Jednodnevni REC seminar: Radni odnosi u Republici Srpskoj

25.03.2024. 09:58 / Izvor: Akta.ba
rec

REC d.o.o. organizuje jednodnevni SEMINAR pod nazivom Radni odnosi u Republici Srpskoj

REC d.o.o. organizuje jednodnevni SEMINAR pod nazivom:

RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ:

Pravo na godišnji odmor

Inspekcijski nadzor i sankcije za poslodavce

Banja Luka – 15. 04. 2024. – Hotel "BOSNA" – 09:30h

U Zakonu o radu izvršena su određena usklađivanja sa konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada. U dijelu ZOR kojim su uređeni odmori i odsustva, uvedena su određena nova rješenja ali su zadržana i ranije stečena prava po ovom osnovu. 

Iako odmori i odsustva ne ulaze u radno vrijeme, uređeni su Zakonom o radu Republike Srpske zbog njihove svrhe. Svrha odmora je zaštita radnika dok odsustva služe u svrhu potreba radnika.

Seminar je prilagođen potrebama poslodavaca ali i njihovim obavezama koje proizilaze iz ZOR i radnicima. Sa jedne strane, poslodavci treba da omoguće korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine (najkasnije do 30.06.) i time imaju mogućnost da otklone eventualne dileme i nejasnoće iz prethodnog perioda. Sa druge strane, poslodavci su u obavezi da do 30.06.2024. godine sačine raspored korištenja godišnjeg odmora za tekuću godinu i o istom obavijeste radnike.

Za seminar smo pripremili priručnik „ODMORI I ODSUSTVA“ kao sastavni dio kotizacije za učešće na seminaru. U slučaju spriječenosti učešća na seminaru Priručnik se može naručiti posebno po cijeni od 10,00 KM. Autori teksta su predavači koje smo planirali za ovaj seminar.

Želja nam je da na cjelovit način obradimo ovu temu. Naime, u praksi se i dalje pojavljuju pogrešna tumačenja i različite dileme u vezi sa ovim institutom, što u konačnici onemogućava pravilnu primjenu zakonskih odredbi. Naravno, fokus je na godišnje odmore, od planiranja godišnjih odmora do njihovog korištenja tokom tekuće i naredne godine i inspekcijski nadzor.

Pozivamo Vas da uzmete učešća na ovom jedinstvenom seminaru jednom tokom godine sa ovom temom.

SADRŽAJ SEMINARA

 

 Pravo na godišnji odmor – Danijela Radonić, master prava

 

 • Raspored korištenja godišnjih odmora;
 • Procedura kod korištenja godišnjeg odmora (plan GO, dostavljanje rješenja);
 • Sticanje prava na godišnji odmor;
 • Godišnji odmor (pravo na „puni“ i pravo na „srazmjerni“ GO);
 • Minimalni vs. maksimalni GO (mogućnost davanja većeg broja dana od maksimuma iz ZOR, definisanje kriterijuma za uvećanje, šta se ne računa u trajanje GO);
 • Godišnji odmor radnika sa nepunim radnim vremenom;
 • Način korištenja GO (u jednom ili više dijelova), zakonska ograničenja;
 • Zaštita prava na GO;
 • Mogućnost isplate naknade za neiskorišteni GO;
 • Utvrđivanje krivice poslodavca za neiskorišteni GO;
 • Prava radnika u slučaju prekida GO od strane poslodavca;
 • Materijalna prava radnika u vezi korištenja godišnjeg odmora (plata, regres i dr.);
 • Najčešće greške poslodavaca u praksi.

Pitanja i odgovori!

 

Inspekcijski nadzor i sankcije za poslodavce – Radmila Puzić, dipl. pravnik

 

 • Pojedini izrazi (inspekcija, poslovi inspekcijskog nadzora, subjekt nadzora, inspekcijski pregled);
 • Nadležnost i rad inspekcije rada;
 • Vrste inspekcijske kontrole (redovni, vanredni i kontrolni pregled);
 • Liste provjera i dokumentaciju koju poslodavac treba predočiti na uvid;
 • Postupak inspekcijskog nazora;
 • Prava i dužnosti inspektora;
 • Prava subjekta nadzora;
 • Pravo prigovora na zapisnik;
 • Mjere i radnje koje preduzima inspektor;
 • Kaznene odredbe prema odredbama Zakona o inspekcijama Republike Srpske;
 • Kaznene odredbe prema odredbama Zakona o radu;
 • Najčešće greške uočene u inspekcijskim kontrolama.

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, master pravnik - Viši privredni sud 

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada

 

TRAJANJE SEMINARA
U vremenu 9:30 – 15:00 

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

- Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru, 

- Pravnicima, ekonomistima, članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća, 

- Samostalnih poduzetnika - obrtnika, zaposlenika u pravnim odjelima, odjelima opštih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskih potencijala, zaposlenicima računovodstvenih službi i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

 

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 

PRIJAVA ZA SEMINAR 

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

1.   Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

2.   Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

ČASOPIS

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2024. godinu – 300 KM sa PDV-om

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 5.349 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

 

PRIRUČNICI

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

 

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka – 20 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) – 40 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni-obrazac-Radni odnosi-Banja-Luka-April-2024

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave