rukovodiocima i zaposlenicima u boljem razumijevanju svrhe i načina praktičnog funkcionisanja i primjene sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, kao i njihove uloge i odgovornosti za uspostavljanje, funkcionisanje i razvoj cjelokupne organizacije. Cilj je da se napravi poveznica interne revizije sa finansijskim upravljanjem i kontrolom, internim kontrolama, eksternom revizijom i ostalim procesima unutar organizacije. Učesnici će se upoznati sa aktulenostima i steći dodatna znanja kako provoditi praktično aktivnosti vezane za FUK i internu reviziju. Cilj je da se učesnici seminara upoznaju sa praktičnom primjenom propisa koji regulišu proces FUK-a, svojim ulogama i zadacima u izvještavanju s posebnim osvrtom na upravljanje procesima i rizicima.

PROGRAM SEMINARA:

 • Predstavljanje zakonskog i podzakonskog okvira FUK-a
 • Obveznici primjene i zakonska obaveza podnošenja godišnjih izvještaja (Izjave o odgovornosti i Obrazac za izvještavanje)
 • Implikacije finansijskog upravljanja i kontrole na rad i poslovanje u javnom sektoru
 • Povezanost FUK-a, interne revizije i internih kontrola - važnost međusobne koordinacije svih organizacionih jedinica
 • Praktični osvrt i problemi pri upravljačkoj odgovornosti, prenosu ovlaštenja i definisanju vlasnika procesa
 • Stvaranje nove vrijednosti i kompleksnost mjerenja upravljanja po principu „vrijednost za novac“
 • Problemi pri nepoštivanju usvojenih akata
 • Praktična primjena metodološkog okvir za provođenje FUK-a
 • Važnost pravilnog definisanja procesa, procedura, aktivnosti i pratećih rizika
 • Definisanje ključnih nosioca aktivnosti, odgovornosti i ovlaštenja
 • Definisanje ključnih procesa i rizika
 • Praktične upute za izradu mape procesa, definisanje razlika između procesa, procedura i aktivnosti
 • Definisanje rizika i određivanje ključnih kategorija rizika i smjernica za efikasno upravljanje rizicima
 • Praktične upute za izradu registra/mape rizika
 • Značaj, planiranje i međunarodni okvir interne revizije
 • Definicija, etički kodeks i obavezujuće i preporučene smjernice u internoj reviziji
 • Međunarodni standardi profesionalne prakse interne revizije (Standardi karakteristika, Standardi izvođenja i Standardi primjene) i veza sa sistemom javnih unutrašnjih finansijskih kontrola (PIFC)
 • Aktuelnosti u razvoju interne revizije u javnom sektoru
 • Regulatorni okvir interne revizije

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Rukovodiocima, radnim grupama povezanim sa internom revizijom i FUK-om, koordinatorima FUK-a, internim revizorima, organizacionim jedinicama i zaposlenicima povezanim sa internom revizijom, odborima, finansijskim službenicima koji rade na izvještavanju i svima zainteresiranim

PREDAVAČ:

Dr. sc. Mirna Pajević

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

150 KM po jednom učesniku;

140 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

130 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

Zakon o porezu na dobit 18 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Matična evidencija radnika – 20 KM

Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

Računovodstvo zaliha – 280 KM

U cijenu su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82

 

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNICA
PODIJELI:

TAGOVI:

FUK

računovodstvo

seminar

REC

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave