Jednodnevni seminar

Zaštita na radu u Republici Srpskoj

20.05.2024. 10:29 / Izvor: Akta.ba
seminar

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar koji će biti posvećen sadržaju iz Zakona o zaštiti na radu u Banjoj Luci.

REC d.o.o. organizuje SEMINAR – iz oblasti ZAŠTITE NA RADU:

ZAŠTITA NA RADU U REPUBLICI SRPSKOJ

Banjaluka: 20. 06. 2024. godine, Hotel „Bosna“ - Banja Luka

Početak u 09:30

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar koji će biti posvećen sadržaju iz Zakona o zaštiti na radu, obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, obaveze službenika za zaštitu na radu, internim aktima kod poslodavca (Pravilnik o zaštiti na radu i Akt o procjeni rizika) i osposobljavanju radnika za siguran rad. Naša je namjera da zaštitu na radu sagledamo sa različitih aspekta, prije svega, preventivno, a potom procesno kroz djelovanje u organizacijama poslova kod poslodavca.

U prvom redu je riječ o izmjenama i dopunama internih akata zaštite na radu i njihovog usklađivanja kako sa Zakonom o zaštiti na radu tako i sa pravilnicima koji su do sada usklađeni ili preuzeti iz prethodnog perioda. Naravno, veoma je važno, kako za radnike tako i poslodavce, razviti svijest, znanje i organizaciju posla koja će smanjiti povrede na radu ali i kontinuirano otklanjati uzroke koji dovode do povreda na radu ili profesionalnog oboljenja kroz sticanje praktičnih znanja iz oblasti zaštite na radu, sa ciljem da budu od koristi za one koji se bave zaštitom na radu kod poslodavaca, radnicima i samim poslodavcima. I na kraju bit će riječi o edukaciji radnika za zdrav i siguran rad.

Cilj nam je da osposobimo učesnike seminara za profesionalno obavljanje poslova zaštite na radu. U cjelini seminar je koncipiran da odgovore na ključna pitanja vezana za posebnu, praktičnu, provedbu pojedinih zakonskih i podzakonskih akata u preduzeću (kod poslodavca) vezanih za prevencija od povreda na radu.

Predavači na seminaru su renomirani stručnjaci iz oblasti, zaštite na radu koji su se pokazali i dokazali kao izvrsni predavači i poznavaoci zašite na radu u dosadašnjoj saradnji.

REC DOO je obezbjedio Saglasnost da svi učesnici dobiju 5 bodova za učešće na ovom seminaru Rješenjem Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite, broj 16-04/3-170-143/24, od 15. 04. 2024. godine.

SADRŽAJ SEMINARA

1. Način i uslovi obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

 • Šta se uređuje Zakonom o zaštiti na radu radnika za bezbjedan i zdrav rad?
 • Kako se vrši organizovanje poslova zaštite na radu kod poslodavca?
 • Ko može da obavlja poslove zaštite na radu?
 • Kako se provodi program osposobljavanja i koja je uloga povjerenika radnika za zaštitu i zdravlje na radu?
 • Kada poslodavac može da angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu?
 • Koji su uslovi da bi ovlaštena organizacija mogla obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca?
 • Postoji li odgovornost poslodavca za osiguranje preventivnih mjera?
 • Kako se obavljaju poslovi iz oblasti zaštite na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Da li se može angažirati ovlaštena organizacija za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?

Pitanja i odgovori

2. Obaveze radnika zaštite na radu

 • Kad se kod poslodavca određuje radnik za zaštitu na radu?
 • Kakva je njegova uloga, šta su uslovi za obavljanje ovih poslova?
 • Koje su obaveze radnika za zdravlje i zaštitu na radu, koje poslove konkretno isti obavlja?
 • Stručna sprema kao uslov za radnika za zdravlje i zaštitu na radu
 • Prema kojem programu se polaže stručni ispit za radnika za zaštitu na radu?
 • Da li postoje određeni izuzeci ko ne bi trebao polagati stručni ispit i koji su to izuzeci?
 • Da li će radnicima za zaštitu na radu, u slučaju da imaju položen stručni ispit iz oblasti zaštite i zdravlja na radu u Republici Srpskoj, biti priznat taj ispit i u FBiH?
 • Da li položeni ispit radnika za zaštitu na radu važi i kod drugih poslodavaca u slučaju promjene poslodavca?
 • Da li unutar sistematizacije radnih mjesta treba predvidjeti posebno radno mjesto za radnika za zaštitu na radu?
 • Da li radnik za zaštitu na radu može obavljati poslove na nepuno radno vrijeme?

Pitanja i odgovori

3. Interni akt o zaštiti na radu i Izrada Akta o procjeni rizika

 • Koji su poslodavci obavezni da donesu interni akt za zaštitu na radu?
 • S kojim licima je poslodavac dužan izvršiti konsultacije prilikom izrade internog akta za zaštitu na radu?
 • Šta je predmet internog akta za zaštitu na radu?
 • Sadržaj internog akta o zaštiti na radu?
 • Izrada Akta o procjeni rizika
 • Izmjene i dopune akta o procjeni rizika

4. Osposobljavanje radnika za siguran rad

 • Kada se obavlja osposobljavanje radnika za siguran rad?
 • Da li poslodavac može sam obaviti osposobljavanje radnika za siguran rad i kada za te poslove angažuje ovlaštenu organizaciju?
 • Šta podrazumijeva osposobljavanje za siguran rad i na koji način se obavlja?
 • Koji segmenti osposobljavanja radnika za siguran rad moraju biti prilagođeni radnom mjestu?
 • Na koji način se vrši provjera osposobljenosti radnika za siguran rad?
 • Na koji način se dokazuje da je izvršena provjera ospososbljenosti za siguran rad?
 • Da li postoji obaveza obavljanja periodične provjere osposobljenosti radnika za siguran rad za sve radnike?
 • Praktičan primjer osposobljavanja radnika za siguran rad.

Pitanja i odgovori

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9:30 – 15:30

SEMINAR JE NAMIJENJEN

 • Radnicima koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita;
 • Radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu;
 • Povjerenicima za zaštitu na radu;
 • Šefovima pravnih službi;
 • Inžinjerima / radnicima zaštite na radu;
 • Direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu;
 • Advokatima i pravnicima;
 • Samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

PREDAVAČI:

Msc. Predrag Grgić, dipl. ing.

Nataša Vukoje, Inspektor zaštite na radu u Odjeljenju Prijedor

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Materijal sa seminara: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

ČASOPIS

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2024. godinu – 300 KM sa PDV-om

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa Republike Srpske – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.950 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 5.300 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

PRIRUČNICI

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje24 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE)40 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj 18 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
prijavni_obrazac.doc

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave